Skuteczny System Sugestii – Badanie 2019

O badaniu

Miejsce: portal LinkedIn
Termin: czerwiec 2019
Uczestnicy: specjaliści Lean/Continous Improvment
Liczba odpowiedzi: 288 uzupełnionych ankiet
Cel badania: wskazówki na skuteczny system, który przynosi nie tylko realne korzyści firmie, ale motywuje ludzi

Ankietowani

3 osoby na 10 zaproszonych wzięły udział w badaniu

Uzyskaj dostęp do całego RAPORTU, jeżeli chcesz wdrożyć albo poprawić swój system sugestii znajdziesz w nim dobre i złe praktyki.

Wystarczy wypełnić poniższy formularz i poczekać na maila 2 minuty.

Nagranie video o tym badaniu

System sugestii

System (choć czasem nazywano jako program lub uznawany za narzędzie)
Sugestii – pomysłów na usprawnienie procesów
Cel – zaangażowanie wszystkich pracowników do ciągłego doskonalenia

Bez czynnika zmiany firma nie stanie się
lepsza, bardziej efektywna i konkurencyjna

Podstawowe zasady systemu sugestii

 • Każda osoba wie jak zgłosić pomysł
 • Każda osoba zna zasady „dobrego” pomysłu
 • Każda osoba wie jak wygląda procedura realizacji pomysłów
 • Osoby zgłaszające mogą zobaczyć status swojego zgłoszenia
 • Pomysły są realizowane
 • Wdrożenia są podsumowane

„Dobre” pomysły

Wyniki

Szkolenie Online
System Sugestii – jak skutecznie wdrożyć i utrzymać

Dowiedz się, jak:

Angażować i motywować pracowników
Zapobiegać błędom
Zaprojektować i koordynować systemy sugestii pracowniczych

Zobacz szkolenie
szkolenie online
System sugestii

Wskazówki skutecznego systemu 

 • Wspieranie systemu przez najwyższe kierownictwo
 • Gwarancja budżetu czasowego i finansowego na obsługę systemu i realizację pomysłów
 • Edukacja pracowników z „dobrych” pomysłów
 • W miarę prosty i szybki system oceny pomysłów
 • Feedback do zgłaszających o statusie zgłoszenia
 • Jasny i sprawiedliwy system nagród
 • Dopasowanie systemu do specyfiki firmy

Kroki wdrożenia systemu

KROK 0. Określenie potrzeb i celów – powołanie zespołu
KROK 1. Stworzenie procedury funkcjonowania systemu
KROK 2. Wybór narzędzi systemu
KROK 3. Ustalenie systemu motywacyjnego
KROK 4. Wyznaczenie i szkolenie koordynatora programu
KROK 5. Szkolenie pracowników
KROK 6. Promocja programu i dostosowanie go do struktury organizacyjnej
KROK 7. Wdrożenie systemu zbierania i przetwarzania sugestii
KROK 8. Organizacja pilotażowych warsztatów
KROK 9. Prezentacja wyników programu
KROK 10. Okresowa weryfikacja funkcjonowania i działania korygujące

Na co dzień przyspieszam rozwój firm. Zajmuję się doradztwem oraz szkoleniami w tematyce Lean, a także wdrażaniu aplikacja ProblemBox. Dodatkowo
prowadzę platformę on-line: KursyLean.pl

Polecana literatura

Artykuł. Skuteczny system sugestii.

Zobacz