Lean Lider Green Belt

Jesteś pracodawcą, kierownikiem i chcesz otworzyć przed swoimi pracownikami ustrukturyzowaną ścieżkę rozwoju, która jednocześnie przyniesie wymierne rezultaty dla organizacji? A może jesteś pracownikiem i czujesz, że zdobycie wiedzy oraz doświadczenia z zakresu koncepcji Lean, poszerzy Twoje zaplecze metodyczne i otworzy nowe perspektywy? Jeśli odpowiedziałeś przynajmniej na jedno z dwóch pytań – tak, to zdecydowanie mamy coś dla Ciebie. Ale najpierw jeszcze kilka słów wprowadzenia.

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad założeniami procesu kształcenia (się)? Z definicji nauczanie jest systematycznym, planowym, zamierzonym i długotrwałym zbiorem czynności, ściśle powiązanych ze sobą, które występują w relacji nauczyciel – uczeń. Oczywiście ten sam proces może wynikać również z inicjacji osoby uczącej się, gdzie mamy do czynienia z samokształceniem się. Czytanie książek, pomniejszych pozycji literaturowych, artykułów na stronach, aż po uczestniczenie w konferencjach i webinarach, to działania, które niezaprzeczalnie mogą ugruntować wiedzę i poszerzyć dotychczasowe spektrum. Są to jednorazowe akty, różniące się od długofalowych projektów, które w przeciwieństwie posiadają:

 • program nauczania,
 • sprecyzowane cele kształcenia do osiągnięcia,
 • wpływ na rozwój umiejętności i zdolności poznawczych,
 • wpływ na budowanie postawy oraz nawyków.

Taki też jest program certyfikacji Lean Lider Green Belt. Jego struktura pozwoli Ci na pozyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej z zakresu Lean Management, ale również odsłoni przed Tobą tajniki praktycznego zaplecza metodycznego. Rezultaty jego ukończenia wiążą się nie tylko z aspektem rozwoju osobistego. Niosą za sobą potencjał dalekosiężnych zmian w organizacji, przejawiających się zarówno w postaci szeregu usprawnień, oszczędności, jak i rozwijającej się kulturze pracy.

Na czym polega program Lean Lider Green Belt?

Program Lean Lider Green Belt ma na celu precyzyjnie wyznaczyć kierunek do podjęcia projektów optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie, tym samym wskazując Ci dwie kluczowe perspektywy: budowania wartości dodanej oraz eliminacji marnotrawstwa.

Jest to projekt trwający 3 miesiące, który możesz rozpocząć w dowolnej porze roku kalendarzowego. W realizacji przedsięwzięcia będzie Ci towarzyszyć Opiekun, przekazując na początku niezbędne materiały dydaktyczne ulokowane na platformie kursów online. Następnie wspólnie omówione zostaną szczegółowe kroki realizacji projektu wraz harmonogramem kamieni milowych oraz wzajemnej komunikacji. Do Twojej dyspozycji zostaną również przekazane kluczowe pliki w postaci arkuszy Excel, formularzy oraz prezentacji. Program certyfikacji poprowadzi Cię do wykonania rzetelnej analizy procesów przedsiębiorstwa, a także podjęcia działań wdrożeniowych w oparciu o cykl PDCA. W realizacji zadań oraz monitorowaniu postępu prac pomogą Ci regularne konsultacje.

Green Belt lean

Dla kogo jest certyfikacja Lean Lider Green Belt?

Program Lean Lider Green Belt będzie dla Ciebie szczególnie przydatny jeżeli posiadasz podstawową wiedzę na temat koncepcji Lean Management, ale odczuwasz, że samodzielne podjęcie projektu optymalizacyjnego może wykraczać poza Twoje obecne kompetencje. Jeśli potrzebujesz ugruntować swoją wiedzę i opracować solidny schemat działania, projekt poprowadzi Cię przez zestawienie najlepszych praktyk, aż do wypracowania dedykowanej drogi ciągłego doskonalenia.

