Zarządzanie Produkcją w Excelu

Obecnie systemy informatyczne znajdują zastosowanie w prawie każdej dziedzinie codziennego życia. Bardzo trudno wyobrazić sobie także przedsiębiorstwa, zarówno średnie jak i małe,  działające bez wspomagania komputerowego.  Aby osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty, coraz częściej inwestują w nowe technologie.

ERP do Zarządzania Produkcją? Zobacz zastosowanie Excela.

Poniżej przedstawiamy konkretne narzędzia wykonane w arkuszu kalkulacyjnym pozwalające na zbieranie i analizę informacji, opracowanie danych do projektów, a także wdrażania narzędzi do zarządzania produkcją. Wszystkie poniższe narzędzia wykorzystują wbudowane funkcje arkusza kalkulacyjnego, tak więc tworzenie ich i jakichkolwiek narzędzi jest w pełni bezkosztowe!

Poniższe pliki są dostępne do pobrania dla uczestników szkolenia Zarządzanie Produkcją w Excelu.  

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Szkolenia 

W firmach produkcyjnych wykorzystywanie systemu informatycznego może prowadzić m.in. do usprawnienia procesu wymiany informacji, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i pomiędzy dostawcami. Okazuje się być pomocne także do uporządkowania procesu produkcyjnego, począwszy od rejestracji braków, przez kontrolę jakości wytworzonych wyrobów, aż do planowania produkcji. Niewątpliwie wpływa na zmniejszenie ilości zapasów, wzrost wydajności, poprawę pracy. A to skutkuje doskonalszym spełnianiem rosnących oczekiwań klientów.

Najczęstszym wyborem są systemy klasy ERP, które same w sobie są ogromną inwestycją i aby rozszerzyć ich funkcjonalność należy dokupić osobne, dedykowane moduły. Okazuje się jednak, że nie trzeba lokować dużego kapitału, aby osiągnąć opisywane efekty. Świetnym rozwiązaniem jest zastosowanie programu Excel. Jednocześnie jest punktem wyjścia do zweryfikowania faktycznych potrzeb firmy i podjęcia decyzji o ewentualnym zakupie dodatkowego, dedykowanego oprogramowania. Do jego zalet należy dostępność  (posiada go prawie każda firma)  i uniwersalność (można w nim zrobić prawie wszystko).

Wskaźniki wydajności

Narzędzie pozwalające na analizę danych wydajnościowych oraz śledzenie wąskich gardeł

Wewnątrz znajdziesz przykłady wykorzystania narzędzia Power Query do łączenia danych z wielu plików. Kolejnym ważnym aspektem narzędzia jest wizualizacja danych produkcyjnych. W pliku znajdziesz niezbędną wiedzę na temat tego jak i jakie wskaźniki można stworzyć dysponując wyeksportowanymi danymi z systemu ERP lub innym źródłem danych.
Analiza przedstawionych rozwiązań pozwoli Ci nabrać „Obycia” z danymi produkcyjnymi.
Pobierz tutaj 

Baza części

To system zarządzania przychodami i rozchodami w magazynie wspomagający zarządzanie komponentami.

Narzędzie to umożliwia łatwy i szybki dostęp do informacji, a dzięki temu podparcie decyzji konkretnymi danymi. Korzystanie z bazy części pozwala także zapobiec niepotrzebnym zakupom oraz  szybko identyfikować  problematyczne obszary.
Pobierz tutaj 

Rejestr Awarii i wskaźnik OEE

Narzędzie pozwalające śledzić awaryjność i wykorzystanie parku maszynowego.

Narzędzie pozwala rejestrować awarie maszyn i urządzeń wraz z dokładnymi czasami wystąpienia. Dzięki temu możliwe jest zbudowanie wskaźników, które pomogą monitorować wykorzystanie parku maszynowego i dostarczą danych na temat tego, w których miejscach systemu należy wdrożyć działania optymalizacyjne.
Pobierz tutaj 

Rejestr Reklamacji i analiza Pareto braków

Narzędzie pozwalające rejestrować reklamacje klientów oraz analizować przyczyny wystąpienia wad produkcyjnych.

Reklamacje to zmora każdego przedsiębiorstwa. W najgorszym wypadku mogą doprowadzić do utraty klienta. Priorytetem w każdej firmie produkcyjnej powinno być dotarcie do przyczyny źródłowej wystąpienia reklamacji i jej eliminacja, aby sytuacja się nie powtarzała. Narzędzie pozwoli gromadzić dane na temat reklamacji klienta oraz zarządzać zadaniami związanymi z eliminacją niezgodności.
Pobierz tutaj 

Baza Kaizen

Narzędzie pozwalające na archiwizację i ewidencję działań. 

Początkowo służy do zbierania problemów, a następnie do gromadzenia rozwiązań usprawniających procesy.
Zaletą bazy jest wpływ na poprawę komunikacji, a także planowanie krótko i długoterminowych planów rozwiązywania problemów. Skutkuje to  poprawą komunikacji oraz wzrostem motywacji i zaangażowania pracowników.
Pobierz tutaj 

Badanie migawkowe

Badanie migawkowe

Polega na zapisywaniu, co minutę, czynności jakie są wykonywane w danym momencie.

