FreshMail.pl

Kaizen

Filozofia Kaizen mówi że dzień bez usprawnienia jest dniem straconym

Zmiany nie muszą być duże, wystarczą drobne pomysły, aby z czasem osiągnąć duże efekty.  Celem jest zainspirowanie pracowników w proces ciągłego doskonalenia. Można to osiągnąć prowadząc szkolenia i cykliczne warsztaty Kaizen.

Główne koncepcje Kaizen:

Utrzymaj i doskonal standardy – czyli zarządzanie przez Kaizen

opracowanych standardów oraz ich doskonalenie. Działanie w standardzie, zapewnia powtarzalność, a jeśli coś się powtarza, można to zmierzyć. Fakt ten sprawia, iż standardy są kluczowym punktem odniesienia do wprowadzanych usprawnień i przede wszystkim solidną podstawą do doskonalenia.

Myśl procesowo

Często spotykanym podejściem w biznesie jest orientacja głównego kierownictwa jedynie na osiąganiu jak najlepszego wyniku. Takie podejście zazwyczaj wiąże się z płytkim spojrzeniem na sposoby osiągania tych wyników. Myślenie procesowe jest zorientowane na udoskonalanie istniejących procesów w celu poprawy wyników. Najistotniejszy staje się sposób osiągnięcia wyniku, czyli proces, a nie sam wynik. Takie podejście daje przede wszystkim trwałe wyniki, a to za sprawą rozwiązywania kluczowych dla danego procesu problemów i eliminowaniu krótkowzrocznych działań które jedynie gaszą pożary

Działaj w cyklu PDCA

Plan – Do – Check – Act:

Zaplanuj – określ cel, zidentyfikuj problemy oraz potencjalne usprawnienia, a następnie stwórz plan wdrożenia

Zrób – wykonaj plan

Sprawdź – Oceń czy plan realizowany jest właściwie i czy daje spodziewane efekty. Jeżeli nie będziesz musiał go skorygować

Działaj – Jeżeli plan się sprawdził należy działać według wprowadzonych w nim usprawnień, a wszelkie procedury należy ustandaryzować, aby poprzedni stan nie wrócił

Zawsze zapewniaj odpowiednią jakość

Klient zawsze będzie oczekiwał najniższej ceny, najkrótszego czasu realizacji zlecenia i najwyższej jakości. Jeżeli jednak nie zapewnimy wymaganego przez klienta poziomu jakości to nie skuszą go nawet najlepsze warunki cenowe i najkrótsze terminy realizacji. Należy na pierwszym miejscu stawiać zapewnienie odpowiedniej jakości.

Opieraj się na Danych

Nie da się zrozumieć problemu nie posiadając odpowiednich danych na jego temat. Zrozumienie problemu jest bardzo ważne dla poprawnego rozwiązania, dlatego tak ważne jest zebranie danych i ich dogłębna analiza. Usprawniamy procesy by poprawiać wyniki, więc nie możemy kierować się intuicją gdyż ta nie zawsze się sprawdza. Kaizen potrzebuje konkretnego sformułowania problemu i konkretnych rozwiązań.

Kolejne procesy to twoi klienci

Kaizen jest częścią metodologii Lean, a ta za obowiązek stawia dostarczanie klientowi dokładnie takiej ilości jakiej wymaga, w dokładnie takim czasie jakiego wymaga oraz w dokładnie takiej jakości jakiej wymaga. Kolejne procesy to tak zwani klienci wewnętrzni, którzy potrzebują określonej liczby materiałów od poprzedniego stanowiska, w określonym czasie i nie będą tolerować braków. Uświadomienie sobie tego jest podstawą do skutecznego usprawniania procesów

Szkolenie wstępne Kaizen

Przed wdrożeniem Kaizen w przedsiębiorstwie bardzo ważne jest wytłumaczenie pracownikom na czy polega filozofia ciągłego doskonalenia. Należy im przekazać jaki to ma cel oraz nauczyć, że nie tylko wielkie zmiany mają znaczenie, lecz nawet najdrobniejsze mogą w konsekwencji przynieść ogromne rezultaty. Jest to bardzo ważna część szczupłej produkcji. Podczas etapów szkoleń dąży się do tego, aby pracownicy nauczyli się określać czym jest wartość w procesie produkcyjnym, co tak naprawdę liczy się dla klienta. Termin wartości składa się z: jakości, funkcjonalności, dostępności, łatwości obsługi, ceny wyglądu i wielu innych czynników. Pod koniec powinni wiedzieć na jakich czynnościach się skupić, aby je eliminować lub usprawniać.