Szczegółowy plan programu

Choć oczywiście każdy scenariusz programu Lean Lider Green Belt będzie się od siebie różnił w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem pracy, jego ramowy plan ma stałą strukturę:

 1. Inicjacja projektu
 2. Przekazanie kursów online do Twojej dyspozycji (z wymogiem zaliczenia):
 1. Gromadzenie danych o przedsiębiorstwie ukierunkowane na:
  • Charakterystykę firmy oraz jej procesów produkcyjnych,
  • Specyfikę branży oraz rynku,
  • Planowane zmiany oraz działania,

Zbieranie informacji ma ponadto na celu wyłonienie wskaźników oraz doraźną weryfikację wyznaczonych celów. Jest to także dla Ciebie punkt zaczepienia do rozpracowania pomocniczych procesów takich jak raportowanie, czy planowanie.

 1. Analiza danych:

przy pomocy udostępnionych oraz wspólnie wypracowanych narzędzi, której wynikiem ma być określenie hierarchii procesów z uwzględnieniem ich kluczowości. To także etap ich szczegółowego definiowania, określania wpływu oraz wzajemnych powiązań.

 1. Obserwacja procesów:

w tym kroku projektu Twoim zadaniem będzie dosłowna obserwacja oraz pomiary procesów produkcyjnych. Opiekun wskaże Ci sposób postępowania dla określania grup produktowych, ustalania sekwencji operacji oraz identyfikacji strat. Te elementy będą dla Ciebie materiałem do określenia mapy stanu obecnego, a także analizy layout’u, które w efekcie pozwolą Ci ustalić gdzie znajduje się potencjał optymalizacyjny, w którym miejscu rozpocząć pilotaż, a także jak powinien/ma wyglądać stan przyszły.

 1. Zdefiniowanie projektów optymalizacyjnych.
 2. Wdrożenie wybranych działań, wraz z ich późniejszą standaryzacją.
 3. Podsumowanie projektu w konsultacji z Opiekunem ukierunkowane na stopień realizacji wyznaczonych celów, wypracowane działania krótko oraz długoterminowe, osiągnięte rezultaty oraz dalszą wizję ciągłego doskonalenia.
 4. Certyfikacja Lean Lider Green Belt.

Wiedza to potęga

W tym miejscu jeszcze raz warto wrócić do procesu kształcenia się. Omówiony program Lean Lider Green Belt prezentuje Ci rzetelną i solidnie przygotowaną dawkę wiedzy, opartą o ustrykturyzowany scenariusz, a także zbierane przez wiele lat doświadczenie specjalistów. Zapewni Ci on zarówno grunt merytoryczny, jak i podstawy praktyczne. Ponadto to w bezpośrednim rezultacie nauczysz się:

 • Metodyki zarządzania projektami,
 • Wdrożenia podejścia procesowego,
 • Przeprowadzenia analizy kluczowych procesów,
 • Określenia działań optymalizacyjnych dla kluczowych procesów,
 • Określenia projektów do wdrożenia,
 • Optymalizacji wybranego procesu,
 • Uzyskania oszczędności powyżej 50 000 zł.
Lean Lider Green Belt 2

A to nie koniec projektów Lean Lider

Jeżeli osobiście czujesz potrzebę dalszego rozwoju lub wiesz, że Twoja organizacja jest gotowa na podjęcie znacznie bardziej rozwiniętych projektów, ukierunkowanych na zarządzanie procesowe, a także kompleksowe przejście przez transformację Lean, oferujemy Ci również rozbudowane programy rozwojowe:

Każdy z nich prezentuje specjalistyczny program, do którego dostosowane są odpowiednio zarówno materiały dydaktyczne, scenariusz praktycznych projektów wdrożeniowych, jak i czas trwania.

green belt lean

Zostań Lean Liderem Green Belt i zyskaj
oszczędności dla firmy

 • Projekt z możliwością uzyskania min. 50 000 zł oszczędności.

 • Praca na realnych przykładach z Twojej firmy i obszaru, w którym pracujesz na co dzień.

Chcę zostać Lean Liderem