Teoria Ograniczeń (TOC) – Optymalizacja Produkcji w Praktyce

Teoria Ograniczeń (TOC – Theory of Constraints) to podejście zarządzania, które skupia się na identyfikacji i zarządzaniu najbardziej ograniczającymi czynnikami, które wpływają na wydajność systemu. Ta koncepcja, wprowadzona przez dr. Eliyahu M. Goldratta, zakłada, że każda organizacja, niezależnie od jej wielkości czy branży, posiada co najmniej jedno ograniczenie, które uniemożliwia jej osiągnięcie pełnej efektywności.

W tym artykule omówimy:

    1. Jak działa teoria ograniczeń?
    2. Jak może pomóc w produkcji?
    3. Przykłady zastosowania teorii ograniczeń
    4. Wnioskowanie z teorii ograniczeń w kontekście produkcji

Jak działa TOC?

TOC polega na pięciu krokach cyklicznych:

1. Identyfikacja ograniczeń: Proces polega na zidentyfikowaniu czynników, które najbardziej wpływają na osiągnięcie celów organizacji.

2. Decyzja o wykorzystaniu ograniczeń: Następnie dokonuje się decyzji o tym, jak najlepiej wykorzystać zasoby ograniczające.

3. Podporządkowanie wszystkiego innego decyzji o wykorzystaniu ograniczeń: Wszystkie inne procesy i zasoby w organizacji są dostosowywane tak, aby wspierać decyzje podjęte w kroku 2.

4. Podniesienie ograniczeń: Oznacza to zwiększenie zdolności ograniczenia do generowania wyników.

5. Powtarzanie procesu, gdy stare ograniczenia zostaną usunięte: Proces zaczyna się od nowa, gdy stare ograniczenia zostają usunięte lub zmniejszone, a nowe ograniczenia stają się widoczne.

TOC

Jak TOC może pomóc w produkcji?

TOC jest szczególnie przydatne w środowisku produkcyjnym, gdzie ograniczenia mogą wpływać na przepustowość, jakość i terminowość produkcji. Poprzez identyfikację i zarządzanie tymi ograniczeniami, firmy mogą znacznie zwiększyć swoją wydajność i rentowność.

Przykładowo, jeśli głównym ograniczeniem jest przepustowość określonej maszyny, TOC może sugerować działania takie jak zwiększenie godzin pracy, zmniejszenie czasu przestojów maszyny poprzez lepsze utrzymanie, czy zastosowanie technologii, które zwiększają efektywność maszyny. Z drugiej strony, jeśli ograniczeniem jest jakość, TOC może sugerować wprowadzenie dodatkowych kontroli jakości, szkolenia dla pracowników czy wprowadzenie nowych technologii, które zwiększają efektywność procesów kontrolnych.

Szkolenie Online
Intro to Lean 

          Stosowanie zarządzania wizualnego
           Problemy jako szansa do optymalizacji
           Identyfikacja marnotrawstwa
           Wdrażanie działań w ramach Kaizen

Zobacz szkolenie

Przykłady zastosowania TOC w produkcji

Przykład 1: Zwiększenie przepustowości maszyn

Firma produkująca elementy metalowe zidentyfikowała, że jedna z jej maszyn stanowi główne ograniczenie dla przepustowości całej linii produkcyjnej. Wdrożenie TOC doprowadziło do decyzji o zwiększeniu liczby zmian pracy tej maszyny. Efekt? 30% wzrost przepustowości linii produkcyjnej, co przełożyło się na zwiększenie sprzedaży i marży.

Przykład 2: Poprawa jakości

Producent elektroniki zauważył, że głównym ograniczeniem jest jakość końcowych produktów, co prowadziło do wysokich kosztów serwisu posprzedażowego. Wdrożenie TOC doprowadziło do decyzji o wprowadzeniu nowych technologii kontroli jakości i szkoleniu pracowników. Skutkiem było zmniejszenie ilości produktów niezgodnych z normą o 50%, co doprowadziło do znacznego obniżenia kosztów związanych z serwisem posprzedażowym.

5s na produkcji

Teoria Ograniczeń (TOC) to potężne narzędzie, które może pomóc organizacjom produkcyjnym w identyfikacji i zarządzaniu ograniczeniami, które hamują ich wydajność i rentowność. Poprzez skoncentrowanie się na najbardziej ograniczających czynnikach, firmy mogą efektywnie alokować swoje zasoby, co prowadzi do zwiększenia przepustowości, poprawy jakości i zwiększenia satysfakcji klientów.

Wnioskowanie z Teorii Ograniczeń w kontekście produkcji

A. Identyfikacja wąskich gardeł

Pierwszym krokiem w procesie zastosowania TOC jest identyfikacja wąskich gardeł w procesie produkcyjnym. W naszym przykładzie, mamy dwie maszyny: A i B. Maszyna A jest w stanie produkować 100 sztuk na godzinę, podczas gdy maszyna B jest w stanie produkować tylko 50 sztuk na godzinę. Tutaj maszyna B jest wąskim gardłem, ograniczeniem, które decyduje o przepustowości całego systemu. Wszelkie próby zwiększenia produkcji na maszynie A nie przyniosą żadnej korzyści dla całkowitej wydajności produkcji, ponieważ to maszyna B decyduje o tempie pracy całego systemu.

B. Usuwanie wąskich gardeł

Po zidentyfikowaniu wąskich gardeł, następnym krokiem jest ich eliminacja lub minimalizacja. W tym celu możemy podjąć różne działania. Możemy zwiększyć efektywność maszyny B poprzez szkolenie pracowników, wprowadzenie lepszych narzędzi lub technologii, lub nawet zakup nowej, wydajniejszej maszyny. Możliwe jest także zastosowanie strategii równoważenia przepustowości. Oznacza to dopasowanie wydajności maszyny A do wydajności maszyny B, co pozwoli uniknąć niepotrzebnej nadprodukcji i marnotrawstwa zasobów.

C. Wnioski

Zrozumienie i zastosowanie Teorii Ograniczeń w produkcji może przynieść znaczne korzyści dla organizacji. Pomaga ona zidentyfikować i skupić się na kluczowych problemach, które ograniczają wydajność i efektywność. Poprzez eliminację tych ograniczeń, organizacje mogą zwiększyć swoją przepustowość, zmniejszyć marnotrawstwo zasobów i poprawić ogólną wydajność.

kalkulator kosztów produkcji

Odbierz plik w formacie .Excel — Przykład Balansowania 

Aby to zrobić, wypełnij formularz poniżej.

Kliknij obrazek, aby go powiększyć.