Jak zwiększyć wydajność produkcji?

Jako prezes, właściciel, bądź kierownik pewnie przeszedłeś już przez bolączki, czy zatrudnienie większej ilości pracowników coś zmieni, czy jeśli podkręcicie parametry maszyn to wyniki również podskoczą, bądź czy trzecia zmiana ma sens.

Przechodząc od razu do sedna, sformułujmy poprawne (pytanie) oczekiwanie:

Jak doprowadzić do zwiększenia wydajności produkcji, z wykorzystaniem obecnych zasobów pracy, utrzymując, bądź redukując przy tym same koszty produkcji, co przyczyni się nie tylko do poprawy statystyki, ale również wpłynie na zysk firmy?

 1. Zmierz, zaobserwuj i przeanalizuj – kroki do zwiększenia wydajności produkcji
 2. Jak poprawić wydajność pracowników?
 3. Organizacja miejsca wpływa na efektywność pracy
 4. Co wpływa na wydajność maszyn i redukcję braków produkcyjnych?
 5. Zabezpiecz dostęp materiałów oraz płynność dostaw
 6. Podsumowanie

Zmierz, zaobserwuj i przeanalizuj – kroki do zwiększenia wydajności produkcji

Skąd obecnie wiesz jaka jest wydajność procesów produkcyjnych oraz do jakiego pułapu chcecie ją zwiększyć?

 1. Nie będziesz w stanie niczego zweryfikować bez posiadania danych. A może jednak je masz, ale są stare, nieaktualne, bądź przeszacowane i przez to nie mają pokrycia z rzeczywistością? W tym miejscu należy powiedzieć jedną, bardzo ważną rzecz: operowanie na takich liczbach nie pozwoli Wam wprowadzić realnych zmian związanych z wyrównaniem obciążenia, oszacowaniem niezbędnej ilości pracowników, czy zaplanowania poziomu dostaw materiałów – ponieważ nie będą one adekwatnym punktem odniesienia.
 2. Dlatego też tak ważne jest przygotowanie odpowiednich fundamentów pod zbieranie danych oraz prowadzenie obserwacji. Co powinniście zgromadzić i uporządkować?
 • Listę rodzin produktów oraz ich poziom kluczowości dla całej produkcji
 • Schemat przepływu produkcyjnego
 • Zaangażowanie / obciążenie maszyn w zależności od realizacji poszczególnych grup produktowych (spaghetti – przepływ materiałów oraz długości tras, potencjalne wąskie gardła)
 • Listę pracowników zaangażowanych na poszczególnych gniazdach, bądź liniach
 • Dane odnośnie procesu: czas pracy operatora (czas cyklu), cykl maszyny, podział procesu na operacje ręczne i maszynowe
 • Udział operacji stanowiących wartość dodaną oraz straty w procesie
 • Wielkość zapasów międzyoperacyjnych przy stanowiskach
 • Dane odnośnie czasów przezbrojeń oraz awaryjności urządzeń
 1. Biorąc pod uwagę badanie – nie patrz na jedno gniazdo, czy stanowisko – jego wynik lokalnie może być satysfakcjonujący, ale w ujęciu całego przepływu może być zupełnie niezrównany z pozostałymi operacjami, a do tego gromadzić mnóstwo buforów.
 2. Zwróć uwagę nie tylko na procesy produkcyjne, ale również obszary je okalające. Warunkiem wyjściowym kształtowania wydajności pracy przedsiębiorstwa jest nie tylko to, co dzieje się na hali, ale także to jak działa system zarządzania produkcją, system planowania produkcji, sposób zarządzania dostępnością zasobów produkcyjnych oraz realizacji ich dostaw, czy zapewnienie jakości.
 3. Zebranie wszystkich wymienionych informacji jest oczywiście żmudnym przedsięwzięciem, do tego nie szczególnie lubianym przez operatorów, stanowi jednak podstawę do stworzenia mapy stanu obecnego, a także zaprojektowania mapy stanu przyszłego. Świadomość tego jak jest oraz jak może być, pozwoli Wam wypracować program zmian ukierunkowanych na poprawę wydajności produkcji, ale nie tylko!

Sprawdź projekt: Wdrożenie KPI – Kluczowe wskaźniki efektywności pozwalają na zbieranie danych codziennej pracy i pomagają w identyfikowaniu wyzwań.

Sprawdź projekt

Jak poprawić wydajność pracowników?

Aby poprawić wydajność pracowników musisz odpowiedzieć najpierw na kilka pytań:

 • Czy wiesz jak kształtują się obecne wyniki?
 • Czy operatorzy posiadają odpowiednie umiejętności do wykonania pracy?
 • Jak wygląda obecnie poziom organizacji pracy pracowników?
 • Czy posiadają niezbędne narzędzia oraz dokumentację odnośnie metod pracy?
 • Czy znają procedury postępowania w przypadku braków produkcyjnych, zatrzymania pracy maszyny, opóźnień, które wpływają na harmonogramowanie produkcji itd.?
 • Czy nie brakuje pracownikom istotnych zasobów produkcyjnych do zapewnienia płynności przepływu?
 • Czy są obszary, w których można przeprowadzić automatyzację procesów produkcyjnych, aby uwolnić część czasu pracy operatora na rzecz innych operacji? (balansowanie obciążenia między gniazdami)

Zestawienie tych informacji z pomiarami pozwoli Ci na określenie słabych punktów, które wymagają priorytetowej zmiany. Jednak to jeszcze nie koniec w zarządzaniu pracownikami, ponieważ w mierze długoterminowej stoi przed Tobą druga zasada: dbaj o swój personel.

