Jak premiować pracowników produkcyjnych?

Ustalanie wysokości premii, częstotliwości oraz warunków jej przyznawania

Motywacja pracowników to jedna z głównych przyczyn wprowadzania systemu premiowania. Według badań, przeprowadzonych przez Sedlak & Sedlak, 90% firm produkcyjnych premiuje podwładnych. Jak więc ustalić zasady, wobec których będzie odbywało się premiowanie pracowników produkcyjnych?  Najlepszy system to taki, który jest jasny i klarowny, a pracownik sam potrafi oszacować premię, jaką dostanie.

Zasady ustalenia wysokości premii

Wysokość premii

✓ Procent wynagrodzenia zasadniczego – stosowany przez 70% firm

✓ Zmienna stawka kwotowa – stosowana przez 25% firm

✓ Połączenie procentu wynagrodzenie i stawki kwotowej

Procent wynagrodzenia zasadniczego jest ustalany według możliwości przedsiębiorstwa, najczęściej występujący poziom wynosi 16%. W przypadku maksymalnej miesięcznej stawki kwotowej to 361 zł netto.

Częstotliwość premiowania

Okres, po jakim wypłacana jest premia, uzależniony jest od strategii firmy i wielkości premii. Ważne, żeby kwota była w miarę odczuwalna, ponieważ 100 zł w stosunku miesięcznym może się okazać sumą zbyt niską, więc czasem warto wypłacać co 3 miesiące np. 400 zł. Prawie 77% firm wypłaca co miesiąc dodatkowe wynagrodzenia za realizację celów indywidualnych. Połowa przedsiębiorstw przyznaje premie indywidualne raz na kwartał. Natomiast 27% przyznaje dodatki roczne za cele zespołowe i zakładowe.

Premiowanie pracowników produkcyjnych

Przyznawanie premii

Kluczową zasadą przyznawania premii jest unikanie tzw. „premii uznaniowej”, powstałej na podstawie subiektywnej oceny menedżera. W przypadku pracowników produkcyjnych ważne jest, aby premie przydzielać na podstawie obiektywnych kryteriów, a najlepiej wskaźników dostosowanych do specyfiki działalności. Odpowiednio dobrane punkty mają za zadanie kształtować zachowania pracowników.

Szkolenie Online z CERTYFIKATEM
Skuteczny lider – budowa zespołu, komunikacja

         Stosowanie 6 kroków na drodze do budowania zespołu
         Udzielanie pozytywnej oraz negatywnej informacji zwrotnej
          Rozpoznawanie 5 kluczowych dysfunkcji w pracy zespołowej
          Delegowanie zadań dla pozostałych członków zespołu

certyfikowane szkolenie Lidera
Skuteczny lider - budowanie zespołu , komunikacja
Zobacz szkolenie

Podstawowe kryteria przyznawania premii

  • Jakość – stosuje 70% firm
  • Absencja (dyspozycyjność) – 70%
  • Wydajność i produktywność – 67%
  • Wynik finansowy – 37%
  • Wartość odpadów produkcyjnych (SCRAP) – 33%
  • Spełnienie wymagań BHP – 27%
  • 5S (organizacja miejsca pracy) – 20%

Pozostałe kryteria:

Punktualność, dyscyplina pracy, realizacja dodatkowych zadań, rozwój umiejętności, szkolenie innych pracowników, udział w systemie sugestii, wdrażanie usprawnień stanowiskowych.

Wyliczanie premii

Ze względu na to, że pracownicy produkcyjni mają bezpośredni wpływ na wyniki pracy własnej i pośredni na wyniki zespołów, premia powinna być uzależniona zarówno od wyników indywidualnych, jak i zespołowych. 80% firm posiada nadrzędny warunek wypłacania premii, głównie jest to dyspozycyjność – wskaźniki obecności w pracy.

60% firm stosuje skalę wprost proporcjonalną do osiągniętych kryteriów wyliczając premię. Pozostałe firmy stosują ocenę realizację kryteriów w formie zero-jedynkowej.

Przykłady wyliczania premii udziałowej

Przykład 1

Wyliczanie premii udziałowej - przykład 1

Przykład 2

Wyliczanie premii udziałowej - przykład 2

*Dane zawarte w poradniku pochodzą z informacji prasowych wynagrodzenia.pl:  “Praktyki wynagradzania pracowników produkcji w 2015 roku”

Pobierz raport z badania „Systemy premiowania pracowników”

Na przełomie sierpnia i września 2022 roku zapytaliśmy pracowników firm w Polsce, jakie systemy premiowania funkcjonują w ich organizacji i jak je oceniają.

Wyniki badania zebrane zostały w postaciu raportu „Systemy Premiowania Pracowników”, przygotowanego wspólnie ze studentami Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi.

Zgromadziliśmy aż 173 odpowiedzi głównie z branży przemysłowej i automotive. Poddaliśmy analizie działanie systemu premiowego oraz jego skuteczność.

Badanie - systemy premiowania pracowników

Premiowanie pracowników produkcyjnych to nie wszystko, jeśli chodzi o utrzymanie poziomu motywacji. Sprawdź nasze szkolenie zamknięte: Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników, które odbywa się w Twojej firmie i jest dedykowane dla kadry kierowniczej i liderów zespołów. To praktyczne warsztaty, które opierają się konkretnych wyzwaniach.

Zobacz szkolenie

Sprawdź aplikację Karty Pracy – raportowanie na produkcji!

To rozwiązanie, które pozwala m.in. na raportowanie czasu pracy, monitorowanie zleceń i etapu ich realizacji.

Dowiedz się więcej o aplikacji