BUDOWA HALI KROK PO KROK

Mam pomysł na biznes, mam pieniądze, potrzebuję hali przemysłowej, aby zrealizować swój plan inwestycyjny. Co robić? Gdzie szukać? Jakich błędów muszę się wystrzegać? W końcu to moje ciężko zarobione pieniądze i nie chcę ich wydawać na lewo i prawo. Chcę mieć fajny, nowoczesny zakład za rozsądne pieniądze.

Z takimi rozterkami często spotykają się Inwestorzy, którzy chcą wcielić w życie ciekawy, sprawnie działający projekt. Wybrane osoby zaczynają od gorączkowego przeszukiwania Internetu, poradników, forów internetowych. Inni szukają doradztwa u znajomych i zaprzyjaźnionych firm, które już mają tę drogę za sobą lub są w jej trakcie.

Ja chciałbym zaproponować krótki przewodnik, zawierający podstawowe dane dotyczące procesu inwestycyjnego. Dzięki temu mogę intuicyjnie i prawie „za rękę” przeprowadzić Inwestora przez cały zakres – począwszy od pomysłu,
a na kluczach do swojego obiektu skończywszy. Takie zwrócenie uwagi na istotne sprawy może znacząco pomóc przeprowadzić proces inwestycyjny w prawidłowy sposób i ustrzec Inwestora przed kosztownymi błędami.

 Zapraszam do lektury!

Autor: Piotr Sobieraj, Dyrektor kontraktu w STALINWEST

W poradniku między innymi: 

1. Działka pod budowę

  • Kształt działki budowlanej
  • Planowanie długoterminowe
  • Miejscowy plan zagospodarowania
  • Układ komunikacyjny
  • Media i instalacje
  • Sąsiedztwo
  • Parametry geologiczne
  • Forma własności
  • Hipoteka i strefy inwestycyjne

2. Projekt budowlany

  • Koncepcja projektu
  • Pozwolenie na budowę

3. Budowa obiektu

  • Wybór metody realizacji budowy
  • Nadzór i kontrola
  • Odstępstwa od projektu budowlanego

4. Odbiory robót

  • Wymagane dokumenty

5. Podsumowanie

6. BONUS – ustawienie wyposażenia na hali (Layout)

7. Prezent

budowa hali
hala produkcyjna
hala magazynowa

DZIAŁKA POD BUDOWĘ OBIEKTU

KSZTAŁT DZIAŁKI BUDOWLANEJ

Pierwszym elementem, który jest bardzo istotny w całym procesie inwestycyjnym, jest wybór działki budowlanej pod planowany obiekt. Właściwy wybór jest kluczowy ze względu na obostrzenia, jakim podlega konkretny teren. Wynikają one z prawa budowlanego, zapisów planu przestrzennego (jeśli jest uchwalony) oraz lokalnych uwarunkowań, które mogą mieć znaczący wpływ na koszty budowy obiektu.

 

Jeśli szukasz działki i masz do wyboru kilka opcji, to staraj się wybrać teren o foremnych, zbliżonych do prostokąta kształtach. Dzięki temu uzyskasz lepsze i bardziej skuteczne zagospodarowanie działki. Areały o innych kształtach zwykle nie mogą zostać zabudowane w satysfakcjonującym procencie i mogą cieszyć Inwestora jedynie jako tereny zielone.

Budowa hali krok po kroku

PLANOWANIE DŁUGOTERMINOWE

Kolejnym bardzo ważnym aspektem przy wyborze działki jest planowanie długoterminowe. Decydując się na konkretny kawałek terenu nie myśl tylko o tym, co aktualnie planujesz robić w swoim budynku. Pomyśl, co stanie się z Twoją firmą za 5 czy 10 lat, jak się rozwinie, na jakie rynki dotrze, jak zwiększy obroty. Będziesz wtedy potrzebował rozbudowy hali i idealnie byłoby, aby działka dawała takie możliwości. Ceny terenów wokół Twojej Inwestycji zapewne wzrosną po jej realizacji. Rozbudowa obiektu w innym miejscu (na innej nieprzyległej do Twojej działce), zawsze będzie wiązała się z większymi kosztami (dodatkowi pracownicy, logistyka, zatory w produkcji). Lwia część moich Klientów już w końcowej fazie budowy komunikuje mi, że nowa hala już jest dla nich za ciasna i myśli o zwiększeniu powierzchni produkcyjnej bądź magazynowej.

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Jeżeli masz już wybraną lokalizację Inwestycji, warto przed zakupem sprawdzić, czy działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego[1]. Większość jednostek administracyjnych udostępnia tę dokumentację w Internecie. Wgląd do tych opracowań jest też zazwyczaj możliwy bezpośrednio w urzędzie, który jest terytorialnie przypisany do danego terenu.

