Jak wdrożyć Lean w sektorze MŚP?

Jak wdrożyć Lean w sektorze MŚP? W erze rozwoju zaawansowanych technologii, pędzących zmian wynikających z dynamicznych następstw rynkowych, a także rosnących nieustannie oczekiwań klientów, mniejszym przedsiębiorstwom przyszło stoczyć walkę o swoje być albo nie być. Aby sprostać popytowi, a także zachować konkurencyjność, konieczne jest poszukiwanie ścieżek doskonalących obecne funkcjonowanie. [...]