PLAN PRODUKCJI – 4 OBSZARY PLANOWANIA

Jak usprawnić proces planowania produkcji? W końcu jest on kluczowy dla sprawnego funkcjonowania firmy produkcyjnej – bez odpowiedniego planowania bardzo trudno jest prowadzić efektywne działania. Sposób planowania zależy od różnych czynników, chociażby od wielkości firmy.

W tym artykule omówimy:

 1. Planowanie produkcji – przykład problemu. 
 2. 4 obszary skutecznego układania planu produkcji.
 3. Produkcja pod zamówienie
 4. Pobierz poradnik procesu planowania

Planowanie produkcji

– temat, który w każdej firmie jest „problematyczny”.

Nie bez przyczyny użyliśmy słowa „problematyczny” w cudzysłowie.

Firma, która ma wysokie koszty produkcji, duże zapasy, ciągłe przezbrojenia, opóźnienia wysyłek, brak mocy produkcyjnych itd. często używa sformułowania: „mamy problem z planowaniem”.

I tak to faktycznie wygląda, jednak jest to bardziej złożona sytuacja, bo na proces planowania wpływa bardzo wiele czynników, kluczem jest ich odpowiednie połączenie i uzyskanie wartościowych danych planistycznych. Planowanie to kluczowy element zarządzania produkcją.

Przykład:

Firma montażowa narzekała na proces planowania. W sumie produkcja wydała się bardzo prosta. Montaż jednego produktu (ok. 100 elementów)  w sumie zajmował ok. 4 h. Poziom zamówień był znany na miesiąc do przodu, a szczegółowy harmonogram wysyłek z tygodniowym wyprzedzeniem. Dla Nas nic prostszego jak policzyć pracochłonność, dostępność osób i wyznaczyć poziom obciążenia. Jednak firma miała duży problem z wysyłkami na czas. W odpowiedzi na to używała magicznego sformułowania „trzeba poprawić planowanie produkcji”. Kiedy zostaliśmy poproszeni o diagnozę systemu planowania produkcji, okazało się, że przyczyna leży w jednym z elementów planowania. Chodziło o dostępność komponentów do montażu. Cześć z nich była produkowana na miejscu, a inne zamawiane od kooperantów, z którymi z kolei były różne umowy. Dodatkowo standardem było to, iż stan magazynowy w systemie, nie zgadzał się ze stanem faktycznym. Ich sformułowanie było prawidłowe, ale uwagę należało skupić na jednym z kluczowych czynników planowania.

Plan produkcji - 4 obszary

W małych firmach produkcyjnych obowiązki planisty wykonuje z reguły kierownik, który najlepiej zna i czuje swoją produkcję. Niestety wraz z rozwojem firmy i większą ilością realizacji, takie planowania staje się nie tylko mało efektywne, ale również coraz mniej skuteczne.

Z nadmiaru informacji kierownik zapomniał, że dana wysyłka materiałów ma być wysłana najpóźniej w czwartek bo klient ma konferencje w sobotę. Ze względu na duże obłożenie produkcji, dane zlecenie zostało wysłane dopiero w piątek.

 

„Brak śrubki na końcu procesu z powodował opóźnienie wysyłki o jeden dzień. Jak to możliwe, przecież tych śrubek tyle kupujemy i zawsze były.

W poradniku między innymi: 

1. Sprzedaż w przypadkach:

  • Produkcja pod zamówienie (make to order)
  • Produkcja na magazyn (make to stock)
  • Produkcja model mieszany

2. Technologia

  • Baza operacji technologicznych
  • Czasy operacyjne procesów produkcyjnych
  • Karta technologiczna produkcji

3. Dostępność czasowa maszyn, urządzeń i ludzi

  • Kalendarz pracy produkcji
  • Matryca umiejętności pracowników
  • Capacity – zdolność produkcyjna
  • Efektywność wykorzystania maszyn
  • Nadzór i kontrola
  • Odstępstwa od projektu budowlanego

4. Zarządzanie materiałami

  • BOM – Bill of materials.
  • Planowanie zapasów
  • Monitorowanie zapasów

UWAGA!

