Badanie satysfakcji pracowników,
a sukces rynkowy i finansowy firmy.

Instytut Gallupa przez 25 lat przeprowadził badania firm oraz wywiady z ok. milionem pracowników. Efektem badań było zdefiniowanie 12 pytań, które wskazują na sukces firmy zarówno rynkowy, finansowy i organizacyjny. Na trwały sukces mogą liczyć firmy, w których pracownicy odpowiadają TAK na poniższe pytania:

 1. Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy?
 2. Czy mam do dyspozycji narzędzia niezbędne do dobrego wykonania pracy?
 3. Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej?
 4. Czy w ciągu ostatnich 7 dni czułem się choć raz doceniony?
 5. Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy?
 6. Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie, abym się dalej rozwijał?
 7. Czy w pracy liczy się moje zdanie?
 8. Czy misja mojej firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna?
 9. Czy moim współpracownikom zależy na tym, aby pracować jak najlepiej?
 10. Czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela?
 11. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem?
 12. Czy miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju?

Co zrobić aby zwiększyć zaangażowanie pracowników i zmniejszyć ich rotację?

Odpowiedź jest bardzo prosta.

Działać w tym kierunku, aby odpowiedzi na wszystkie pytania były na TAK. Jeżeli pracownicy odpowiadają przecząco na początkowe pytania, to nie ma wprowadzać działań naprawczych na dalsze pytania.

Plik do pobrania z pytaniami oraz bazą i wynikami znajdziesz tutaj.

Related Post

2018-12-20T17:29:35+01:00

Badanie satysfakcji pracowników – test G12

napisano przez: Krzysztof Pawłowski Do przeczytania w 2 min
0