Warsztaty Layout cz.2

W poprzednim wpisie omawialiśmy istotę optymalnego ustawienia maszyn w firmie oraz zyski, które można uzyskać z tego powodu. Z całą pewnością możemy wyliczyć multum korzyści, jednak po drodze do ich uzyskania musimy przygotować się na ogrom pracy i całą masę niespodzianek, która może nas zaskoczyć. Aby sprostać temu zadaniu i nie dać przytłoczyć się ogromowi pracy i kosztów związanych z takim przedsięwzięciem należy odpowiednio zaplanować całość prac.

layout_-_jak_ustawic_maszyny_na_produkcji
Decyzja o przyszłej formie rozmieszczenia stanowisk roboczych na produkcji podjęta wspólnie z przedstawicielami produkcji prowadzi do integracji załogi oraz pozwala mocniej utożsamić się z działaniami firmy. Pozwala też zobrazować ogrom pracy, który jest do wykonania i ciągłym weryfikowaniu założeń, aby określić czy prace postępują z odpowiednio zaplanowanym tempem oraz czy poruszamy się w dobrym kierunku.

Pomocą służyć będzie starannie przygotowany plan działań określony wraz z załogą oraz osobami decyzyjnymi firmy. Do zadań przygotowawczych należeć będzie:

 1. Wyznaczenie kamieni milowych.
Kamieniami milowymi nazywamy główne kroki, które należy ukończyć, aby zrealizować cały projekt. Każdy z określonych przez nas kamieni milowych będzie podsumowaniem określonego zestawu działań bądź danej fazy projektu.
 1. Opracowanie zadań dla każdego z kamieni milowych.
Zadania cząstkowe, to wszystkie składowe prac które należy wykonać aby osiągnąć dany kamień milowy.
 1. Określenie terminów realizacji zadań oraz ich pracochłonności.
Każde z zadań musi mieć określony termin realizacji. Pozwala to sprawnie monitorować postęp działań oraz daje informację zwrotną o statusie realizowanego przedsięwzięcia oraz o potencjalnej konieczności zastosowania środków zaradczych.
 1. Przypisanie osób odpowiedzialnych.
Każde z zadań koordynowane powinno być przez jedną osobę, tak aby maksymalnie uprościć biurokrację i usprawnić podejmowanie decyzji. W przypadku zadań bardziej złożonych należy powołać grupę interdyscyplinarną, która zajmie się danym zagadnieniem.
 1. Oszacowanie potencjalnego ryzyka
W zależności od wielkości projektu należy oszacować poziom ryzyka, który może nas napotkać. W pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę kamienie milowe, a następnie dokonać ewaluacji ryzyka pozostałych zadań. Analizując poziom ryzyka należy określić potencjalne skutki oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Dla zdarzeń o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia należy określić działania prewencyjne.
 1. Oszacowanie kosztów zadań
Zaplanowanie kosztów każdego z zadań cząstkowych pozwala oszacować koszty związane z projektem. Należy pamiętać, że czas pracowników poświęcony na realizację zadań projektowych również traktowany jest jako koszt (wyrażony w roboczogodzinach). Do kosztów należy doliczyć wszystkie koszty związane z zakupem środków trwałych (maszyn, urządzeń), remontów (remontów maszyn, remontów posadzki, ścian etc.), oprogramowania, kosztów firm zewnętrznych (instalacje, doradztwo).
layout_-_jak_ustawic_maszyny_na_produkcji_2
Całość zebranych informacji pozwoli nam realnie monitorować postęp zadań oraz usprawni reagowanie, gdy coś nie będzie szło zgodnie z planem.
Kolejne kroki w realizacji projektu:
 • Zobrazowanie całości zadań w formie wykresu Gantt’a
 • Cotygodniowe podsumowanie pracy oraz rozliczenie zadań
 • Weryfikacja postępów
 • Weryfikacja oszacowanych kosztów
 • Rozwiązywanie kluczowych problemów

Zmiana Layout’u to skończony projekt, ale wielozadaniowy. Skorzystaj z gotowego planu projektowego.
Wypełnij poniży formularz i otrzymaj plik Excel.

  Autor:
  Piotr Golonka
  Konsultant Lean Manufacturing
  pgolonka@leanactionplan.pl