Radzenie sobie z nadużywaniem palenia w miejscu pracy: Praktyczne wskazówki

Palenie papierosów jest nie tylko szkodliwe dla zdrowia, ale może również wpływać na produktywność i komfort pracy w firmach. Jako przełożony główkujesz jak radzić sobie z osobami silnie nadużywającymi palenia w miejscu pracy? Spróbujmy wspólnie rozwikłać ten problem!

Wyzwania związane z nadużywaniem palenia na terenie zakładu pracy

Nie ukrywajmy, jako pracodawca  musisz zmierzyć się z różnymi wyzwaniami. Na krytycznej liście utrapień należy wyłonić takie punkty jak:

  • Utrata produktywności związana z długimi przerwami na papierosa (a dokładnie z przeciąganiem czasu wynikającego z ogólnych przepisów, robieniem sobie dodatkowych przerw, a przede wszystkim odrywaniem się od standardowych obowiązków, które mogą zaburzyć ciągłość procesu)
  • Nieprzyjemne zapachy i negatywny wpływ na jakość powietrza w niektórych pomieszczeniach zakładu pracy.
  • Zagrożenie dla zdrowia pracowników wynikające z biernej ekspozycji na dym tytoniowy.
  • Dyskomfort niepalących współpracowników – nie tylko ten zapachowy, ale również ten wynikający z naginania wymiaru czasu pracy przez palaczy (Czy reszta może poczuć, że to nie fair? Czy może to wpłynąć na motywację wewnętrzną załogi? Oczywiście!).
palenie papierosów w pracy

Strategie radzenia sobie z nadużywaniem palenia papierosów w firmach

Aby radzić sobie z problemem nadużywania palenia papierosów w miejscu pracy, warto, abyś wziął pod rozwagę kroki, które zaraz tu wylistujemy. Pamiętaj, że nie musisz wprowadzać wszystkiego na hura! Niektóre punkty mogą wydawać się bardziej przystępne, a inne zabrać trochę więcej czasu na przygotowanie. Ale też właśnie i czas jest sprzymierzeńcem stopniowych zmian i redukowania oporu.

Ustalenie jasnych zasad dotyczących palenia wyrobów tytoniowych

Wprowadź jasne i zrozumiałe zasady dotyczące palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych na terenie zakładu pracy. Określ, gdzie i kiedy pracownicy mogą palić oraz jak długo powinny trwać przerwy na papierosa. Upewnij się, że wszyscy pracownicy są świadomi tych zasad.

Gdzie można? Wyznacz specjalne miejsca przeznaczone do palenia na terenie firmy, które będą odizolowane od niepalących współpracowników. Zapewnij, aby były wyposażone w odpowiednie pojemniki na niedopałki, a także posiadały wentylację, jeśli nie jest to przestrzeń na wolnym powietrzu (bezpieczeństwo i higiena pracy to podstawa).

Jak długo i kiedy? Wprowadź ograniczenia dotyczące długości przerw na papierosa, aby zminimalizować podstawową bolączkę jaką jest utrata produktywności. Możesz ustalić konkretne ramy czasowe, w których pracownicy będą mogli palić, lub zastosować system, w którym pracownicy muszą odrobić czas spędzony na papierosie. Pomysł wydzielenia 5 krótszych przerw w ciągu dnia może okazać się ukrytym rozpraszaczem. Dlatego często stosowanym „wyjściem na przeciw” jest wydzielenie tylko jednego przedziału – 1, bądź 2 godzin na zmianę, w których pracownicy mogą wykorzystać nawet cały czas swojej przerwy, ale nie więcej, właśnie na zaspokojenie nałogu.

Wsparcie dla pracowników chcących rzucić palenie tytoniu

Potencjalny zakaz w regulaminie pracy to jedno, a prywatne życie pracownika to drugie. Nie znaczy to jednak, że jako pracodawca nie możesz promować zdrowego stylu życia wśród swojej załogi.

Zachęcaj pracowników do rzucenia palenia, oferując im wsparcie i dostęp do programów antynikotynowych. Możesz również zorganizować warsztaty i szkolenia związane z rzucaniem palenia.

A to jeszcze nie koniec pozytywnych inicjatyw. Łącząc ten cel, a także budowanie zaangażowania pracowników oraz umacnianie kultury organizacyjnej masz przed sobą alternatywy takie jak warsztaty związane z żywieniem, zajęcia sportowe czy programy antystresowe. (Z tyłu głowy miej to, że pracownicy, którzy prowadzą zdrowszy tryb życia, mogą być bardziej skłonni do rzucenia palenia.)

Monitorowanie przestrzegania zasad dotyczących palenia

Aby wypracować oczekiwany rezultat, Twoim zadaniem będzie regularna weryfikacja, czy podopieczni przestrzegają wprowadzonych zasad dotyczących palenia. W razie potrzeby, przeprowadź rozmowy z osobami, które nie stosują się do ustalonych wytycznych i wyjaśnij konsekwencje nieprzestrzegania zasad. W skrajnych przypadkach na horyzoncie może pokazać się dyscyplinarka – jednak nawet ten zły scenariusz złamania zakazu palenia musisz mieć na uwadze.

