Jak usprawnić produkcję okien: strategie i przykłady

W obliczu rosnącej konkurencji na rynku okien, firma tworząca tego typu szklenia staje przed wyzwaniem nieustannych poszukiwań sposobów na zwiększenie efektywności produkcji. W parze z konkurencyjnością idą również zmieniające się trendy konsumenckie, a także wahania na rynku budowlanym. Nie ukrywajmy, że również w przypadku okien, przedsiębiorstwa odczuwają konsekwencje zarówno z okresu pandemii, jak i obecnie doskwierającej inflacji, czy sytuacji kredytowych. Przy tym znowu należy także pamiętać o stosunkowo niedawnych wahaniach na rynku energetycznym, które wpłynęły na wzrost cen surowców, a także ograniczenia oraz opóźnienia w dostawach.

Co zrobić gdy ceny surowców rosną, a za rogiem czyha konkurencja?

Obranie właściwej strategii, która zmierza w kierunku poprawy operacyjnej, może pomóc w redukcji kosztów, skróceniu czasu produkcji, a także w zwiększeniu jakości produktów. Spróbujmy wspólnie przejść przez ulepszone koncepcje produkcji okien zakładając następujące kroki:

Automatyzacja procesu produkcji okien

Zastosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń może znacznie przyspieszyć produkcję i zwiększyć precyzję. Należy tutaj wyłonić automatyczne stoły do rozkroju szkła z możliwością trasowania otworów oraz ściągania powłok. Na tym etapie produkcji wsparciem są również zautomatyzowane magazyny do składowania jeszcze nierozkrojonych tafli szkła. Zwiększają one zarówno wydajność procesu, jak i poprawiają bezpieczeństwo obsługi stanowiska. Kolejnym etapem prac jest wykończenie krawędzi. Rozwinięte firmy przemysłu produkcji okien, aby możliwie maksymalnie zredukować techniczny koszt wytworzenia, niejednokrotnie decydują się na uruchomienie dedykowanej linii. Łączy ona w sobie zarówno procesy obróbki okien, aż po ich zespolenie. Skorzystanie z tego typu rozwiązania jest nie lada inwestycją. Niesie jednak za sobą szereg atutów takich jak: wyeliminowanie konieczności ręcznej manipulacji szkłem, skrócenie czasu realizacji zamówień w wyniku zmiany operacji ręcznych na maszynowe, możliwość realizacji większych serii, precyzja montażu ramek aluminiowych itd. Takie rozwiązanie pozwala również na redukcję błędów, a także podniesienie jakości okien.

To oczywiście nie koniec. Kolejny etap produkcji odnosi się wszelkich obróbek, stolarki oraz montażu profili okiennych. Również w tym kroku marszruty należy uwzględnić możliwości automatyzacji.

Nieustannie obydwóm fazom towarzyszą również działania handlingowe. Stąd też formą automatyzacji, która usprawni realizację procesu są wszelkiego typu zawiesia, ssawki, ale także i wózki widłowe.

Zarówno w przypadku okien pvc, okien drewnianych, czy okien w ramach stalowych i aluminiowych, automatyzacja nie będzie wystarczającym działaniem. Na nic się przyda podkręcanie wydajności, jeśli firma nie będzie posiadała poukładanych pozostałych płaszczyzn takich jak zarządzanie personelem, zapewnienie jakości, utrzymanie ruchu, zaopatrzenie, logistyka itd. A to też sprowadza się do wniosku, że do uporządkowania działalności każda z firm będzie potrzebowała odpowiedniego zarządzania produkcją, które obejmie kompleksowo wszystkie zaangażowane zasoby.

produkcja okien

Optymalizacja zarządzania zapasami

Kolejnym krokiem, który poszerza możliwości usprawnienia produkcji okien jest optymalizacja procesów magazynowych. Wiąże się to zarówno z wprowadzeniem jak i ewidencjonowaniem wskaźnika rotacji zapasów, jak i przeprowadzeniem badania dla utrzymywania stanów min oraz max oraz metod ich zasilania. Z tyłu głowy należy mieć cały czas wołającą kontrolkę, która daje znać, że nadmierne zapasy to ryzyko uszkodzenia, zamrożony kapitał, zaabsorbowana przestrzeń, a odwrotnie zbyt niskie stany to ryzyko utraty płynności produkcji, a nawet rezygnacji klienta w wyniku opóźnień.

