VIII Konferencja Lean
Learning Academy

Za nami już VIII Konferencja Lean Learning Academy na Politechnice Rzeszowskiej (25.05.2018).

Tematem konferencji była w głównej mierze prezentacja osiągnięć w ramach międzynarodowego projektu ILA-LEAN „Innovative Learning Approaches for Implementation of Lean Thinking to Enhance Office and Knowledge Work Productivity”, czyli Lean Management skuteczny nie tylko w produkcji  Lean w pracy biurowej i w pracy z wiedzą.

 

Pierwsza część rozpoczęła się od wystąpienia Pani Ireny Dul w firmy Pratt & Whitney Rzeszów na temat Znaczenia kompetencji miękkich inżynierów dla efektywnej pracy we współczesnym przemyśle. Obecny inżynier musi być zarówno menedżerem, jaki i humanistą, żeby mógł sprawnie zarządzać projektami, kalkulować zwrot z inwestycji, a dodatkowego tworzyć rozwiązania przyjazne dla ludzi. Firma przeprowadziła analizę swoich inżynierów pod kątem 18 kluczowych kompetencji twardych oraz miękkich.

Najniższe wyniki uzyskały kompetencje:

Analiza danych (twarde)
Komunikacja
Myślenie systemowe
Dzielenie się wiedzą
Zarządzanie projektami

W celu kształcenia swoich pracowników firma Pratt & Whitney Rzeszów uruchomiła Szkołę Inżyniera Przyszłości.

Druga prelekcja Pana Arkadiusza Gola dotyczyła Współczesnych wyzwań w edukacji inżynierów na potrzeby przemysłu. Na kilku trafnych przykładach została przedstawiona różnicę między zmieniającymi się pokoleniami. Wystarczy zapytać starszą i młodszą osobę co to jest „post”.

W dzisiejszych czasach konieczne jest zmienna sposobu edukacji na kilku płaszczyznach:

 1. Wdrożenie nowoczesnych narzędzi kształcenia
 2. Zmiana sposobu myślenia, że kształcenie specjalistyczne to nie wszystko
 3. Nauka pracy w zespołach
 4. Kształcenie ukierunkowane na rozwiązywanie problemów i ciągłe doskonalenie
 5. Uczenie etosu pracy i pokazywanie, że praca to: stres, wysiłek i odpowiedzialność

Kolejne wystąpienia były prowadzone przez zza granicznych gości zarówno z uczelni i firmy.

Pani Eija-Ritta Ninikoski cytowała, że „wydajność to nie wszystko, ale w długim terminie to prawie wszystko”, oraz że „nie możemy rozwiązywać problemów, myśląc w ten sam sposób, kiedy ten problem powstał”.

Doktor Chandimia Ratnayake prezentował jakie znaczenie ma połączenie Lean i Innowacji. Zobrazował, że obecny trend powoduje przeznaczanie Pieniędzy, które wpływają na wzrost w zakresie Edukacji oraz Badaniach i Rozwoju. Ze wzrostu wiedzy powstają Innowacje, które długoterminowo mają wpłynąć na wzrost Pieniędzy i zamknąć cykl innowacji. Jednak w centrum tego cyklu powinno zaistnieć samodoskonalenie, ponieważ ten proces to praca nad wiedzą.

Projekt wdrożenia Lean w zakładzie produkcyjnym odzież specjalistyczna zaprezentowała Clementina Ftreitas z firmy Latino Group z Portugali. Działania rozpoczęli w 2015 we wszystkich obszarach: biuro, logistyka i produkcja i są w połowie drogi, ale Lean stał się codziennością ich pracy. Najtrudniejszym zadaniem było zmienić przyzwyczajania pracowników i zmienić pozycję z siedzącej na stojącą, która okazała się nie tylko bardziej wydajna, ale również zdrowsza.

 

Laila Salte Gausel przedstawiła usprawnienia w mikro przedsiębiorstwie w branży mechanicznej, produkującej wyroby z metali niemożliwe do wykonania tradycyjnymi metodami np. obróbką skrawaniem. W swoich działaniach postawili na usystematyzowanie wiedzy w zakresie wykonywania produkcji jednostkowej:

 • Standaryzację katalogów plików
 • Karty zazbrojeń z pełną dokumentacją fotograficzną
 • 5S w obszarze produkcji
 • Arkusze Excel do identyfikacji zleceń
 • Karty pracy w obszarze on-line

Kolejny temat dotyczył podejścia do Mapowania procesów biurowych, prezentowany przez Rui Souse gdzie wykorzystał elementy tradycyjnego VSM oraz biurowego BPMN do przygotowania map biurowych. Wskazał trudności w ich projektowania:

 • Złożoność procesów
 • Fragmentacja informacji
 • Sprzeczne informacje
 • Brak informacji

W uproszczony sposób przedstawił metodę, która bardzo przypominam mapy Makigami (http://leanactionplan.pl/makigami/)

Pani Chiara Longhi pokazała przykłady wdrożenia 5S w obszarze biurowym.

Z  kolei Pan Daniel Serafin z firmy Restol zaprezentował kluczowe kwestie w planowaniu na swoim przykładzie produkcji 30-50 tys. szt. frontów meblowych miesięcznie. Odpowiedział na kilka kluczowych punktów:

Dlaczego planowanie jest ważne?
Dobre planowanie to Zysk
Dlaczego proces planowania jest marginalizowany?
Dlaczego procesy produkcyjne są drogie?
Co zrobić, aby poprawić proces planowania?
Jak duże mogą być oszczędności z planowania?

NA koniec potwierdził, że największym marnotrawstwem jest Nadprodukcja (ponieśliśmy koszt, a nie sprzedaliśmy-zarobiliśmy nic), a w dużej mierze odpowiada za nie właśnie planowanie.

Koniec konferencji był poświęcony podsumowaniu międzynarodowego projektu ILA-LEAN. Pani Dorota Stadniecka zaprezentowała rezultaty projektu, które będą dostępne w najbliżej przyszłości:

 1. Kurs na tablety – podstawowe informacje na temat Lean w biurze:

http://bit.ly/kursnatablet

 1. Gry symulacyjne – 5 rodzajów

http://bit.ly/gry_symulacyjne_lean

 1. Podręcznik wprowadzający do gier

http://bit.ly/podrecznik_gier

A już na sam koniec bardzo miła niespodzianka. Zostałem wylosowany w konkursie wizytówek i otrzymałem książkę: „Lean Manufacturing Doskonalenie Produkcji”.

Bardzo dziękuję i do zobaczenia za rok :D

Autor:
Krzysztof Pawłowski
Konsultant Lean Manufacturing
kpawlowski@leanactionplan.pl