Tablica SCRUM czy KANBAN – Zapanuj nad zadaniami w toku

Jak wizualizować pracę oraz skutecznie zarządzać zadaniami w zespole? Przykłady oraz dobre praktyki.

SCRUM czy KANBAN

Zarówno SCRUM oraz KANBAN to metodologie wywodzące się z rozwoju oprogramowania, których celem jest dostarczanie rozwiązań klientowi w małych partiach.

Product Owner – Definiuje produkt

Zespół Deweloperów – Tworzy i rozwija produkt

Klient – Korzysta z produktu oraz daje nieustanny feedback

scrum vs kanban leanactionplan.pl

Całość wpisuje się w zwinną metodykę zarządzania – Agile, gdzie przez eliminację nadprodukcji dostarczane są klientowi poszczególne składowe w możliwie jak najkrótszym czasie, szybko namierzając wąskie gardła oraz występujące w procesie problemy.

Procesem zarządza SCRUM Master (SCRUM) lub Agile Coach (KANBAN).

W SCRUM praca odbywa się w iteracyjnych okresach zwanych sprintami – które z reguły trwają od 1 do 2 tygodni – dla których wybiera się kluczową partię prac do wykonania (Product backlog).

Uwaga! Podczas sprintu wykonuje się prace wyłącznie na zatwierdzonej partii prac do wykonania. Jeśli pojawiają się nowe tematy do rozpatrzenia – umieszczane są one w backlogu i czekają na kolejny sprint.

scrum

Na koniec każdego sprintu wykonuje się jego przegląd oraz retrospektywę:

 • Przegląd ma na celu weryfikację produktów prac uzyskanych w trakcie sprintu
 • Retrospektywa ocenia sprint jako całość prac – co poszło dobrze, a co źle, co można poprawić, aby kolejny sprint był lepszy i bardziej efektywny niż poprzedni.

W przeciwieństwie do SCRUM, Kanban to proces ciągły, który zamiast pracy na zdefiniowanych sprintach opiera się na ograniczeniu prac w toku dla poszczególnych faz w zależności od dostępnych zasobów.

Pusta kolumna jest sygnałem dla poprzedniej – że kolejna część pracy może zostać wykonana.

SCRUM i Kanban skupiają się na skróceniu Lead Time’u poszczególnych etapów, zadań, produktów, funkcjonalności w taki sposób aby jak najszybciej dostały się one do klienta.

Ograniczenie prac w toku (Kanban), lub wybieranych z backlogu do danego sprintu (SCRUM) pozwala:

 • Skupić się na kluczowych z punktu widzenia postępu prac elementach
 • Usprawnić komunikację na linii Sponsor, Projektant, Wykonawca, Klient
 • Szybciej reagować na problemy występujące w procesach
 • Zarządzać wizualnie pracą do wykonania
kanban

Przykłady tablic SCRUM / Kanban

 • Trello

Jeden z najprostszych bezpłatnych programów do organizacji pracy w metodyce zwinnej – SCRUM lub Kanban.

Strona www: https://trello.com/

 • Clickup
 • Świetne narzędzie do zarządzania złożonymi projektami z możliwością wyboru własnej organizacji sposobu pracy w zależności od projektu / firmy / klienta / zespołu. Jest dostępne w bezpłatnej wersji ze wszystkimi funkcjonalnościami, z jedynym ograniczeniem pojemności do 100 mb.Praktyczny opis narzędzia przygotował kiedyś Piotr Zając, dla którego jest to podstawowe narzędzie pracy. Zachęcam do przeczytania: https://piotr-zajac.eu/clickup-zarzadzanie-projektami-i-nie-tylko/Strona www: https://clickup.com/
 • Asana

Oprogramowanie zbliżone do Clickupa o szerszej możliwości integracji z zewnętrznymi aplikacjami.

Strona www: https://asana.com/

Dobre praktyki podczas pracy z metodykami zwinnymi

Bez względu na metodykę którą wybierzecie, tablicę jaką zaprojektujecie lub oprogramowanie które będzie Was wspierać pamiętajcie o fundamentach Agile.

Manifest zwinnego wytwarzania oprogramowania – Agile:

 • Ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia
 • Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację
 • Współpraca z klientem ponad formalne ustalenia
 • Reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem

Zostań Lean Liderem Green Belt i zyskaj
oszczędności dla firmy

 • Projekt z możliwością uzyskania min. 50 000 zł oszczędności.

 • Praca na realnych przykładach z Twojej firmy i obszaru, w którym pracujesz na co dzień.

Chce zostać Lean Liderem