Uzupełnienie szkoleń BHP po okresie pandemii

Wraz z zakończeniem okresu pandemii pracodawcy będą mieć 60 dni na uzupełnienie szkoleń okresowych BHP dla wszystkich pracowników

 

Praktycznie od marca 2020 roku – w czasie trwania epidemii pracodawcy zostali zwolnieni z obowiązku organizowania i przeprowadzania szkoleń okresowych w dziedzinie bhp. Przepisy nie zakazały ich organizowania, ale stanowiły o przedłużeniu ich ważności –  z czego wiele firm skorzystało. Mowa o przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z powyższą ustawą, w przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii– termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Program do kierowania produkcją

W momencie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego pracodawcy będą mieć 60 dni na uzupełnienie szkoleń okresowych dla wszystkich pracowników. Termin ten wydaje się być wystarczający, jednak biorąc pod uwagę firmy zatrudniające wiele osób i mające do przeszkolenia zdecydowaną większość załogi, a także obciążenie w tym czasie wszystkich ośrodków szkoleniowych warto skorzystać z opcji:   samokształcenia kierowanego — czyli popularnie zwanego szkolenia w formie online.

Szkolenie w formie samokształcenia kierowanego, czyli szkolenie online BHP może się odbywać dla wszystkich grup pracowników, poza zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych.

 Skorzystaj z naszych kursów BHP online już teraz!

Kurs Online
Szkolenie okresowe BHP pracodawców i kierujących pracownikami

Zrozumienie zasad pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej
Przeprowadzenie prawidłowej organizacji stanowisk biurowych
Poznanie ergonomii w organizacji stanowisk pracy z komputerem

Zobacz szkolenie

Kiedy i dla kogo szkolenia BHP?

W dniu przyjęcia do pracy pracownik powinien odbyć szkolenie wstępne BHP, które jest ważne rok. Następnie do roku, pracownikiem powinien mieć szkolenie okresowe BHP. W zależności od rodzaju stanowiska, szkolenia BHP mają ważność:

– pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych – 6 lat;

– pracownicy zatrudnieni na stanowiskach inżynieryjno-technicznych – 5 lat;

– pracodawcy i osoby kierujące pracownikami – 5 lat;

– pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotnicznych – 3 lata.

 

Uwaga Pracodawco!

Podobna sytuacja jest z okresowymi badaniami lekarskimi. Jeśli badania lekarskie zostały wykonane przed datą 7 marca 2020 r. i kończą swoją ważność po tym dniu (np. 24 marca 2020 r.), ważność wszystkich badań lekarskich (tj. wstępnych, kontrolnych i okresowych) podlega przedłużeniu na okres nie dłuższy niż 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (lub stanu epidemii) należy wykonać te badania w ciągu 180 dni od dnia jego odwołania.