Dzięki temu możliwy jest podział działań ze względu na typ: dodające wartości, niedodające wartości, ale konieczne oraz niedodające wartości.
Zaletą badania jest prostota realizacji, nie wymagają bowiem ani skomplikowanego oprzyrządowania, ani obserwacji przez długi odcinek czasu, a graficzna prezentacja wyników pozwala wyciągnąć wręcz natychmiastowe wnioski.
Pobierz tutaj 

Chronometraż

Narzędzie umożliwiające analizę danego stanowiska bądź procesu na podstawie nagrania wideo. 

Pozwala wyznaczyć  okres trwania konkretnych czynności, jako różnicę pomiędzy czasem zakończenia i rozpoczęcia kolejnych czynności.
Do mocnych stron chronometrażu należy możliwość określenia dokładnego czasu, a także skrupulatnej obserwacji sposobu realizacji czynności. Jest to doskonały materiał służący do wprowadzania kolejnych usprawnień.
Pobierz tutaj 

Wyznaczanie rodzin produktów

Narzędzie do wyznaczania rodzin produktów.

Dzięki grupowanie produktów w rodziny ze względu na ich podobieństwo technologiczne, możliwe jest uzyskanie informacji o najbardziej wartościowych produktach z punktu widzenia przedsiębiorstwa.  Są to również konieczne dane do tworzenia gniazd produkcyjnych.
Pobierz tutaj 

Capacity

Kolejnym narzędziem jest analiza zdolności produkcyjnej, czyli określenie możliwości obciążenia pracą parku maszynowego.

Daje to podstawy do decyzji związanych z zakupem nowych urządzeń bądź uwolnieniem mocy produkcyjnych.
Analiza pozwala także na prognozowanie zdolności produkcyjnych niezbędnych do zaspokojenia określonego popytu.
Pobierz tutaj 

 

Capacity - Analiza zdolności produkcyjnych

Wskaźnik poziomu braków

Wskaźniki są miernikami efektywności działania w różnych obszarach firmy, dają więc podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz działań doskonalących.

Prezentowane narzędzie pozwala na szybki i łatwy dostęp do danych, z konkretnych przedziałów czasowych.  Jego atutem jest możliwość śledzenia miejsc i sytuacji, w których pojawiły się braki, a co za tym idzie – monitorowania postępów w eliminacji problemów jakościowych.
Pobierz tutaj 

Automatyczne zlecenie produkcyjne

Narzędzie pozwalające na automatyczne wypełnienie szablonu zlecenia produkcyjnego w oparciu o dane wejściowe.

Atutem takiego rozwiązania jest eliminacja konieczności tworzenia nowych plików przy każdym zleceniu, a co za tym idzie, oszczędność czasu potrzebnego na ręczne wypełnianie szablonów i redukcja możliwych pomyłek.
Pobierz tutaj 

 

Szkolenie Online
Planowanie produkcji – narzędzie Excel

            Układanie planu produkcji
           Monitorowanie dostępności materiałów
           Opieranie decyzji na danych, faktach i liczbach
           Szybkie podejmowanie decyzji planistycznych

Planowanie produkcji - kurs online
Zobacz szkolenie

Szkolenie Online
Excel na produkcji – Poziom I – Intro

         Skróty klawiszowe
         Wprowadzenie i edytowanie formuł
         Formatowanie danych
Zapewnienie wprowadzania odpowiednich danych

Kurs online Excel na produkcji - poziom I - Intro
Zobacz szkolenie

Szkolenie Online
Excel na produkcji – Poziom II – Expert

         Zbieranie danych z produkcji
         Wizualizacja danych
         Tabele i wykresy przestawne
Triki przyspieszające pracę

Kurs online Excel na produkcji - Poziom II - Expert
Zobacz szkolenie

Szkolenie Online
Zarządzanie magazynem

            Samodzielnie zarządzanie zapasami.
           Stosowanie dobrych praktyk, które znacznie przyspieszą twoją pracę w Excelu.
           Rozwiązywanie kluczowych problemów związanych z zarządzaniem magazynem
           Wykorzystywanie mechanizmów, które ułatwią tworzenie własnych narzędzi.

Zarządzanie magazynem - kurs online
Zobacz szkolenie

   KONTAKT

  • Uzupełnij formularz, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rozwoju firmy, przeprowadzenia szkolenia, wspólnych warsztatów lub czy innej formy współpracy. Jeżeli możesz podaj jak najwięcej szczegółów.
  • Twoja wiadomość jest dla nas ważna, odpowiemy na nią maksymalnie kolejnego dnia roboczego. 
  • W zależności od pytania poprosimy Cię o niezobowiązującą rozmowę telefoniczną lub spotkanie online. Taka forma kontaktu pozwoli nam najlepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania.

NAPISZ DO NAS

KONTAKT BEZPOŚREDNI

Obsługa klienta
Anna Etgens
Specjalistka ds. zadowolenia klienta