PLAN PRODUKCJI – 4 OBSZARY PLANOWANIA

Jak usprawnić proces planowania produkcji? W końcu jest on kluczowy dla sprawnego funkcjonowania firmy produkcyjnej – bez odpowiedniego planowania bardzo trudno jest prowadzić efektywne działania. Sposób planowania zależy od różnych czynników, chociażby od wielkości firmy.

W tym artykule omówimy:

 1. Planowanie produkcji – przykład problemu. 
 2. 4 obszary skutecznego układania planu produkcji.
 3. Produkcja pod zamówienie
 4. Pobierz poradnik procesu planowania

Planowanie produkcji

– temat, który w każdej firmie jest „problematyczny”.

Nie bez przyczyny użyliśmy słowa „problematyczny” w cudzysłowie.

Firma, która ma wysokie koszty produkcji, duże zapasy, ciągłe przezbrojenia, opóźnienia wysyłek, brak mocy produkcyjnych itd. często używa sformułowania: „mamy problem z planowaniem”.

I tak to faktycznie wygląda, jednak jest to bardziej złożona sytuacja, bo na proces planowania wpływa bardzo wiele czynników, kluczem jest ich odpowiednie połączenie i uzyskanie wartościowych danych planistycznych. Planowanie to kluczowy element zarządzania produkcją.

Przykład:

Firma montażowa narzekała na proces planowania. W sumie produkcja wydała się bardzo prosta. Montaż jednego produktu (ok. 100 elementów)  w sumie zajmował ok. 4 h. Poziom zamówień był znany na miesiąc do przodu, a szczegółowy harmonogram wysyłek z tygodniowym wyprzedzeniem. Dla Nas nic prostszego jak policzyć pracochłonność, dostępność osób i wyznaczyć poziom obciążenia. Jednak firma miała duży problem z wysyłkami na czas. W odpowiedzi na to używała magicznego sformułowania „trzeba poprawić planowanie produkcji”. Kiedy zostaliśmy poproszeni o diagnozę systemu planowania produkcji, okazało się, że przyczyna leży w jednym z elementów planowania. Chodziło o dostępność komponentów do montażu. Cześć z nich była produkowana na miejscu, a inne zamawiane od kooperantów, z którymi z kolei były różne umowy. Dodatkowo standardem było to, iż stan magazynowy w systemie, nie zgadzał się ze stanem faktycznym. Ich sformułowanie było prawidłowe, ale uwagę należało skupić na jednym z kluczowych czynników planowania.

Plan produkcji - 4 obszary

W małych firmach produkcyjnych obowiązki planisty wykonuje z reguły kierownik, który najlepiej zna i czuje swoją produkcję. Niestety wraz z rozwojem firmy i większą ilością realizacji, takie planowania staje się nie tylko mało efektywne, ale również coraz mniej skuteczne.

Z nadmiaru informacji kierownik zapomniał, że dana wysyłka materiałów ma być wysłana najpóźniej w czwartek bo klient ma konferencje w sobotę. Ze względu na duże obłożenie produkcji, dane zlecenie zostało wysłane dopiero w piątek.

„Brak śrubki na końcu procesu z powodował opóźnienie wysyłki o jeden dzień. Jak to możliwe, przecież tych śrubek tyle kupujemy i zawsze były.

W poradniku między innymi: 

1. Sprzedaż w przypadkach:

  • Produkcja pod zamówienie (make to order)
  • Produkcja na magazyn (make to stock)
  • Produkcja model mieszany

2. Technologia

  • Baza operacji technologicznych
  • Czasy operacyjne procesów produkcyjnych
  • Karta technologiczna produkcji

3. Dostępność czasowa maszyn, urządzeń i ludzi

  • Kalendarz pracy produkcji
  • Matryca umiejętności pracowników
  • Capacity – zdolność produkcyjna
  • Efektywność wykorzystania maszyn
  • Nadzór i kontrola
  • Odstępstwa od projektu budowlanego

4. Zarządzanie materiałami

  • BOM – Bill of materials.
  • Planowanie zapasów
  • Monitorowanie zapasów

UWAGA!

Poradnik zwiera 10 różnych przykładów występujących jako czynniki planistyczne w wymienionych obszarach.

4 obszary skutecznego układania planu produkcji:

 1. Sprzedaż,
 2. Technologia,
 3. Dostępność,
 4. Materiały.

Sprzedaż – Prognoza sprzedaży

Pierwszy obszar, niby oczywisty, bo jak bez zamówień układać jakikolwiek plan. W tym przypadku, możemy wyróżnić 3 główne typy produkcji:

 • Pod zamówienie (make to order)
 • Na magazyn (make to stock)
 • Mieszany

Produkcja pod zamówienie

 

Z nadmiaru informacji kierownik zapomniał, że dana wysyłka materiałów ma być wysłana najpóźniej w czwartek bo klient ma konferencje w sobotę. Ze względu na duże obłożenie produkcji, dane zlecenie zostało wysłane dopiero w piątek.

„Brak śrubki na końcu procesu z powodował opóźnienie wysyłki o jeden dzień. Jak to możliwe, przecież tych śrubek tyle kupujemy i zawsze były.

Produkcja pod zamówienie, charakteryzuje produkty dostosowane do wymagań klienta. Przykładem mogą być produktu od niskobudżetowych np. koszulki z nadrukiem do naprawdę kosztownych jak jachty. W obu przypadkach harmonogram produkcji może zostać uzupełniony po złożeniu zamówienia przez klienta, a także często po dokonaniu przedpłaty lub wpłaceniu zaliczki.

Pozostało jeszcze 14 stron poradnika procesu planowania. Zapisz się, aby otrzymać całość.

Aby to zrobić, wypełnij formularz poniżej.

O czym jeszcze w poradniku o planowaniu produkcji:

… W średnich i większych firmach zatrudnia się planistę lub nawet tworzy cały dział planowania. W tych przypadkach często można spotkać narzędzia wspomagające proces planowania: rozbudowane arkusze Excel, system ERP, system MRP lub ASP. Niestety w tym przypadku często brakuje zrozumienia zasad planowania, przez co w 100% polegamy na narzędziach, a często bywa tak, że brak jednego małego elementu “niszczy” cały plan. …

… Połączeniem 3 pierwszych obszarów (sprzedaż, technologia, dostępność) jest analiza zdolności produkcyjnych (capacity). Jest to zestawienie zapotrzebowania na produkcję w stosunku do dostępnych zasobów. Wynikiem jest obciążenie poszczególnych maszyn lub gniazd. Często też jest to kluczowa informacja w ramach inwestycji zakupowych w maszyny lub do określenia planu zatrudnienia. Analiza capacity jest jedną z podstawowych analiz do skutecznego planowania…

… W tym przypadku produkcja jest planowana na bazie długoterminowych zamówień, sam proces produkcji nie jest jednak inicjowany samym zamówieniem, co połączeniem analizy zamówień i stanów magazynowych wyrobów gotowych…

… Ważnym elementem technologicznym stanowiącym punkt wyjścia do zarządzania produkcją i zarządzania magazynem jest zestawienie materiałów, komponentów i półproduktów wraz z ilością potrzebną do wyprodukowania wyrobu gotowego.  Często to pojęcie definiuje się jako BOM – Bill of materials. …

Kurs On Line
Planowanie produkcji

Znajomość podstawowych pojęć z obszaru zrządzania produkcją
Wiedza na temat możliwości i zakresu automatyzacji harmonogramowania produkcji
Praktyczna wiedza na temat najczęstszych błędów popełnianych przy organizacji procesu planowania produkcji

Zobacz szkolenie
planowanie produkcji
TOC