Jak być dobrym kierownikiem produkcji?

Raport: Ogólnopolskie Badanie Kierowników Produkcji 2020

W 2020 roku na przestrzeni miesięcy czerwiec-lipiec przeprowadziliśmy na portalu LinkedIn badanie, w którym kierownicy produkcji odpowiadali na pytania, związane z ich stanowiskiem pracy. Celem badania było wskazanie miejsc i możliwości na bycie lepszym kierownikiem. Wyniki przedstawiają między innymi, jakie są największe problemy kierowników produkcji, jakimi metodami motywują pracowników oraz jakich kompetencji im brakuje.

Raport z badania kierowników produkcji

Pobierz raport

Zobacz raport przygotowany przez Krzysztofa Pawłowskiego – Partnera Zarządzającego Lean Action Plan.

Pobierz raport z Ogólnopolskiego Badania Kierowników Produkcji 2020

Po zapisie do newslettera otrzymasz dostęp do pełnej wersji raportu. Pamiętaj o potwierdzeniu adresu mailowego.

Zobacz spotkanie live

Odsłuchaj rozmowę na temat wyników badania przeprowadzoną z doświadczonym kierownikiem z branży automotive – Łukaszem Pietrzakiem.

0
zebrane odpowiedzi
0
slajdów raportu

Jakie umiejętności mają dla kierowników produkcji największe znaczenie?

Raport - Umiejętności kierownika produkcji

65% respondentów uważa, że zarówno umiejętności twarde i miękkie są bardzo ważne na stanowisku kierownika produkcji. Co ciekawe, jedynie 7% kierowników produkcji sądzi, że większe znaczenie mają umiejętności twarde, a prawie 30% z nich oceniło, że zdecydowanie ważniejsze są umiejętności miękkie. Wynika z tego, że ważna jest znajomość pracy, którą się zarządza, ale konieczne są przede wszystkim umiejętności miękkie, aby dobrze zarządzać zespołem i zaprojektować efektywną komunikację.

Na co najbardziej kierownicy produkcji kładą nacisk zarządzając produkcją?

Zarządzanie - raport z badania kierowników produkcji

Kolejne pytanie zdecydowanie odzwierciedla trend z poprzedniego punktu. Ponad 80% badanych kierowników produkcji kładzie szczególny nacisk na komunikację z załogą. Kompetencje miękkie są więc dla nich szczególnie ważne. Kolejnym zadaniem, istotnym z perspektywy 66,8% kierowników, jest utrzymanie płynności planu produkcji, a zaraz za nim – zapewnienie wysokiej jakości produktów (56%) oraz monitorowanie wskaźników (34%). Około 1/4 ankietowanych wskazuje, że nie zapominają o Gemba Walk i rozwiązywaniu problemów u źródła, a także o rozwoju – wdrażaniu nowych technik zarządzania i organizacji.

Co jest największym wyzwaniem dla kierownika produkcji?

Raport z badania - wyzwania kierowników produkcji

Powyższy wykres ponownie ukazuje, jak istotne są umiejętności miękkie. Dla prawie 70% kierowników największym wyzwaniem pracy jest zaangażowanie pracowników. Kolejne zadania również wymagają od kierownika odpowiedniego podejścia do ludzi i znajomości technik zarządzania zespołem, gdyż wskazują na rozwiązywanie problemów produkcji (51,4%) oraz komunikację z innymi działami (40,79%). Wyzwaniem dla kierowników produkcji okazuje także realizacja celów firmy (37,2%), planów produkcji (27%), a także sprostanie oczekiwaniom przełożonego (13%). Ciąży więc na nich presja związana z problemami produkcji, pracownikami oraz wyznaczonymi celami.

Co najbardziej utrudnia pracę kierownikom produkcji?

Raport - Co utrudnia pracę kierownikom produkcji

0%
kierowników wskazuje zmianę planów jako największe utrudnienie w pracy

Pośród najczęściej wymienianych utrudnień w pracy kierownika produkcji wymieniane są: ciągła zmiana planów (42,7%), awarie maszyn (37,5%) oraz nierówne obciążenie procesów (29,2%). Kierownicy wskazują także częste problemy z nieterminowymi dostawami materiałów (25,7%), brakiem procedur i standardów (25%), brakiem dyspozycyjności załogi (24,5%), brakiem powtarzalności na produkcji (23,3%) oraz nieutrzymywaniem odpowiedniej jakości produktów (21,3%). Według kierowników produkcji zdarzają się również nieporozumienia związane z brakiem jasnego zakresu obowiązków (17,8%), a także brakiem rzetelnych danych z produkcji (16,2%), co uniemożliwia podejmowanie adekwatnych decyzji.

Raport z Ogólnopolskiego Badania Kierowników Produkcji – szczegóły

W raporcie znajdziesz:

  • Charakterystykę uczestników badania (wiek, staż pracy, branże)
  • Ciekawe spostrzeżenia – co mówią kierownicy produkcji
  • Odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Jakie umiejętności mają dla Ciebie większe znaczenie?

2. Na co najbardziej kładziesz nacisk zarządzając produkcją?

3. Co dla Ciebie jest największym wyzwaniem?

4. Co utrudnia Twoją pracę? (z podziałem na różne branże)

5. Jakimi metodami motywujesz pracowników?

6. Jak często rozwijasz swoje kompetencje?

7. Jakie kompetencje chciałbyś/ chciałabyś rozwinąć?

8. Czy wykorzystujesz któreś z poniższych metod oraz technik w organizacji produkcji?

9. Czy praca jako kierownik produkcji daje Ci satysfakcję?

 

Kurs online 

Kierownik produkcji – na drodze do doskonałości

stosowanie odpowiedniego w danej sytuacji stylu zarządzania
szkolenie i nadzorowanie rozwoju pracowników
stosowanie technik nagradzania niefinansowego

Zobacz plan szkolenia
Szkolenie dla kierowników produkcji - kurs online