Rosnące koszty materiałów okołoprodukcyjnych – jak się przygotować?

Wyzwania dla firm produkcyjnych: wzrost cen energii i gazu

W obliczu rosnących kosztów materiałów okołoprodukcyjnych oraz wzrostu cen energii elektrycznej i gazu firmy produkcyjne muszą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Spróbujmy wspólnie omówić wpływ tych czynników na przedsiębiorstwa oraz następnie na tej podstawie skonstruować kierunki działania, jak i plany, które można zastosować w celu ograniczenia negatywnych skutków.

Jeżeli jesteś właścicielem, prezesem, bądź kierownikiem firmy produkcyjnej i zastanawiasz się jak wyjść z obecnej sytuacji obronną ręką, na pewno również wiesz, że nie ma jednoznacznego, uniwersalnego przepisu, który wskaże najlepszy kierunek i będzie szablonowo pasował do każdej branży. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki otoczenia zmieniają się nieustannie, część z nich wpływa na siebie nawzajem, niektóre są niczym kij wbity w mrowisko, inne jak przyjemny wietrzyk, a jeszcze inne jak cichy łupieżca. Chcąc lepiej przygotować się na zawirowania, warto, abyś przeanalizował wraz z całym zespołem, jak mają się Wasze działania w zakresie:

 1. Optymalizacji procesów produkcyjnych
 2. Dywersyfikacji dostawców
 3. Inwestowania w energooszczędne technologie
 4. Współpracy z innymi przedsiębiorstwami
 5. Ograniczenia zależności od nieodnawialnych źródeł energii elektrycznej
 6. Monitorowania cen i prognozowania
 7. Poszukiwania alternatywnych materiałów okołoprodukcyjnych

Wpływ rosnących kosztów na firmy produkcyjne

Rosnące ceny materiałów, energii i gazu wpływają na firmy produkcyjne na różne sposoby, takie jak:

1. Wzrost kosztów operacyjnych: Firmy muszą ponosić wyższe koszty na materiały okołoprodukcyjne, takie jak opakowania, narzędzia czy chemikalia, co może obniżyć ich marże zysku.

2. Trudności w prognozowaniu cen: Fluktuacje cen materiałów i energii utrudniają prognozowanie kosztów, co może prowadzić do niepewności i problemów z planowaniem.

3. Wpływ na konkurencyjność: Wysokie koszty materiałów i energii mogą wpłynąć na konkurencyjność firm, zwłaszcza gdy konkurenci z innych krajów mają dostęp do tańszych zasobów.

4. Presja na zwiększenie cen: Firmy mogą być zmuszone do podniesienia cen swoich produktów, co może prowadzić do zmniejszenia popytu i utraty udziału w rynku.

energia

DIAGNOZA DLA FIRM PRODUKCYJNYCH

          Identyfikacja marnotrawstw w procesach
          Określenie priorytetów do optymalizacji
           Rekomendacje projektów i pomysłów optymalizacyjnych wraz z ROI
           Długoterminowy Plan Działania (Action Plan)

Lean Action Plan
Kliknij po więcej szczegółów!

Strategie radzenia sobie z rosnącymi kosztami okołoprodukcyjnymi

W odpowiedzi na wyżej wymienione wyzwania firmy produkcyjne mogą zastosować następujące strategie:

1. Optymalizacja procesów produkcyjnych

Przeprowadź analizę swoich procesów produkcyjnych w celu zidentyfikowania obszarów, w których można oszczędzić na kosztach. Można to osiągnąć poprzez zmniejszenie marnotrawstwa, zastosowanie nowych technologii czy wprowadzenie bardziej efektywnych metod produkcji.

2. Dywersyfikacja dostawców

W celu zminimalizowania ryzyka związanego z fluktuacją cen, warto rozważyć dywersyfikację dostawców materiałów okołoprodukcyjnych oraz energii. Współpraca z różnymi dostawcami może pomóc w negocjowaniu korzystniejszych cen oraz ograniczyć zależność od jednego źródła.

3. Inwestowanie w energooszczędne technologie

Zmniejszenie zużycia energii i gazu może prowadzić do znacznych oszczędności dla firmy. Inwestowanie w energooszczędne technologie, takie jak systemy ogrzewania, oświetlenie LED czy poprawa izolacji, może przynieść wymierne korzyści w dłuższej perspektywie.

4. Współpraca z innymi przedsiębiorstwami

Współpraca z innymi firmami w ramach grup zakupowych może pozwolić na negocjowanie lepszych cen materiałów okołoprodukcyjnych oraz energii. Wspólnie większa grupa przedsiębiorstw może uzyskać lepsze warunki niż pojedyncza firma.

5. Ograniczenie zależności od nieodnawialnych źródeł energii

Rosnące ceny energii mogą skłonić firmy do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa czy biomasa. Wykorzystanie tych źródeł może przynieść korzyści ekonomiczne, ale również poprawić wizerunek firmy jako ekologicznie odpowiedzialnej.

6. Monitorowanie cen i prognozowanie

Bieżące monitorowanie cen materiałów okołoprodukcyjnych oraz energii oraz prognozowanie przyszłych trendów może pomóc w lepszym planowaniu kosztów. Dzięki tym informacjom, firma może podejmować świadome decyzje dotyczące zakupów, inwestycji czy zawierania kontraktów długoterminowych.

7. Poszukiwanie alternatywnych materiałów okołoprodukcyjnych

Rozważ zastąpienie niektórych materiałów okołoprodukcyjnych tańszymi alternatywami, które nadal spełniają wymagania jakościowe. Oszczędności w kosztach materiałów mogą przyczynić się do zwiększenia marży zysku firmy.

Podwyżki cen gazu i energii elektrycznej

Firmy produkcyjne stają przed wyzwaniem rosnących kosztów materiałów okołoprodukcyjnych oraz wzrostu cen energii i gazu. Aby skutecznie radzić sobie z tymi wyzwaniami, przedsiębiorstwa powinny zastosować różne strategie, takie jak optymalizacja procesów, dywersyfikacja dostawców, inwestowanie w energooszczędne technologie, czy współpraca z innymi firmami. Działania te mogą pomóc w ograniczaniu negatywnego wpływu rosnących kosztów na wyniki finansowe oraz konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku.

Poniżej odsyłam Cię do bazy materiałów. Znajdziesz tu zarówno kolejne artykuły, jak i nagranie webinaru, które dają cenne podpowiedzi:

Interesuję Cię temat rosnących kosztów? Zapisz się na bezpłatną konsultację!

Jakie pytania mogę zadać?

Każde! Oczywiście z zakresu naszych działań. Dotychczas zostaliśmy zapytani o: 

 • Jak obniżyć koszty produkcji?

 • Mam główne wskaźniki finansowe, ale nie widzę tego co dzieje się wewnątrz firmy – od czego zacząć?

 • Przymierzam się do budowy nowej hali produkcyjnej – jak zaprojektować dobry layout?

 • Mam więcej zleceń niż mogę przerobić, na co zwrócić uwagę żeby realizować sprzedaż?

 • Chciałbym wdrożyć Lean w firmie – od czego zacząć?

 • Jak zwiększyć wydajność?

 • Jak zmotywować ludzi do działania?

 • Jak właściwie zaplanować produkcję?

Umów się na bezpłatną konsultację

Konkretnie i na temat. Odpowiedź na właściwie zadane pytanie może zaoszczędzić wiele godzin Twojej pracy. Do usłyszenia podczas rozmowy.