Szerokość dróg transportowych
na hali produkcyjnej  i magazynowej

Kompleksowy opis zagadnienia
Drogi transportowe w zakładzie pracy

Zbiór wiedzy na temat zasad wyznaczania dróg
Podstawy prawne – odniesienia do przepisów
Kategoryzacja: drogi, schody, pochylnie, bramy

DOSTĘP DO POSZERZONEGO MATERIAŁU
DROGI-TRANSPORTOWE na hali

Jaka powinna być szerokość dróg transportowych na halach produkcyjnych i magazynowych?

Zalecane minimalne wymagania dróg transportowych i dróg dla pieszych w zakładach pracy z opublikowane są w normach i przepisach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także w przepisach związanych z ochroną przeciwpożarową.

Obowiązek wyznaczenia i oznakowania dróg transportowych oraz dla pieszych (przejść) wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Minimalne wymiary dróg i przejść określają Polskie Normy.

PN-M-78010:1968 Transport wewnętrzny – Drogi i otwory drzwiowe Wytyczne projektowania.

 

Minimalne szerokości dróg mogą być różnie w zależności od rodzaju ruchu:

Przeznaczenie drogi Minimalna szerokość drogi w cm na odcinkach prostych
Dla bezsilnikowych środków transportowych Dla silnikowych środków transportowych
Ruch 1-kierunkowy Tylko dla ruchu pieszego z ładunkiem

b = a + 30

(jednak nie mniej niż 120)

Tylko dla środków transportowych

b = a + 60

(jednak nie mniej niż 120)

b = a + 60

(jednak nie mniej niż 120)

Dla środków transportowych i ruchu pieszego b = a + 90 b = a + 100
Ruch 2-kierunkowy Tylko dla ruchu pieszego z ładunkiem b = 2a + 60
Tylko dla środków transportowych b = 2a + 90 b = 2a + 90
Dla środków transportowych i ruchu pieszego b = 2a + 180 b = 2a + 200
Objaśnienia:

a – szerokość człowieka z ładunkiem lub szerokość środka transportowego,

b – szerokość drogi transportowej w cm.

drogi transportowe
metodologia lean management

Dzięki kursowi “Drogi transportowe w zakładzie pracy” dowiesz się:

  Jakie jest minimalne przejście między maszynami lub ścianą

  Drogi pożarowe i ewakuacyjne – dopuszczalne długości dojścia ewakuacyjnego

  Dopuszczalne prędkości wózków widłowych w zakładzie pracy

  Wymagania dotyczące bram w zakładzie

 

 

Więcej o zawartości kursu

Grupa na Facebook’u
Wszechstronny lider – lean, zarządzanie, jakość, umiejętności miękkie

Dołącz do naszej nowej grupy “Wszechstronny lider” i rozwijaj się wśród doświadczonych praktyków oraz:

           Usprawniaj procesy
           Wdrażaj narzędzia
           Bądź lepszym liderem
           Awansuj!

Wszechstronny lider - lean, zarządzanie, jakość, umiejętności miękkie
Dołącz do grupy

     ZOBACZ WIĘCEJ:

2020-09-18T11:12:50+00:00
12

Drogi transportowe na hali produkcyjnej

napisano przez: Krzysztof Pawłowski Do przeczytania w 6 min
0