Szerokość dróg transportowych na hali produkcyjnej i magazynowej

Drogi transportowe na hali produkcyjnej – wymagania i normy prawne

Zła organizacja ruchu wewnątrzzakładowego grozi dużym niebezpieczeństwem. Sprawdź jaka powinna być szerokość drogi na hali produkcyjnej.

Jaka powinna być szerokość dróg transportowych na halach produkcyjnych i magazynowych?

Zalecane minimalne wymagania dróg transportowych i dróg dla pieszych w zakładach pracy z opublikowane są w normach i przepisach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także w przepisach związanych z ochroną przeciwpożarową.

Obowiązek wyznaczenia i oznakowania dróg transportowych oraz dla pieszych (przejść) wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Minimalne wymiary dróg i przejść określają Polskie Normy.

PN-M-78010:1968 Transport wewnętrzny – Drogi i otwory drzwiowe Wytyczne projektowania.

 

Minimalne szerokości dróg mogą być różnie w zależności od rodzaju ruchu:

Przeznaczenie drogi Minimalna szerokość drogi w cm na odcinkach prostych
Dla bezsilnikowych środków transportowych Dla silnikowych środków transportowych
Ruch 1-kierunkowy Tylko dla ruchu pieszego z ładunkiem

b = a + 30

(jednak nie mniej niż 120)

Tylko dla środków transportowych

b = a + 60

(jednak nie mniej niż 120)

b = a + 60

(jednak nie mniej niż 120)

Dla środków transportowych i ruchu pieszego b = a + 90 b = a + 100
Ruch 2-kierunkowy Tylko dla ruchu pieszego z ładunkiem b = 2a + 60
Tylko dla środków transportowych b = 2a + 90 b = 2a + 90
Dla środków transportowych i ruchu pieszego b = 2a + 180 b = 2a + 200
Objaśnienia:

a – szerokość człowieka z ładunkiem lub szerokość środka transportowego,

b – szerokość drogi transportowej w cm.

Kompleksowy opis zagadnienia
Drogi transportowe w zakładzie pracy

Zbiór wiedzy na temat zasad wyznaczania dróg
Podstawy prawne – odniesienia do przepisów
Kategoryzacja: drogi, schody, pochylnie, bramy

DOSTĘP DO POSZERZONEGO MATERIAŁU
Drogi transportowe w zakładzie pracy

Zobacz darmowe materiały, które również mogą Ci się przydać.

Wypełnij formularz, a otrzymasz ode mnie powyższy fragment kursu Drogi Transportowe.

Dzięki kursowi „Drogi transportowe w zakładzie pracy” dowiesz się:

  Jakie jest minimalne przejście między maszynami lub ścianą

  Drogi pożarowe i ewakuacyjne – dopuszczalne długości dojścia ewakuacyjnego

  Dopuszczalne prędkości wózków widłowych w zakładzie pracy

  Wymagania dotyczące bram w zakładzie

Więcej o zawartości kursu