Wszechstronny Inżynier Jakości

Rekrutujesz, awansujesz z innego stanowiska, myślisz o tym co czeka Cię na miejscu Inżyniera Jakości. Otwierają się przed Tobą wrota firmy i dokładnie każde wnętrze jest zupełnie inne. Odmienne uwarunkowania systemu, indywidualne podejście do organizacji procesu oraz zapewnienia jakości. Na dodatek nazwa Twojej funkcji może wcale nie brzmieć: Inżynier ds jakości, lecz Specjalista ds jakości, czy zgodnie ze specyfikacją Inżynier jakości produktu, Inżynier jakości procesu, Inżynier jakości dostawców, Inżynier jakości klienta, Inżynier zapewniania jakości. To najbardziej powszechne tytuły stanowiska nadawane przez pracodawców, dział HR, a także widniejące na portalach typu pracuj.pl.

Powyższe stanowiska różnią się od siebie częściowo zakresem obowiązków, jednakże posiadają wspólne fundamenty i elementarne zasady przewodnie. Chcąc ująć je w pewnej metaforze, można przytoczyć przykład drzewa – każde ma korzenie, pień, jednak różni się korą, a także kształtem liści. Jeden Inżynier będzie pracował w zespole, wykonując dedykowane zadania związane z przydzielonymi projektami. Inny z kolei będzie posiadał szeroki zakres zadań, ze względu na niewielki rozmiar przedsiębiorstwa i mniej rozwiniętą strukturę organizacyjną. Każdy z nich jednak jako główny cel będzie miał zapewnienie jakości, a w tym poszukiwanie i eliminowanie źródeł marnotrawstwa, niezgodności i niedogodności, a także usprawnianie, doskonalenie procesów jakościowych.

Jakie uniwersalne zadania wykonuje Specjalista ds. jakości na tym stanowisku?

 • Projektowanie, wdrażanie i nadzór nad nowymi procedurami, produktami, planami kontroli i specyfikacjami technicznymi,
 • Identyfikacja problemów jakościowych, wdrażanie działań naprawczych
  i usprawniających,
 • Uczestniczenie w procesach APQP, PPAP,
 • Zarządzanie reklamacjami (klientów, (od i do) dostawców), w tym ich analiza przy wykorzystaniu takich narzędzi jak: raport 8D, raport A3
 • Prowadzenie audytów procesów, produktów, bądź dostawców (w zależności od specyfikacji stanowisk),
 • Nadzór nad wskaźnikami kontroli jakości,
 • Prowadzenie analiz jakościowych (rozwiązywanie problemów) przy wykorzystaniu narzędzi takich jak diagram Ishikawy, diagram Pareto, 5Why, 5W2H, burza mózgów, czy metoda 6 kapeluszy, ale również w oparciu o pozostałe narzędzia SZJ takie jak: histogram, diagram korelacji, diagram pokrewieństwa, arkusz kontrolny, karty kontrolne, czy schemat blokowy,
 • Prowadzenie działań prewencyjnych, analizy i nadzór (FMEA),
 • Praca nad utrzymaniem systemu zarządzania jakością,
 • Nadzór nad poprawnością działania sprzętu pomiarowego (MSA),
 • Analiza zdolności procesów (SPC),
 • Współuczestniczenie w badaniach produktowych,
 • Usprawnianie procesów jakościowych.
Wszechstronny lider jakości

Rola Inżyniera jakości wymaga bezpośredniej styczności z procesami produkcyjnymi. Jest to w większości praca na gemba – w miejscu akcji, a nie działania podjęte „zza biurka”. Codzienne czynności powinny opierać się o nieustanną współpracę z kierownictwem, przedstawicielami innych działów, a także operatorami obsługującymi procesy technologiczne. Aby dynamicznie dostosowywać się do rozwoju projektów, a co za tym idzie przearanżowania ustaleń z klientem, modyfikacji dokumentacji, przeszkolenia operatorów i ustalenia nowych standardów, specjalista jakim jest Inżynier, powinien pracować nad poszerzaniem swoich umiejętności, zarówno twardych, jak i miękkich. Znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi analizy, świadomość założeń norm (m.in.: ISO 9001), obsługa MS Excel, ale również i umiejętność pracy pod presją czasu, motywowania ludzi, umiejętność prowadzenia negocjacji, czy pracy w zespole – to pakiet „must know” dla pasjonatów jakości.

Masz wrażenie, że stanowisko Inżyniera Jakości brzmi trochę enigmatycznie?

Jeżeli zastanawiasz się jak usystematyzować swoją dotychczasową wiedzę, a także jak poszerzyć jej zakres, sprawdź program kursu Wszechstronny Inżynier Jakości. Program pozwoli Ci przejść przez kluczowe instrumenty systemu zarządzania jakością, codzienny uniwersalny standard pracy, techniki i metody rozwiązywania problemów, a także bardziej złożone praktyki związane z wdrażaniem i akceptacją produktów (PPAP), zaawansowanym planowaniem jakości wyrobu (APQP) czy SPC, MSA, a także Lean Manufacturing.

Kurs online Wszechstronny Inżynier Jakości rozstrzygnie również odpowiedzi na pewne pytania. Jeśli nurtuje Cię czasem:

 • Czy trudno znaleźć pracę na tym stanowisku?
 • Jakie wykształcenie jest najczęściej wymagane przez przyszłego pracodawcę?
 • Czy od razu wymaga się posiadania obszernej wiedzy na temat narzędzi jakościowych?
 • Jak wiele wspólnego z tym stanowiskiem ma kontrola jakości?
 • Na jakie miesięczne wynagrodzenie miesięczne może liczyć Inżynier ds. jakości?
 • Jak najlepiej przygotować się do pracy w roli Specjalisty ds. jakości?

Szkolenie Online

WSZECHSTRONNY INŻYNIER JAKOŚCI

           Praktyczne zastosowanie narzędzi jakości
          Znajomość etapów procesu APQP i PPAP
           Prowadzenie oceny sprawności systemów pomiarowych
           Dostrzeganie i eliminacja źródeł marnotrawstwa

Wszechstronny Inżynier Jakości
Zobacz szkolenie

Zostań Lean Liderem Green Belt i zyskaj
oszczędności dla firmy

 • Projekt z możliwością uzyskania min. 50 000 zł oszczędności.

 • Praca na realnych przykładach z Twojej firmy i obszaru, w którym pracujesz na co dzień.

Chcę zostać Lean Liderem