Warsztaty Layout cz.2

W poprzednim wpisie omawialiśmy istotę optymalnego ustawienia maszyn w firmie oraz zyski, które można uzyskać z tego powodu. Z całą pewnością możemy wyliczyć multum korzyści, jednak po drodze do ich uzyskania musimy przygotować się na ogrom pracy i całą masę niespodzianek, która może nas zaskoczyć. Aby sprostać temu zadaniu i nie dać przytłoczyć się ogromowi pracy i kosztów związanych z takim przedsięwzięciem należy odpowiednio zaplanować całość prac.

layout_-_jak_ustawic_maszyny_na_produkcji
Decyzja o przyszłej formie rozmieszczenia stanowisk roboczych na produkcji podjęta wspólnie z przedstawicielami produkcji prowadzi do integracji załogi oraz pozwala mocniej utożsamić się z działaniami firmy. Pozwala też zobrazować ogrom pracy, który jest do wykonania i ciągłym weryfikowaniu założeń, aby określić czy prace postępują z odpowiednio zaplanowanym tempem oraz czy poruszamy się w dobrym kierunku.

Pomocą służyć będzie starannie przygotowany plan działań określony wraz z załogą oraz osobami decyzyjnymi firmy. Do zadań przygotowawczych należeć będzie:

 1. Wyznaczenie kamieni milowych.

Kamieniami milowymi nazywamy główne kroki, które należy ukończyć, aby zrealizować cały projekt. Każdy z określonych przez nas kamieni milowych będzie podsumowaniem określonego zestawu działań bądź danej fazy projektu.
 1. Opracowanie zadań dla każdego z kamieni milowych.

Zadania cząstkowe, to wszystkie składowe prac które należy wykonać aby osiągnąć dany kamień milowy.
 1. Określenie terminów realizacji zadań oraz ich pracochłonności.

Każde z zadań musi mieć określony termin realizacji. Pozwala to sprawnie monitorować postęp działań oraz daje informację zwrotną o statusie realizowanego przedsięwzięcia oraz o potencjalnej konieczności zastosowania środków zaradczych.
 1. Przypisanie osób odpowiedzialnych.

Każde z zadań koordynowane powinno być przez jedną osobę, tak aby maksymalnie uprościć biurokrację i usprawnić podejmowanie decyzji. W przypadku zadań bardziej złożonych należy powołać grupę interdyscyplinarną, która zajmie się danym zagadnieniem.
 1. Oszacowanie potencjalnego ryzyka

W zależności od wielkości projektu należy oszacować poziom ryzyka, który może nas napotkać. W pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę kamienie milowe, a następnie dokonać ewaluacji ryzyka pozostałych zadań. Analizując poziom ryzyka należy określić potencjalne skutki oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Dla zdarzeń o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia należy określić działania prewencyjne.
 1. Oszacowanie kosztów zadań

Zaplanowanie kosztów każdego z zadań cząstkowych pozwala oszacować koszty związane z projektem. Należy pamiętać, że czas pracowników poświęcony na realizację zadań projektowych również traktowany jest jako koszt (wyrażony w roboczogodzinach). Do kosztów należy doliczyć wszystkie koszty związane z zakupem środków trwałych (maszyn, urządzeń), remontów (remontów maszyn, remontów posadzki, ścian etc.), oprogramowania, kosztów firm zewnętrznych (instalacje, doradztwo).
Tabela ze zmianami na produkcji
Całość zebranych informacji pozwoli nam realnie monitorować postęp zadań oraz usprawni reagowanie, gdy coś nie będzie szło zgodnie z planem.
Kolejne kroki w realizacji projektu:
 • Zobrazowanie całości zadań w formie wykresu Gantt’a
 • Cotygodniowe podsumowanie pracy oraz rozliczenie zadań
 • Weryfikacja postępów
 • Weryfikacja oszacowanych kosztów
 • Rozwiązywanie kluczowych problemów

Zobacz przykłady jak możesz wdrożyć u siebie nowy Layout

Projekt wdrożenia Layoutu

Ustawienie maszyn na produkcji
 • Wzrost wydajności stanowisk na produkcji o 20%
 • Zmniejszenie zapasów międzyoperacyjnych o 25%
zobacz

Maszyny CNC

Layout - gniazda produkcyjne
 • Eliminacja zapasu międzyoperacyjnego o 60%
 • Eliminacja nadmiernego transportu o 30% 

zobacz

Przetwórstwo stali

layout produkcji
 • Redukcja powierzchni produkcyjnej o 30%

 • Eliminacja transportu drogowego – 20 km

zobacz

Automotive

Przykład case study: projektowanie layoutu hali produkcyjnej
 • Oznaczenie nazw urządzeń

 • Wizualizacja przepływu: surowców, półproduktów, wyrobów gotowych

zobacz

Zmiana Layout’u to skończony projekt, ale wielozadaniowy. Skorzystaj z gotowego planu projektowego.
Wypełnij poniższy formularz i otrzymaj plik Excel.

Autor:
Piotr Golonka
Konsultant Lean Manufacturing
pgolonka@leanactionplan.pl