Lean Action Plan

z certyfikatem ISO 9001:2015

Czy Lean i ISO 9001 są ze sobą komplementarne? Myślę, że jesteśmy na to doskonałym przykładem.

Bardzo nam miło, że możemy podzielić się tą informacją – 14 grudnia 2018, przeszliśmy pomyślnie audit certyfikujący i uzyskaliśmy pozytywną ocenę.

„Organizacja auditowana Lean Action Plan wdrożyła i doskonali SZJ zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.”

 

Podsumowanie wyników auditu ISO 9001

Pozytywy:

  • Zaangażowany w rozwój organizacji personel.
  • Duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz ich standaryzację.
  • Szerokie wykorzystanie programów komputerowych monitorujących świadczone usługi i realizowane projekty doskonalące wewnątrz organizacji.
  • Przykładanie dużej wagi do transferu wiedzy wśród pracowników oraz monitorowanie ich kompetencji.

Niezgodności:

  • Nie stwierdzono
Certyfikat ISO 9001