Co więcej, prowadząc swój monitoring, zachęcaj pracowników do zgłaszania uwag w kwestii palenia papierosów. Utwórz kanał komunikacji, który pozwoli im zgłaszać swoje obawy i sugestie. Pokaż, że firma traktuje problem poważnie i jest otwarta na rozwiązania, które mogą poprawić sytuację.

Czy całkowity zakaz palenia to dobry pomysł?

Przeszliśmy przez kilka podstawowych kroków wewnętrznego kodeksu pracy. Czy następny etap powinien być bardziej radykalny? Całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych pozostawiamy tylko i wyłącznie Twoim myślom i decyzjom. Mamy natomiast jeszcze kilka dodatkowych wskazówek, które mogą wpisać się w kanon efektywnych i higienicznych warunków pracy.

Opracowanie polityki antynikotynowej

Co możesz jeszcze zrobić? Rozważ opracowanie i wdrożenie formalnej polityki antynikotynowej w miejscu pracy. Polityka ta może obejmować elementy takie jak faktyczny zakaz palenia na terenie firmy, ograniczenia dotyczące przerw na papierosa oraz dostęp do programów wsparcia dla osób chcących rzucić nałóg. Czy to nie brzmi podobnie do wcześniejszych punktów? Tak. Tylko, że tym razem, jak sama nazwa wskazuje, odwołuje się to do formalnego wymiaru, gdzie tym samym można to powiązać z programem wdrożenia nowych pracowników systemem wynagradzania, a także premiowania kadry.

palenie papierosów w pracy

Współpraca z lokalnymi organizacjami i inicjatywami antynikotynowymi

Nawiąż współpracę z lokalnymi organizacjami i inicjatywami zajmującymi się promocją zdrowia, w tym z kampaniami antynikotynowymi. Działania te mogą obejmować udział w programach edukacyjnych, udostępnianie materiałów informacyjnych czy organizowanie wydarzeń promujących zdrowy styl życia.

Dbałość o kulturę organizacji

Elementami kultury organizacyjnej są zasady, wartości i założenia (jeśli zastanawiasz się jak rozgraniczyć je na przykładzie, przejdź co kompleksowej analizy: Jak wzmocnić kulturę organizacyjną?. Nie mniej jednak jej wszystkie, zarówno namacalne, jak i nienamacalne części tworzą ludzie. Jeżeli chcesz wypracować trwałą zmianę, która zostanie wpisana w egzystencję Waszej firmy nie porywaj się więc na rewolucję. Wciągając w to pracowników, nawet jeśli tyczy się to ograniczenia ich praw, pokażesz, że liczysz się z ich zdaniem. A tego właśnie potrzebują – poczucia znajomości swojego miejsca w organizacji, a także istotności w budowaniu wartości dla klienta. I tak, nawet rozmawiając o paleniu papierosów elektronicznych, zwykłych, czy jeszcze innych nowatorskich wyrobów tytoniowych – dasz im to prawo budowania wspólnych zasad.

Szkolenie Online z CERTYFIKATEM
Skuteczny lider – budowa zespołu, komunikacja

         Stosowanie 6 kroków na drodze do budowania zespołu
         Udzielanie pozytywnej oraz negatywnej informacji zwrotnej
          Rozpoznawanie 5 kluczowych dysfunkcji w pracy zespołowej
          Delegowanie zadań dla pozostałych członków zespołu

certyfikowane szkolenie Lidera
Skuteczny lider - budowanie zespołu , komunikacja
Zobacz szkolenie

Ewaluacja i modyfikacja strategii „(Nie) chcę zapalić papierosa”

Dalsze zaangażowanie może natomiast sprowadzać się do udoskonalania wdrożonych rozwiązań.

Możesz zbierać informacje na temat efektywności poszczególnych inicjatyw od pracowników, przeprowadzać ankietowanie czy analizować dane dotyczące liczby przerw na papierosa i zdrowia pracowników. To też stanie się podstawą do ewaluacji.

Radzenie sobie z nadużywaniem palenia w miejscu pracy wymaga podejścia holistycznego, które obejmuje zarówno wprowadzenie jasnych zasad, jak i wsparcie dla pracowników chcących rzucić palenie. Kluczem do sukcesu jest współpraca z pracownikami, promowanie zdrowego stylu życia i konsekwentne egzekwowanie zasad.

Poprzez stosowanie tych kroków, możesz zminimalizować negatywne skutki palenia w Waszej organizacji i stworzyć bardziej produktywne środowisko dla wszystkich pracowników.

Na koniec, przystając przy przedsiębiorstwie produkcyjnym, jeśli masz wrażenie, że szukałeś dziury w całym, a wiesz, że również inne czynniki wpływają na obniżony poziom wydajności procesów, przejdź do kolejnego case study, w którym analizujemy potencjalne punkty poprawy!

Sprawdź nasz artykuł o tym, jak zwiększyć wydajność produkcji.

Odbierz poradnik – 5 kroków do zbudowania skutecznego zespołu!

Aby to zrobić, wypełnij formularz poniżej.

Jak wygląda współpraca z nami?

Autor: Krzysztof Pawłowski

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.