Jak zwiększyć efektywność pracowników „na miękko”?

Na poziom zaangażowania pracowników wpływa atmosfera pracy, transparentny system wynagradzania, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, a także uczestnictwa w osiąganiu celów przedsiębiorstwa (w ramach wykonania pracy, zgłoszonych sugestii oraz problemów). Co więcej, w tej doczesności firm produkcyjnych jako szef musisz pamiętać o budowaniu ścieżki rozwoju Twoich zespołów. A za tym idzie zdobywanie nowej wiedzy i doświadczenia poprzez szkolenia, a także możliwość rotowania wewnętrznego oraz pięcia się wyżej w strukturze. Dopełnieniem do całości są natomiast regularne badania opinii pracowników oraz Twoja faktyczna reakcja na ich potrzeby. Bez tych elementów, tylko podkręcając normy, daleko nie zajdziesz w budowaniu efektywności produkcji.

Jak wdrożyć Lean w sektorze MŚP? Sprawdź jaki plan pasuje do wielkości Twojego przedsiębiorstwa, z jakimi problemami będziesz musiał się zmierzyć, a także co można przekuć w największy potencjał!

Jak wdrożyć Lean w sektorze MŚP

Organizacja miejsca wpływa na efektywność pracy

Stanowisko posiadające tylko niezbędne zasoby pracy, zapewniające ergonomię oraz minimalizację strat naprawdę może poprawić efektywność pracy. Dlatego też słysząc różne opinie na temat zasadności wdrożenia metody 5S oraz braku konieczności traktowania jej jako priorytetu, wiedz, że bez uporządkowanego miejsca i usystematyzowanych zasobów – ciężko Ci będzie pracować nad kolejnymi krokami.

Kurs Online
Planowanie produkcji

Wiedza na temat zakresu automatyzacji harmonogramowania produkcji
Znajomość podstawowych pojęć z obszaru zrządzania produkcją
Praktyczna wiedza na temat najczęstszych błędów popełnianych przy organizacji procesu

https://kursylean.pl/product/planowanie-produkcji/
https://kursylean.pl/product/planowanie-produkcji/
Zobacz szkolenie

Co wpływa na wydajność maszyn oraz redukcję braków produkcyjnych?

Kolejną składową jest sprawność parku maszynowego, a za tym idzie:

 • weryfikacja przestarzałego i niedostosowanego sprzętu, z nastawieniem na sukcesywne inwestycje w nowe technologie
 • zbieranie i analizowanie danych o stanie maszyn, jako, że wysoka awaryjność, ale nawet i mikroprzestoje mogą przyczynić się do niskiej wydajności produkcji
 • konsekwentność w regularnych przeglądach i planowanych remontach
 • utrzymanie niezbędnych stanów części zamiennych oraz zasobów pracy pozwalających na szybką reakcję służb UR
 • wprowadzenie ANDON, który sygnalizuje stan pracy maszyny i podtrzymuje dynamikę działania
 • wykorzystywanie SMED do skrócenia czasów przezbrojeń
Co wpływa na wydajność maszyn? - LeanActionPlan

Zabezpiecz dostęp materiałów oraz płynność dostaw

Posiadając system ERP oraz inne systemy wspomagające produkcję (np. aplikację ZaPro) jeszcze nie możesz witać się z gąską. Cały sęk tkwi w tym, aby odpowiednio skorzystać z ich potencjału, stawiając przy tym na:

 • prognozowanie zapotrzebowania pod plan produkcji oraz potwierdzane oferty sprzedażowe
 • określanie stanów minimalnych oraz maksymalnych, a także bieżące weryfikowanie ich adekwatności
 • zabezpieczanie zasobów pracy pod priorytetowe realizacje
 • połączenie kanałów komunikacji między działami, aby dostawy były spójne z systemem planowania produkcji – nastawiając się tym samym na minimalizację odpadów, zwiększenie czasu pracy (wyższa dostępność), zwiększenie przepływu produkcji, a tym samym również redukcję kosztów produkcji

To oczywiście jeszcze nie są wszystkie kroki do poprawy rzeczywistej wydajności produkcji. Spójrz poniżej.

Poprawa wydajności produkcji - LeanActionPlan

Podsumowanie 

Podczas planowania zwiększenia wydajności produkcji należy mieć na uwadze… dane. Są one bardzo ważną podstawą do wprowadzania zmian. Dane należy nie tylko zebrać w najbardziej optymalny sposób, ale również przeanalizować i wyciągnąć wnioski. Warto znaleźć przyczyny obecnego stanu rzeczy – przykładowo, czy pracownicy mają potrzebne umiejętności lub czy potrafią organizować swój czas. Zwróć uwagę na to, czy pracownicy mają dostęp do niezbędnych narzędzi, a także czy są zapoznani z procedurami. Drugim aspektem dbania o wydajność pracowników jest atmosfera pracy. Wydajność jest efektywna, gdy pracownicy czują się bezpiecznie w swojej firmie, mają transparentny system wynagrodzeń oraz mogą się rozwijać. Dbanie o swoich pracowników jest bardzo skuteczne w zwięszaniu wydajności swojej firmy.

ODBIERZ DARMOWĄ CHECKLISTĘ PREZESA FIRMY PRODUKCYJNEJ

 • Zyskasz kontrolę nad swoim czasem — oszczędzisz mnóstwo czasu i ustalisz priorytety!

 • Zidentyfikujesz obszary do usprawnienia – 99% prezesów korzystających z checklisty już je znalazło!

 • Skontrolujesz wydatki i przygotujesz się do kolejnych inwestycji.

ODBIERZ CHECKLISTĘ PREZESA