produkcja okien

Wdrożenie systemu zarządzania jakością

Wdrożenie systemu zarządzania jakością, takiego jak ISO 9001, może przynieść wiele korzyści. System ten pomaga monitorować i poprawiać jakość produktów na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Jego zastosowanie połączy zarządzanie produkcją okien ze standardowym procesem kontroli jakości. Będzie okazją do wplecenia standardów zapewnienia jakości, sformułowania sposobów postępowania, wytyczenia kanałów utrzymania relacji z klientem, prowadzenia analityki ale także do zarządzania ryzykiem oraz zapobiegania powstawaniu niezgodności. System zarządzania jakością to nie tylko normy, to również zasady, metody oraz narzędzia, których stosowanie wzajemnie się uzupełnia, gdzie świadomość ich użytkowania stanowi o wzroście firmy (na bazie rosnących kompetencji i możliwości personelu).

produkcja okien

Szkolenie i rozwój pracowników

Zainwestowanie w szkolenia pracowników pozwala na zwiększenie ich efektywności i motywacji. Pracownicy, którzy są dobrze przeszkoleni i zrozumieją procesy, są w stanie lepiej wykonywać swoje zadania i szybciej reagować na ewentualne problemy.

O tym, że potrzeba rozwoju pracowników dotyczy każdej branży, a w tym producentów okien, możesz przeczytać w poradniku o budowaniu kompetencji oraz zaangażowania pracowników poprzez świadome kształtowanie ich ścieżki zawodowej oraz komfortu pracy: Rozwój pracowników – korzyści dla pracodawcy

produkcja okien

Uzyskane korzyści:

  • Propozycja zmiany layoutu hali produkcyjnej i skrócenia transportu o 20%
  • Identyfikacja wąskiego gardła i możliwości wzrostu jego wydajności o 58%
  • Określenie pomysłów optymalizacyjnych – lista 34 pomysłów Kaizen
produkcja okien
Sprawdź case study

Inwestycje w nowoczesne technologie produkcji okien

Już prawie na zakończenie, przełożenie na wydajność produkcji okien ma również wisienka technologiczna. Inwestycje w nowoczesne technologie, takie jak druk 3D, sztuczna inteligencja czy Internet Rzeczy (IoT), mogą przynieść wiele korzyści dla firmy produkującej okna. Druk 3D pozwala na szybkie prototypowanie i dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb klienta, a sztuczna inteligencja może z kolei wesprzeć procesy decyzyjne, na przykład poprzez predykcję popytu. Co więcej Internet Rzeczy IoT umożliwia także ciągłe monitorowanie procesów produkcyjnych i szybkie wykrywanie ewentualnych problemów.

produkcja okien

Lean Management w produkcji okien pvc, okien drewnianych

Niezależnie od grupy produktowej, wszystkie powyższe rozwiązania, które okalały procesy wytwórcze, mają w sobie wspólny pierwiastek. Ba, jest ich nawet kilka. Jednym z tych, na które szczególnie warto zwrócić uwagę jest propozycja długofalowego rozwoju firmy, który opiera się zarówno o samą optymalizację procesów, ale także o rozwiązywanie problemów, budowanie zaangażowania i świadomości kadry, a także ciągłe doskonalenie. Ten pierwiastek nie zakłada rewolucyjnych zmian, a ewolucję i wcale nie musi być przesycony wszystkimi istniejącymi narzędziowymi rozwiązaniami, a może opierać się o najlepiej dostosowane do specyfiki firmy wybrane metody, które zostaną wszczepione w kulturę organizacji. Ten pierwiastek to Lean Manufacturing.

O tym, jak podejść do przygotowania i pierwszych kroków, a także jak połączyć wszystkie punkty poprawy na mapie, możesz przeczytać tutaj:

UZYSKAJ DOSTĘP DO CODZIENNEJ CHECKLISTY KIEROWNIKA PRODUKCJI!

Szczegółowa lista obowiązków + BONUS

  • Twoja rola w firmie będzie w pełni wykorzystana

  • Wprowadzisz nowe metody i style zarządzania

  • Pracownicy będą wiedzieć, że jesteś otwarty na nowe rozwiązania

CHCE POBRAĆ CHECKLISTĘ
Jak wygląda współpraca z nami?

Autor: Krzysztof Pawłowski

Partner zarządzający, konsultant

Jako specjalista w zakresie Lean realizuje projekty mające na celu poprawę efektywności działań firm. Z powodzeniem stosuje narzędzia Lean w branżach produkcyjnych m.in przetwórstwa metali, tworzyw sztucznych, okiennej i poligraficznej. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej. Uzyskał tytuł Magistra Inżyniera na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od momentu ukończenia studiów stosował zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, najpierw jako konsultant wewnętrzny, a obecnie – zewnętrzny. W myśl ciągłego doskonalenia nieustannie poszerza swoją wiedzę i szuka nowych wyzwań.