[1] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (pot. plan miejscowy, MPZP) – akt prawa miejscowego, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu. Ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych.

 

Wydanie decyzji (tzw. W-Zetka) trwa przeciętnie około 3 miesiące. Wbrew panującemu przekonaniu, nie musisz być właścicielem terenu, aby otrzymać taki dokument od miejscowej administracji publicznej. Decyzja sama w sobie nie rodzi prawa do terenu ani nie narusza prawa własności. O ustalenie warunków zabudowy dla konkretnego terenu może zatem wystąpić każdy.

Decyzja o warunkach zabudownay

Odbierz poradnik — Budowali Hali krok po kroku

PROJEKT BUDOWLANY

KONCEPCJA PROJEKTU

Jeśli zależy Ci na zbudowaniu fajnego i niepowtarzalnego obiektu, którego nie będziesz się wstydził przez swoimi Klientami, poproś swojego architekta
o przedstawienie dwóch, trzech koncepcji architektonicznych
.

Dobry architekt, przed postawieniem jakiejkolwiek kreski, przeprowadzi z Tobą wywiad odnośnie przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, funkcji koniecznych do pracy w obiekcie i innych istotnych dla Ciebie aspektów, dotyczących wyglądu i zagospodarowania terenu.

Dzięki temu można wykonać wstępne rozmieszczenie pomieszczeń, podać ich powierzchnię, zaprojektować układ komunikacyjny – czyli wykonać koncepcję. Taka koncepcja musi być przedyskutowania, wnikliwie przeanalizowana
i omówiona wewnątrz firmy. Końcowy, ustalony układ pomieszczeń będzie podstawą do dalszego projektowania i ukształtowania bryły obiektu. Tutaj wracamy do koncepcji. Mając już zarys bryły, większość architektów może wykonać dla Ciebie wizualizacje całej hali wraz z budynkiem biurowo – socjalnym. Takie wizualizacje robi się zwykle w dwóch, trzech wersjach, aby Inwestor wybrał to, co mu się podoba.

 

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Biuro projektowe, w ramach realizacji projektu budowlanego, powinno dokonać uzgodnień (sanitarne, ppoż., inne wymagane) projektu budowlanego, wykonać rysunki i obliczenia w zakresie architektury i konstrukcji obiektu oraz, co najważniejsze, uzyskać pozwolenie na budowę dla projektowanego budynku. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem budowlanym, aby uzyskać pozwolenie na budowę, nie jest konieczne załączenie do projektu budowlanego następujących elementów:

 1. Projekt wykonawczy/warsztatowy dla konstrukcji obiektu – tutaj mówimy
  o zbrojeniu fundamentów, słupów, płyt żelbetowych, rysunkach wykonawczych konstrukcji stalowych i innych, podobnych elementów;
 2. Projekt wykonawczy instalacji zewnętrznych i wewnętrznych;
 3. Projekty przyłączy mediów – prawo zezwala na uzyskanie pozwolenia jedynie na podstawie warunków przyłączenia danego medium do obiektu – architekt może zamieścić w projekcie zapis, że przyłącza będą wykonywane na podstawie „odrębnego opracowania”. Może się to potem okazać kłopotliwe podczas budowy oraz generować dodatkowe koszty – trudno przewidzieć przebieg wybranych sieci czy przyłączy;
 4. Kosztorys inwestorski – często potrzebny do przeprowadzenia postępowania przetargowego.
budowa hali produkcyjnej

PORADNIK LEAN – BUDOWA HAL

Zapraszamy do pobrania całości!
Poradniki z Naszej kategorii skierowane są do osób zarządzających firmami. Zdajemy sobie sprawę, że budowa hal przemysłowych to duże wyzwanie. Właściciele firm to nie specjaliści w zakresie prawa budowlanego, dlatego warto posłużyć się pomocą w tym temacie. Najpopularniejsza oczywiście jest hala stalowa, jako hala magazynowa lub produkcyjna. Koszt budowy to spore obciążenie dla budżetu, ale musi być traktowane jako inwestycja. Chociaż według zasad Lean budowa hali magazynowej to przestrzeń na straty jakimi są zapasy :D. Hale produkcyjne to miejsce na tworzenie wartości dla klienta. Jednak to tylko część dylematów, które są do rozwiązania. Mamy nadzieję, że przedstawiony poradnik spełni Wasze oczekiwania.


„Naszą specjalnością są hale przemysłowe, budownictwo kubaturowe, obiekty inżynieryjne i przemysłowe. Realizujemy projekty i pozwolenia na budowę.” STALINVEST – specjalista w zakresie konstrukcji stalowej. Podstawę budowę hali właśnie stanowią konstrukcje stalowe. Firma mająca w swoim portfolio wiele hal magazynowych i hal produkcyjnych.