FreshMail.pl

Zarządzanie
Produkcją w Excelu

Obecnie systemy informatyczne znajdują zastosowanie w prawie każdej dziedzinie codziennego życia. Bardzo trudno wyobrazić sobie także przedsiębiorstwa, zarówno średnie jak i małe,  działające bez wspomagania komputerowego.  Aby osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty, coraz częściej inwestują w nowe technologie.

Termin najbliższego szkolenia Zarządzanie Produkcją w Excelu oraz pozostałych szkoleń:

Sprawdzisz w tym miejscu 

Przykłady wdrożeń narzędzi Excel w przedsiębiorstwach:

Znajdziesz tutaj 

jak usprawnić procesy

W firmach produkcyjnych wykorzystywanie systemu informatycznego może prowadzić m.in. do usprawnienia procesu wymiany informacji, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i pomiędzy dostawcami. Okazuje się być pomocne także do uporządkowania procesu produkcyjnego, począwszy od rejestracji braków, przez kontrolę jakości wytworzonych wyrobów, aż do planowania produkcji. Niewątpliwie wpływa na zmniejszenie ilości zapasów, wzrost wydajności, poprawę pracy. A to skutkuje doskonalszym spełnianiem rosnących oczekiwań klientów.

Najczęstszym wyborem są systemy klasy ERP, które same w sobie są ogromną inwestycją i aby rozszerzyć ich funkcjonalność należy dokupić osobne, dedykowane moduły. Okazuje się jednak, że nie trzeba lokować dużego kapitału, aby osiągnąć opisywane efekty. Świetnym rozwiązaniem jest zastosowanie programu Excel. Jednocześnie jest punktem wyjścia do zweryfikowania faktycznych potrzeb firmy i podjęcia decyzji o ewentualnym zakupie dodatkowego, dedykowanego oprogramowania. Do jego zalet należy dostępność  (posiada go prawie każda firma)  i uniwersalność (można w nim zrobić prawie wszystko).

Poniżej przedstawiamy konkretne narzędzia wykonane w arkuszu kalkulacyjnym pozwalające na zbieranie i analizę informacji, opracowanie danych do projektów, a także wdrażania narzędzi do zarządzania produkcją. Wszystkie poniższe narzędzia wykorzystują wbudowane funkcje arkusza kalkulacyjnego, tak więc tworzenie ich i jakichkolwiek narzędzi jest w pełni bezkosztowe!

Poniższe pliki są dostępne do pobrania dla uczestników szkolenia Zarządzanie Produkcją w Excelu.  

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Szkolenia 

Baza Kaizen

Narzędzie pozwalające na archiwizację i ewidencję działań.  Początkowo służy do zbierania problemów, a następnie do gromadzenia rozwiązań usprawniających procesy.
Zaletą bazy jest wpływ na poprawę komunikacji, a także planowanie krótko i długoterminowych planów rozwiązywania problemów. Skutkuje to  poprawą komunikacji oraz wzrostem motywacji i zaangażowania pracowników.
Pobierz tutaj 

Badanie migawkowe

Polega na zapisywaniu, co minutę, czynności jakie są wykonywane w danym momencie. Dzięki temu możliwy jest podział działań ze względu na typ: dodające wartości, niedodające wartości, ale konieczne oraz niedodające wartości.
Zaletą badania jest prostota realizacji, nie wymagają bowiem ani skomplikowanego oprzyrządowania, ani obserwacji przez długi odcinek czasu, a graficzna prezentacja wyników pozwala wyciągnąć wręcz natychmiastowe wnioski.
Pobierz tutaj 

Chronometraż

Narzędzie umożliwiające analizę danego stanowiska bądź procesu na podstawie nagrania wideo.  Pozwala wyznaczyć  okres trwania konkretnych czynności, jako różnicę pomiędzy czasem zakończenia i rozpoczęcia kolejnych czynności.
Do mocnych stron chronometrażu należy możliwość określenia dokładnego czasu, a także skrupulatnej obserwacji sposobu realizacji czynności. Jest to doskonały materiał służący do wprowadzania kolejnych usprawnień.
Pobierz tutaj 

Wyznaczanie rodzin produktów

Dzięki grupowanie produktów w rodziny ze względu na ich podobieństwo technologiczne, możliwe jest uzyskanie informacji o najbardziej wartościowych produktach z punktu widzenia przedsiębiorstwa.  Są to również konieczne dane do tworzenia gniazd produkcyjnych.
Pobierz tutaj 

Capacity

Kolejnym narzędziem jest analiza zdolności produkcyjnej, czyli określenie możliwości obciążenia pracą parku maszynowego. Daje to podstawy do decyzji związanych z zakupem nowych urządzeń bądź uwolnieniem mocy produkcyjnych.
Analiza pozwala także na prognozowanie zdolności produkcyjnych niezbędnych do zaspokojenia określonego popytu.
Pobierz tutaj 

Baza części

To system zarządzania przychodami i rozchodami w magazynie wspomagający zarządzanie komponentami.
Narzędzie to umożliwia łatwy i szybki dostęp do informacji, a dzięki temu podparcie decyzji konkretnymi danymi. Korzystanie z bazy części pozwala także zapobiec niepotrzebnym zakupom oraz  szybko identyfikować  problematyczne obszary.
Pobierz tutaj 

Wskaźnik poziomu braków

Wskaźniki są miernikami efektywności działania w różnych obszarach firmy, dają więc podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz działań doskonalących.
Prezentowane narzędzie pozwala na szybki i łatwy dostęp do danych, z konkretnych przedziałów czasowych.  Jego atutem jest możliwość śledzenia miejsc i sytuacji, w których pojawiły się braki, a co za tym idzie – monitorowania postępów w eliminacji problemów jakościowych.
Pobierz tutaj 

Automatyczne zlecenie produkcyjne

Narzędzie pozwalające na automatyczne wypełnienie szablonu zlecenia produkcyjnego w oparciu o dane wejściowe.
Atutem takiego rozwiązania jest eliminacja konieczności tworzenia nowych plików przy każdym zleceniu, a co za tym idzie, oszczędność czasu potrzebnego na ręczne wypełnianie szablonów i redukcja możliwych pomyłek.
Pobierz tutaj 

To tylko przykłady zastosowania Excela do zarządzania produkcją, ale niewątpliwie potwierdzające ogromne możliwości, jakie daje ten program, które mogą stać się punktem wyjścia do wprowadzenia systemów klasy ERP.

     ZOBACZ WIĘCEJ:

2018-07-05T16:27:42+00:00

Spokojnie, jestem tutaj, żebyś nie przegapił czegoś ważnego.

Informacja o gotowych do użycia plikach Excel, szablonach wykresów i prezentacji, raportach w formie pdf, zupełnie za darmo, prosto na Twoją skrzynkę.

Chcę otrzymywać wiadomości (w każdej chwili możesz zrezygnować).

FreshMail.pl
 

Potrzebujesz więcej informacji?

Wartościowe artykuły i gotowe do użycia pliki bezpośrednio na skrzynkę e-mailową?    

FreshMail.pl