Wdrożenie kluczowych wskaźników w firmie

KPI – Kluczowe Wskaźniki Efektywności  (Key performance indicators) to mierniki realizacji określonych przez organizację procesów. Na wstępie bardzo ważnym aspektem jest rozróżnienie właśnie wskaźników efektywności (PI) od, często mylnie klasyfikowanych do tej grupy, wskaźników rezultatu (RI – Result Indicators). 

KPI – co to jest? Definicja i przykłady wskaźników

Wskaźniki efektywności (PI) to mierniki niefinansowe, w przeciwieństwie do wskaźników rezultatu (RI), będących finansowych wynikiem określonych działań. Wskazują więc nie na poniesiony wysiłek, a jedynie na konkrety efekt. 

W poradniku między innymi: 

1. Sposoby pomiaru efektywności

2. Przykłady wskaźników KPI

3. Wdrożenie kluczowych wskaźników w firmie

4. Krytyczne czynniki sukcesu

5. KPI w dziale sprzedaży, produkcji, utrzymania ruchu

6. Metody wizualizacji wskaźników

7. Narzędzia do KPI

Przykłady KPI dla poszczególnych działów firmy

Przykład wskaźnika KPIDział w firmieCzęstotliwość pomiaruHoryzont czasowy
Liczba inicjatyw wdrożonych w celu poprawy poziomu jakościDział JakościMiesięczniePrzeszła
Przeciętny czas od zapytania klienta do reakcji zespołuDział SprzedażyTygodniowoPrzeszła
Liczba prac modernizacyjnych zaplanowanych na kolejny miesiącDział Utrzymania RuchuTygodniowoPrzyszła
Zużycie energii przez kluczowe maszynyDział ProdukcjiTygodniowoPrzeszła
Liczba ofert do nowych klientówObsługa klientaTygodniowoPrzeszła
Ilość działań do zrealizowania w celu poprawy wskaźnika: współczynnik konwersjiObsługa klientaTygodniowoPrzeszła
Średni czas od zapytania klienta do reakcji zespołu sprzedażyObsługa klientaTygodniowoPrzeszła

Źródło: Opracowanie własne oraz David Parmenter, Kluczowe wskaźniki efektywności KPI

Więcej przykładów wskaźników efektywności w pełnej wersji Poradnika.

Jak mierzyć efektywność?

8 mitów dotyczących pomiarów efektywności

MIT 1: Większość miar prowadzi do lepszej efektywności

KPI są jak księżyc – mają jasną i ciemną stronę. Warto uczyć się na błędach, nie tylko swoich, ale i błędach poprzedników i zawczasu zwrócić uwagę na problematyczne kwestie, które czekają na nas za zakrętem.

Niektóre wskaźniki mogą mieć negatywne konsekwencje skupiając uwagę pracowników na niewłaściwych działaniach.

Przykłady wskaźników kpi

Przykłady – „Dean Spitzer – Transforming Performance Measurement: Rethinking the way We Measure and Drive Organizational Success”:

  • Dział produkcji realizował zlecenia ze 100% terminowością – mimo to ponad połowa klientów skarżyła się na opóźnienia dostaw. Nikt bowiem w żaden sposób nie dbał o to co się działo z produktami po opuszczeniu bram fabryki.
  • Działy sprzedaży potrafią skupiać się na realizowaniu swoich wewnętrznych celów za które dostają premie nawet kosztem strat w firmie: wydłużane terminy płatności, ponadprogramowe rabaty, usługi dodatkowe.

MIT 2: WSZYSTKIE  miary działają skutecznie w KAŻDEJ organizacji, w KAŻDYM czasie.

Jaki jest kontekst pomiaru?
Jakie działania podejmowane przez pracowników w odniesieniu do miary będą nas interesowały?
Czy miary połączone są z krytycznymi czynnikami sukcesu (CSF – Critical Success Factor) organizacji?

To kilka pytań, które rozszerzają obraz patrzenia na szereg miar, którymi się posługujemy. Ten temat zostanie rozwinięty w dalszej części poradnika „Fundamenty skutecznych wskaźników KPI”.

MIT 3: WSZYSTKIE  miary efektywności to KPI.

Aby skutecznie wdrożyć wskaźniki KPI powinny być uważnie wydzielić spośród pozostałych. Jeśli jeszcze nie czytałeś naszego artykułu na temat KPI to najwyższy czas odrobić lekcję – https://leanactionplan.pl/kpi/ – wszystko wyjaśnia.

 

POBIERZ PORADNIK JAK WDROŻYĆ KPI W 8 KROKACH!

Szkolenie Online
Zarządzanie Procesami i Wskaźniki KPI

Jak zacząć wdrażanie zarządzania procesami w swojej organizacji?
Jak definiować procesy w poszczególnych obszarach firmy?
Jak uzupełnić diagram SIPOC?
 Jakie wskaźniki dobrać do poszczególnych procesów?

Zobacz szkolenie
Kierownik jakości