Poznanie typów marnotrawstwa pozwala na lepsze wykrycie czynności i elementów zbędnych w procesie produkcyjnym:

  • Nadprodukcja – produkowanie większej ilości produktów niż jest na nie zapotrzebowanie
  • Zapasy – magazynowanie większej ilości zapasów niż jest potrzebne
  • Transport – bezsensowne przemieszczanie materiałów
  • Oczekiwanie – bezczynne czekanie na kolejne procesy
  • Zbędne przetwarzanie – procesy, które nie są potrzebne z punktu widzenia klienta
  • Ruch – niepotrzebne przemieszczanie się, szukanie narzędzi, czy też zła ergonomia pracy
  • Braki i usterki – błędnie wyprodukowane produkty

Poszukiwanie Marnotrawstw w procesach powinno odbywać się według zasady genchi gembutsu

Warsztaty Kaizen

Czas po szkoleniach jest idealnym momentem, aby tworzyć drużyny, które będą określały sposób na polepszenie działania poszczególnych części organizacji. Te zespoły są kamieniem węgielnym, który prowadzi do osiągnięcia szczuplejszej produkcji i utrzymania systemu Kaizen. Jest to sposób, aby pracownicy zaangażowali się w cele polegające na poprawie swojej pracy. Ważne jest to, aby mogli sami realizować swoje pomysły. Prowadzi to do większej skuteczności ich realizowania i stosowania. Pracownicy z danych obszarów powinni się zajmować ich usprawnieniem ponieważ mają największą wiedzę nad temat jego funkcjonowania. Wystarczy tylko dobrze ich nakierować, aby myśleli w odpowiedni sposób. Wszyscy powinni popierać cykliczne odbywanie się warsztatów, aby stały się częścią kultury organizacji.

Największą zaletą wdrożenia filozofii kaizen w firmie jest budowanie kultury ciągłego doskonalenia. Oznacza to wprowadzenie do codziennej pracy zupełnie innego spojrzenia na napotykane problemy. Myśląc wg kaizen problemy nie są przeszkodami do pokonania, a możliwościami, z których można wyciągnąć dużo dobrego, m. in. Podnieść stan swojej wiedzy technicznej, uczyć się myślenia kreatywnego, poprawić atmosferę pracy poprzez zaangażowanie innych i stworzenie możliwości rozwiązania problemu wszystkim pracownikom. Kultura kaizen to również wzajemny szacunek i świadomość wartości swojej pracy oraz najlepszy sposób na wzmocnienie samodyscypliny, która to jest kluczową cechą dla ciągłego doskonalenia.

 

Korzyści z Kaizen:

Nisko – kosztowe poprawianie procesów i jakości
Poprawa jakości produktów
Poprawa przebiegów procesów
Wzrost zaangażowania i motywacji pracowników
Efektywne rozwiązywanie problemów
Zapobieganie powstawaniu braków

     ZOBACZ WIĘCEJ:

2018-02-16T14:01:32+00:00

Spokojnie, jestem tutaj, żebyś nie przegapił czegoś ważnego.

Informacja o gotowych do użycia plikach Excel, szablonach wykresów i prezentacji, raportach w formie pdf, zupełnie za darmo, prosto na Twoją skrzynkę.

Chcę otrzymywać wiadomości (w każdej chwili możesz zrezygnować).

FreshMail.pl
 

Potrzebujesz więcej informacji?

Wartościowe artykuły i gotowe do użycia pliki bezpośrednio na skrzynkę e-mailową?    

FreshMail.pl