Badanie satysfakcji pracowników,
a sukces rynkowy i finansowy firmy.

Instytut Gallupa przez 25 lat przeprowadził badania firm oraz wywiady z ok. milionem pracowników. Efektem badań było zdefiniowanie 12 pytań, które wskazują na sukces firmy zarówno rynkowy, finansowy i organizacyjny. Na trwały sukces mogą liczyć firmy, w których pracownicy odpowiadają TAK na poniższe pytania:

 1. Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy?
 2. Czy mam do dyspozycji narzędzia niezbędne do dobrego wykonania pracy?
 3. Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej?
 4. Czy w ciągu ostatnich 7 dni czułem się choć raz doceniony?
 5. Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy?
 6. Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie, abym się dalej rozwijał?
 7. Czy w pracy liczy się moje zdanie?
 8. Czy misja mojej firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna?
 9. Czy moim współpracownikom zależy na tym, aby pracować jak najlepiej?
 10. Czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela?
 11. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem?
 12. Czy miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju?

Co zrobić aby zwiększyć zaangażowanie pracowników i zmniejszyć ich rotację?

Jeżeli pracownicy odpowiadają przecząco na początkowe pytania, program naprawczy powinien rozpocząć się właśnie od ich rozwiązania. Dopiero po uzyskaniu pozytywnych odpowiedzi – TAK, narastająco można przechodzić do rozwiązywania problemów związanych z kolejnymi punktami.

Chcesz pobrać za darmo plik Excel z bazą pytań i miejscem do wprowadzania wyników?
Wypełnij formularz, a otrzymasz go na maila.

  Szkolenie Online z CERTYFIKATEM
  Skuteczny lider – budowa zespołu, komunikacja

           Stosowanie 6 kroków na drodze do budowania zespołu
           Udzielanie pozytywnej oraz negatywnej informacji zwrotnej
            Rozpoznawanie 5 kluczowych dysfunkcji w pracy zespołowej
            Delegowanie zadań dla pozostałych członków zespołu

  certyfikowane szkolenie Lidera
  Skuteczny lider - budowanie zespołu , komunikacja
  Zobacz szkolenie