Poradnik zwiera 10 różnych przykładów występujących jako czynniki planistyczne w wymienionych obszarach.

4 obszary skutecznego układania planu produkcji:

 1. Sprzedaż,
 2. Technologia,
 3. Dostępność,
 4. Materiały.

Sprzedaż – Prognoza sprzedaży

Pierwszy obszar, niby oczywisty, bo jak bez zamówień układać jakikolwiek plan. W tym przypadku, możemy wyróżnić 3 główne typy produkcji:

 • Pod zamówienie (make to order)
 • Na magazyn (make to stock)
 • Mieszany

Produkcja pod zamówienie

 

Z nadmiaru informacji kierownik zapomniał, że dana wysyłka materiałów ma być wysłana najpóźniej w czwartek bo klient ma konferencje w sobotę. Ze względu na duże obłożenie produkcji, dane zlecenie zostało wysłane dopiero w piątek.

 

„Brak śrubki na końcu procesu z powodował opóźnienie wysyłki o jeden dzień. Jak to możliwe, przecież tych śrubek tyle kupujemy i zawsze były.

Produkcja pod zamówienie, charakteryzuje produkty dostosowane do wymagań klienta. Przykładem mogą być produktu od niskobudżetowych np. koszulki z nadrukiem do naprawdę kosztownych jak jachty. W obu przypadkach harmonogram produkcji może zostać uzupełniony po złożeniu zamówienia przez klienta, a także często po dokonaniu przedpłaty lub wpłaceniu zaliczki.

Kurs On Line
Planowanie produkcji

Znajomość podstawowych pojęć z obszaru zrządzania produkcją
Wiedza na temat możliwości i zakresu automatyzacji harmonogramowania produkcji
Praktyczna wiedza na temat najczęstszych błędów popełnianych przy organizacji procesu planowania produkcji

Zobacz szkolenie
planowanie produkcji
PLANOWANIE PRODUKCJI

POZOSTAŁO JESZCZE 14 STRON PORADNIKA PROCESU PLANOWANIA. ZAPISZ SIĘ, A CAŁOŚĆ DOSTANIESZ NA MAIL’A.

  O czym jeszcze w poradniku o planowaniu produkcji:

  … W średnich i większych firmach zatrudnia się planistę lub nawet tworzy cały dział planowania. W tych przypadkach często można spotkać narzędzia wspomagające proces planowania: rozbudowane arkusze Excel, system ERP, system MRP lub ASP. Niestety w tym przypadku często brakuje zrozumienia zasad planowania, przez co w 100% polegamy na narzędziach, a często bywa tak, że brak jednego małego elementu “niszczy” cały plan. …

  … Połączeniem 3 pierwszych obszarów (sprzedaż, technologia, dostępność) jest analiza zdolności produkcyjnych (capacity). Jest to zestawienie zapotrzebowania na produkcję w stosunku do dostępnych zasobów. Wynikiem jest obciążenie poszczególnych maszyn lub gniazd. Często też jest to kluczowa informacja w ramach inwestycji zakupowych w maszyny lub do określenia planu zatrudnienia. Analiza capacity jest jedną z podstawowych analiz do skutecznego planowania…

  … W tym przypadku produkcja jest planowana na bazie długoterminowych zamówień, sam proces produkcji nie jest jednak inicjowany samym zamówieniem, co połączeniem analizy zamówień i stanów magazynowych wyrobów gotowych…

  … Ważnym elementem technologicznym stanowiącym punkt wyjścia do zarządzania produkcją i zarządzania magazynem jest zestawienie materiałów, komponentów i półproduktów wraz z ilością potrzebną do wyprodukowania wyrobu gotowego.  Często to pojęcie definiuje się jako BOM – Bill of materials. …