Diagram Ishikawy

Diagram IshikawyRybiej Ości w koncepcji Lean Manufacturing

Narzędzie do analizy przyczynowo – skutkowej. Opracowane przez Kaoru Ishikawe profesora Uniwersytetu Tokijskiego.

Metoda jest bardzo prosta w użyciu. Rozpoczyna się od określenia problemu – skutku (np. długi czas realizacji zlecenia), a następnie identyfikacji wszystkich możliwych przyczyn, które go spowodowały. Z reguły przyczyny klasyfikuje się w 5 głównych kategoriach (5M).

5M:

  • Machinery (Maszyny)
  • Manpower (Ludzie)
  • Methods (Metody)
  • Materials (Materiały)
  • Management (Zarządzanie)

Często dodawane jest Środowisko. Oczywiście można stosować inne dowolne kategorie.

W kolejnym kroku w każdej z kategorii określa się przyczyny, które stanowią problem do rozwiązania.
Ważne, żeby skupić się na jednej kategorii i podać wszystkie przyczyny. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich sugestii można przejść do kolejnej kategorii.

W powyższym przykładzie, w strefie Maszyn mamy przyczyny takie jak: długie przezbrojenie, częste awarie, niskie osiągi maszyny. Zawsze można do każdej przyczyny znaleźć jej pod przyczynę. Zapytać Dlaczego występują często awarie. Ponieważ brak przeglądów powoduje, że w maszynach występują usterki.

W kategorii Ludzie ważną przyczyną Długich Czasów Realizacji Zleceń są: pracownicy sezonowi, którzy muszą się wdrożyć, nie wszyscy są dobrze przeszkoleni, a w okresie zimowym jest zwiększona absencja pracowników.

W Metodzie wypunktowano takie przyczyny jak: długotrwały proces, duża ilość braków spowodowana błędami operatorów i niedoszacowanie czasu realizacji zleceń. Jeżeli chodzi o Materiał to duże znaczenie ma wadliwy materiał, który wydłuża czas produkcji i długi czas pobierania materiału spowodowany bałaganem na magazynie.

W kwestii Zarządzania kluczową sprawą są ciągłe zmiany planu produkcyjnego, które destabilizują pracę na produkcji. Poza tym bariery wewnętrzne firmy i oczekiwania różnych działów takich jak: zaopatrzenie, produkcja i wysyłka utrudnia sprawny przepływ towarów przez firmę. Dodatkowo nie jest śledzony i mierzony czas realizacji zlecenia, co w przypadku podejścia Lean Manufacturing jest bardzo ważne. Jednym z celów Lean jest skrócenie czas przejścia (tzw. Lead Time’u), który zdecydowanie skraca Czas Realizacji Zamówień.

Przykład zastosowania przez Nas Diagramu Ishikawy w projektach Lean Manufacturing:

zmniejszanie kosztów produkcji

     ZOBACZ WIĘCEJ:

2018-12-05T13:18:13+00:00

Spokojnie, jestem tutaj, żebyś nie przegapił czegoś ważnego.

Informacja o gotowych do użycia plikach Excel, szablonach wykresów i prezentacji, raportach w formie pdf, zupełnie za darmo, prosto na Twoją skrzynkę.

Chcę otrzymywać wiadomości (w każdej chwili możesz zrezygnować).

FreshMail.pl
 

Potrzebujesz więcej informacji?

Wartościowe artykuły i gotowe do użycia pliki bezpośrednio na skrzynkę e-mailową?    

FreshMail.pl