Forrester, Efekt Forrestera

Efekt ten zwany również jest zjawiskiem byczego bicza, związany jest bezpośrednio ze zmianami popytowymi na rynku.

Tendencyjne prognozowanie zmian popytu: popyt rośnie, więc będzie rósł w sposób ciągły, analogicznie, popyt maleje, więc będzie malał w najbliższym czasie, może znacząco wpłynąć na proces produkcyjny. Błędne prowadzenie szacunków rynkowych może przyczynić się do nieodpowiedniego zaplanowania trendu w produkcji, a także do dalszych komplikacji wynikających z jego kontynuacji w czasie. Konsekwencją może być utracenie ssania produkcyjnego, czyli przejście na zasadę PUSH i składowanie w magazynach nadmiernych zapasów, a w przypadku zbyt małej produkcji może to doprowadzić nawet do utraty klientów.

Forrester

Jakie czynniki mogą wpłynąć na powstanie efektu byczego bicza?

  • Czas realizacji zamówienia,
  • Wielkość partii zamówienia,
  • Ograniczoność zasobów,
  • Fluktuacja cen,
  • Sztywny, niedopracowany, lub nieaktualny standard uzupełniania i gospodarowania zapasów,
  • Złożona struktura stopni w łańcuchu dostaw,
  • Nieodpowiedni, niedostosowany system kontroli dostaw,
  • Brak jednoznacznego podziału obowiązków wśród kadry odpowiedzialnej za realizację dostaw,
  • Ambiwalencja między decyzją czy lepszym stanem jest nieposiadanie zapasu, czy jego wysoki stan, mrożący kapitał.

Efektem powyższych, jak i pozostałych czynników może stać się desynchronizacja i zaburzenie relacji między wielkością zamówień, a poziomem zapasów, co analogicznie może odbić się negatywnie na całym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Jak łagodzić efekt Forrestera?

Przede wszystkim należy odrzucić podejście, że organizacja i jej podstawowi dostawcy to jedyne podmioty w łańcuchu dostaw. Bardzo ważne jest patrzenie szerszą perspektywą, uwzględniając potencjalnych, nowych lub substytucyjnych dostawców, zamówienia wykonywane przez partnerów, jak i konkurencję. Przedsiębiorstwo chcąc otrzymywać terminowe i zgodne wielkościowo dostawy, musi się liczyć z tym, że uczestniczy w kreowaniu popytu.

Efekt Forrestera

Jednymi z kolejnych sposobów są: praktyka redukcji punktów składowania zapasów w łańcuchu dostaw do minimum, a także dystrybucja szczegółowych informacji między poszczególnymi ogniwami w łańcuchu dostaw. Im wyżej zbudowany jest poziom komunikacji, tym bardziej dokładne mogą być prognozy popytowe.

Szkolenie Online
Logistyka Lean

           projektowanie strategicznego podejścia do logistyki w firmie
           tworzenie prawidłowego przepływu (flow)
           zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Kanban
           balansowanie linii produkcyjnych

Logistyka Lean - kurs online
Zobacz szkolenie