WDROŻENIE NOWEGO PRACOWNIKA NA PRODUKCJĘ

Ile powinno trwać wdrożenie nowego pracownika? Jakie kroki wykonać, aby to było skuteczne? Jakość czy wydajność?

Ile czasu wdraża się pracownika?

Różne działy, środowiska oraz kultury organizacyjne będą miały swoje sprawdzone metody na przygotowanie pracownika do pełnienia swoich obowiązków. Bez względu na to, wszystkim zależy, żeby zrobić to szybko i skutecznie dodatkowo, nie poświęcając na to zbyt dużo czasu. Czy to w ogóle możliwe?

Jakość czy wydajność?

To odwieczne pytanie, które zadaje sobie każdy kierownik i mistrz produkcji. Poza stanowiskowym szkoleniem BHP, każdy z pracowników ma swoje obowiązki, które musi wykonywać.

Jednak szybciej nie zawsze znaczy lepiej. Koszty złej jakości kosztują firmę dużo więcej, niż ubytki wydajnościowe.

Kontrola jakości, selekcja, poprawki oraz reklamacje niosą za sobą lawinę kosztów.

Pobierz przewodnik wdrożenia pracownika na produkcji

Checklista wdrożenia pracownika w Excelu ponad 100 punktów

Przykład i szablon prezentacji Power Point

 Materiały do własnej edycji

Ile kosztuje wdrożenie pracownika?

 • Czas poświęcony na:
  • wypełnienie karty obiegowej pracy
  • czynności administracyjne (św. pracy, obiegówka…)
  • przekazanie obowiązków innej osobie
 • Spadek wydajności przed odejściem z pracy
 • Nadgodziny osób przejmujących obowiązki
 • Odzież ochronna
 • Badania
 • Specjalistyczne kursy i szkolenia
 • Inne

To najbardziej podstawowe pytania, na które musimy odpowiedzieć, żeby poznać odpowiedź.

W większości przypadków koszty związane z rotacją pracowników będą wahać się w zakresie od 5 000 do 15 000 zł w zależności od specjalizacji stanowiska.

Kroki wdrożenia

1. Nie pozwalaj na odejście pracowników

Oczywiście rotacja jest nieunikniona, ale zanim do niej dojdzie, to warto zastanowić się, co możemy zrobić, żeby ją minimalizować.

2. Wybieraj pracowników w rekrutacjach wewnętrznych

Skutecznie prowadzona macierz kompetencji pozwala uwidaczniać kluczowe dla firmy kompetencje oraz planować ich rozwój lub uzupełnianie braków, zanim jeszcze w ogóle się pojawią.

Skutecznie prowadzona matryca kompetencji nie powinna poprzestawać na określeniu obecnego poziomu umiejętności pracowników, ale mieć plan na jego rozwój.

3. Zapoznaj pracownika z polityką firmy – misja, wizja, wartości

To jak wręczenie mu kompasu, który pozwoli mu na podejmowanie dobrych decyzji, kiedy nikt nie patrzy.

4. Struktura organizacyjna

Bezpośredni przełożeni, współpracujące działy (produkcja, jakość, logistyka, sprzedaż) to osoby, z którymi będziemy pracować na co dzień. Na budowę relacji przyjdzie jeszcze czas, ale podstawowa znajomość osób, do których możemy zwrócić się z problemami, będzie wspierać stabilne wdrożenie nowego pracownika do firmy.

5. Realizowane procesy

Za co nowy pracownik będzie odpowiedzialny?

Czy procesy realizowane przez nowego pracownika są opisane i zestandaryzowane?

Czy standardy są aktualne?

Czy szkolenia są zorganizowane ba bazie standardów?

Brak standardów wydłuża czas szkolenia nowego pracownika i wymusza konieczność zaangażowania kolejnych osób w proces wdrożenia.

6. Komunikacja

W jaki sposób komunikujecie się w organizacji oraz w całym dziale?

Codzienne odprawy, tygodniowe raporty, kwartalne podsumowania.

Tablice stanowiskowe, obszarowe, ogólnofirmowe.

Komunikatory w firmie: Mail, telegram, ClickUp, inne?

Komunikacja ma wspierać naszą pracę, a nie ciągle w niej przeszkadzać i w nią ingerować. Zaplanuj i przemyśl odpowiednie formy i kanały komunikacji dla poszczególnych spraw.

7. Jakość

Jakie występują problemy jakościowe na poszczególnych stanowiskach?

Czy katalog wad oraz ich przyczyn jest opracowany?

Jak pracownicy powinni reagować w momencie wykrycia odstępstw jakościowych?

Szkolenie jakościowe jest jednym z najważniejszych aspektów wdrożenia nowego pracownika. Warto zapoznać pracownika ze wszystkimi wadami, z którymi może potencjalnie mieć do czynienia podczas swojej pracy.

8. Szkolenie

Nawet wszystkie najlepiej zaplanowane kroki muszą zostać w odpowiedni sposób przekazane pracownikom.

Szkolenie pracowników zgodnie ze standardami TWI gwarantuje skrócenie czasu trwania procesu oraz zapewnienie jakości realizowanych szkoleń.

Sprawdź!

Szkolenie wdrożenie pracowników na produkcji

Czego się dowiesz?

 • Ile czasu trzeba na efektywne wdrożenie pracownika
 • Co jeżeli „poświęcasz” czas, a pracownik odejdzie
 • Co może czuć pracownik bez odpowiedniego wdrożenia
 • Czy skuteczne wdrożenie może ograniczyć rotację

Zakończenie

Pomimo faktu, że wdrożenie nowego pracownika jest wymagające i pracochłonne, jest doskonałym momentem, aby zweryfikować standardy i procedury funkcjonujące w firmie.

Warto zatrzymać się w miejscach, w których ten proces nie przebiega płynnie i zaplanować jego poprawę.

A Ty, jakie masz sposoby na skuteczne wdrożenie pracownika do firmy? Podziel się ciekawymi przykładami w komentarzu, lub napisz na pgolonka@leanactionplan.pl

wdrożenie pracownika na produkcji

Pobierz przewodnik wdrożenia pracownika na produkcji

Checklista wdrożenia pracownika w Excelu ponad 100 punktów

Przykład i szablon prezentacji Power Point

 Materiały do własnej edycji