Jak premiować pracowników produkcyjnych?

Ustalanie wysokości premii, częstotliwości oraz warunków jej przyznawania

Motywacja pracowników to jedna z głównych przyczyn wprowadzania systemu premiowania. Według badań, przeprowadzonych przez Sedlak & Sedlak, 90% firm produkcyjnych premiuje podwładnych. Najlepszy system to taki, który jest jasny i klarowny, a pracownik sam potrafi oszacować premię, jaką dostanie.

Zasady ustalenia wysokości premii

Wysokość premii

✓ Procent wynagrodzenia zasadniczego – stosowany przez 70% firm

✓ Zmienna stawka kwotowa – stosowana przez 25% firm

✓ Połączenie procentu wynagrodzenie i stawki kwotowej

Procent wynagrodzenia zasadniczego jest ustalany według możliwości przedsiębiorstwa, najczęściej występujący poziom wynosi 16%. W przypadku maksymalnej miesięcznej stawki kwotowej to 361 zł netto.

Częstotliwość premiowania

Okres, po jakim wypłacana jest premia, uzależniony jest od strategii firmy i wielkości premii. Ważne, żeby kwota była w miarę odczuwalna, ponieważ 100 zł w stosunku miesięcznym może się okazać sumą zbyt niską, więc czasem warto wypłacać co 3 miesiące np. 400 zł. Prawie 77% firm wypłaca co miesiąc dodatkowe wynagrodzenia za realizację celów indywidualnych. Połowa przedsiębiorstw przyznaje premie indywidualne raz na kwartał. Natomiast 27% przyznaje dodatki roczne za cele zespołowe i zakładowe.

Częstotliwość premiowania pracowników - sposoby

Przyznawanie premii

Kluczową zasadą przyznawania premii jest unikanie tzw. „premii uznaniowej”, powstałej na podstawie subiektywnej oceny menedżera. W przypadku pracowników produkcyjnych ważne jest, aby premie przydzielać na podstawie obiektywnych kryteriów, a najlepiej wskaźników dostosowanych do specyfiki działalności. Odpowiednio dobrane punkty mają za zadanie kształtować zachowania pracowników.

Podstawowe kryteria przyznawania premii

 • Jakość – stosuje 70% firm
 • Absencja (dyspozycyjność) – 70%
 • Wydajność i produktywność – 67%
 • Wynik finansowy – 37%
 • Wartość odpadów produkcyjnych (SCRAP) – 33%
 • Spełnienie wymagań BHP – 27%
 • 5S (organizacja miejsca pracy) – 20%

 

Zyskaj dostęp do pełnej wersji poradnika

  Pozostałe kryteria:

  Punktualność, dyscyplina pracy, realizacja dodatkowych zadań, rozwój umiejętności, szkolenie innych pracowników, udział w systemie sugestii, wdrażanie usprawnień stanowiskowych.

  Jak premiować pracowników na produkcji - sposoby

  Wyliczanie premii

  Ze względu na to, że pracownicy produkcyjni mają bezpośredni wpływ na wyniki pracy własnej i pośredni na wyniki zespołów, premia powinna być uzależniona zarówno od wyników indywidualnych, jak i zespołowych. 80% firm posiada nadrzędny warunek wypłacania premii, głównie jest to dyspozycyjność – wskaźniki obecności w pracy.

  60% firm stosuje skalę wprost proporcjonalną do osiągniętych kryteriów wyliczając premię. Pozostałe firmy stosują ocenę realizację kryteriów w formie zero-jedynkowej.

  Sprawdź, jak przełożyć wskaźniki na premię:

  Szkolenie Online
  Zarządzanie Procesami i Wskaźniki KPI

  Jak zacząć wdrażanie zarządzania procesami w swojej organizacji?
  Jak definiować procesy w poszczególnych obszarach firmy?
   Jakie wskaźniki dobrać do poszczególnych procesów?

  Zobacz szkolenie
  Zarządzanie Procesami i wskaźniki KPI - kursy online

  Przykłady wyliczania premii udziałowej

  Przykład 1

  Wyliczanie premii udziałowej - przykład 1

  Przykład 2

  Wyliczanie premii udziałowej - przykład 2

  *Dane zawarte w poradniku pochodzą z informacji prasowych wynagrodzenia.pl:  “Praktyki wynagradzania pracowników produkcji w 2015 roku”

  2021-11-08T20:12:52+01:00