Sposoby przeprowadzania szkoleń w firmach

Raport: Skuteczny system szkoleń

W 2019 roku na przestrzeni miesięcy lipiec-wrzesień przeprowadziliśmy na portalu LinkedIn badanie, w którym specjaliści HR odpowiadali na pytania, które mogę prowadzić do zbudowania skutecznego system szkoleń, który przynosi nie tylko realne korzyści firmie, ale również motywuje ludzi do działania. Wyniki przedstawiają między innymi preferowane przez przedsiębiorstwa formy szkoleń, a także popularność zastosowania nowych technologii w rozwoju kompetencji pracowników.

Sposób na szkolenie pracowników

Zobacz raport omówiony przez Piotra Golonkę – Partnera Zarządzającego Lean Action Plan

Sprawdź pełny raport z badania
0
zebranych odpowiedzi
0
slajdów raportu

Jakie są najlepsze szkolenia tradycyjne?

Badanie - Najlepsze szkolenia tradycyjne (wyniki)

Według respondentów z perspektywy organizacji wśród szkoleń tradycyjnych najlepsze są szkolenia zamknięte w firmie. Wskazało na to 82% badanych. Wysoko plasują się także szkolenia tradycyjne prowadzone w formie warsztatów, zapewne ze względu na ich aktywizujące walory. Czasami firmy stawiają na szkolenia otwarte, na które pracownicy wysyłani są poza miejsce pracy. Częściej zdarza się to w firmach produkcyjnych niż usługowych. Najrzadziej z wymienionych form szkoleń tradycyjnych korzysta się ze szkoleń jako wykładów, choć wciąż firmy nie rezygnują z nich całkowicie.

Najlepsze formy szkoleń z perspektywy firmy i pracowników (porównanie)

Najlepsze formy szkolenia z perspektywy organizacji
Najlepsze formy szkoleń dla pracowników

Zwróćmy uwagę, że obie grupy, zarówno pracodawcy i pracownicy, uważają za najlepsze szkolenia tradycyjne – zarówno otwarte, jak i zamknięte, a także w formie aktywizujących warsztatów. W tym przypadku obie grupy są zgodne. Jeżeli jednak spojrzeć na inne rodzaje szkoleń, pojawiają się pewne rozbieżności. Np. 25% pracodawców twierdzi, że szkolenia w formie audio lub wideo to dobra forma nauki, o tyle taki sposób nauczania wybrałoby tylko 15% pracowników. Ci drudzy natomiast chętniej niż pracodawcy wybraliby szkolenia za pomocą wirtualnych światów lub prezentacji.

Czy firmy posiadają własne platformy e-learningowe?

Dedykowana, spersonalizowanaplatforma e-learningowa

Czy wiesz, jak wiele firm posiada własną platformę szkoleń dla pracowników? Zbadania wynika, że jedynie 13,8% biorących udział w badaniu firm korzysta ze e-szkoleń od zewnętrznych dostawców, a zdecydowana większość, bo aż 86,2%, posiada przynajmniej część szkoleń na wewnętrznej platformie. W podziale na firmy produkcyjne i usługowe ta zależność pozostaje w zbliżonych wartościach. Największe różnice dostrzec można rozróżniając wielkość zatrudnienia w badanych firmach (szczegóły w raporcie).

Wady i zalety szkoleń e-learningowych

Plusy i minusy szkoleń online

0%
firm korzystało ze szkoleń e-learningowych w 2019 roku.

Pośród najczęściej wymienianych zalet e-learningu jako formy szkoleń przez respondentów, znalazły się: niższe koszty szkoleń, możliwość szybkiego przeszkolenia pracowników w krótkim czasie oraz tempo i łatwość dostępu do wiedzy. Wskazanych zostało też kilka wad związanych z takim sposobem przekazywania wiedzy:  brak interakcji pomiędzy trenerem a uczniem oraz opór pracowników przed nowoczesnymi rozwiązaniami.

Raport systemów szkoleń – szczegóły

W raporcie znajdziesz odpowiedzi na pytania odnośnie szkoleń tradycyjnych, takie jak:

 • Czy firmy stosują szkolenia tradycyjne?
 • Które szkolenia tradycyjne są najlepsze z perspektywy organizacji?
 • Kto uczestniczy w tradycyjnych szkoleniach?
 • Jakie są wady i zalety szkoleń tradycyjnych?
 • Jak wygląda budżet na te szkolenia?

Pojawia się również wiele pytań odnośnie szkoleń e-learningowych, takie jak:

 • Czy firmy stosują szkolenia e-learningowe?
 • Czy firmy posiadają własną platformę szkoleń?
 • Jakie formy e-szkoleń wykorzystują firmy?
 • Kto uczestniczy w szkoleniach e-learningowych?
 • Jakie są wady i zalety e-szkoleń, a także jak wygląda budżet na nie przeznaczony?
 • Jakie są najlepsze formy szkoleń z perspektywy organizacji, a jakie z perspektywy pracowników?
 • Dlaczego firmy nie stosują szkoleń w formie e-learning oraz czy w przyszłości zamierzają to zmienić?

Odpowiedzi na każde z tych pytań przedstawione jest z podziałem na firmy produkcyjne i usługowe oraz łącznie.

Skuteczny system zarządzania - Podsumowanie
Skuteczny system zarządzania - Podsumowanie2
Skuteczny system zarządzania - Podsumowanie3
Pobierz całe podsumowanie