Kierownik Utrzymania Ruchu

Główne zadania na stanowisku

Kierownik Utrzymania Ruchu pełni bardzo ważną funkcję w strukturze każdego przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój technologii, jego rola jest tak samo istotna w mniejszych firmach, jak i tych które korzystają z wysoko zaawansowanego sprzętu.

Głównym obowiązkiem, jakie ma Kierownik Utrzymania Ruchu jest dosłowne utrzymanie ruchu maszyn oraz linii produkcyjnych. Jednak do tego niezbędny jest szereg kompetencji związanych ze specyfiką technologii, organizacją procesów, a także kluczowych umiejętności miękkich tj.:  zarządzanie zespołem, czy delegowanie zadań. Wiedza oraz doświadczenie Kierownika Utrzymania Ruchu mogą znacząco wpływać na rozwój firmy poprzez zwiększanie wydajności oraz minimalizację awaryjności. Stąd też tak ważne jest nieustanne poszerzanie dotychczasowych umiejętności.

Kierownik jakości

Szkolenie Online
Kierownik Utrzymania Ruchu

           delegowanie i dzielenie zadań między Służby UR
           przewidywanie zbliżających się zdarzeń, które niosą ryzyko awarii
           zarządzanie dokumentacją parku maszynowego
           posługiwanie się danymi w Dziale Utrzymania Ruchu

 

Kierownik Utrzymania Ruchu
Zobacz szkolenie

Chociaż zakres obowiązków Kierownika Utrzymania Ruchu może być bardzo różnorodny, część działań należy ustalić jako podstawę.

10 PODSTAWOWYCH ZADAŃ KIEROWNIKA UTRZYMANIA RUCHU

  1. Koordynowanie prac podległego personelu, a w tym rozwijanie kompetencji pracowników (Lean Manufacturing, Total Productive Maintenance, Reliability Centered Maintenance, Industry 4.0)
  2. Dbanie o jakość procesów i produktów
  3. Nadzór nad utrzymaniem sprawności parku maszynowego
  4. Planowanie harmonogramów przeglądów, remontów i konserwacji
  5. Zapewnienie spójności dokumentacji maszyn i urządzeń
  6. Monitorowanie i raportowanie wskaźników utrzymania ruchu
  7. Nadzór nad kosztami utrzymania ruchu
  8. Uczestniczenie w nowych wdrożeniach oraz inwestycjach
  9. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi (serwisanci – kontrola stanu technicznego, dostawcy części)
  10. Współpraca z pozostałymi działami firmy

Pobierz checklistę Kierownika Utrzymania Ruchu

Pracuj według codziennego planu działań, z wyszczególnieniem na pory dnia

Po zapisie do newslettera otrzymasz dostęp do pliku. Pamiętaj o sprawdzeniu skrzynki i potwierdzeniu adresu mailowego.