Skuteczny System Sugestii – Badanie 2019

O badaniu

Miejsce: portal LinkedIn
Termin: czerwiec 2019
Uczestnicy: specjaliści Lean/Continous Improvment
Liczba odpowiedzi: 288 uzupełnionych ankiet
Cel badania: wskazówki na skuteczny system, który przynosi nie tylko realne korzyści firmie, ale motywuje ludzi

Ankietowani

3 osoby na 10 zaproszonych wzięły udział w badaniu

Uzyskaj dostęp do całego RAPORTU, jeżeli chcesz wdrożyć albo poprawić swój system sugestii znajdziesz w nim dobre i złe praktyki.

Wystarczy wypełnić poniższy formularz i poczekać na maila 2 minuty.

  Nagranie video o tym badaniu

  System sugestii

  System (choć czasem nazywano jako program lub uznawany za narzędzie)
  Sugestii – pomysłów na usprawnienie procesów
  Cel – zaangażowanie wszystkich pracowników do ciągłego doskonalenia

  Bez czynnika zmiany firma nie stanie się
  lepsza, bardziej efektywna i konkurencyjna

  Podstawowe zasady systemu sugestii

  • Każda osoba wie jak zgłosić pomysł
  • Każda osoba zna zasady „dobrego” pomysłu
  • Każda osoba wie jak wygląda procedura realizacji pomysłów
  • Osoby zgłaszające mogą zobaczyć status swojego zgłoszenia
  • Pomysły są realizowane
  • Wdrożenia są podsumowane

  „Dobre” pomysły

  Wyniki

  Wskazówki skutecznego systemu 

  • Wspieranie systemu przez najwyższe kierownictwo
  • Gwarancja budżetu czasowego i finansowego na obsługę systemu i realizację pomysłów
  • Edukacja pracowników z „dobrych” pomysłów
  • W miarę prosty i szybki system oceny pomysłów
  • Feedback do zgłaszających o statusie zgłoszenia
  • Jasny i sprawiedliwy system nagród
  • Dopasowanie systemu do specyfiki firmy

  Kroki wdrożenia systemu

  KROK 0. Określenie potrzeb i celów – powołanie zespołu
  KROK 1. Stworzenie procedury funkcjonowania systemu
  KROK 2. Wybór narzędzi systemu
  KROK 3. Ustalenie systemu motywacyjnego
  KROK 4. Wyznaczenie i szkolenie koordynatora programu
  KROK 5. Szkolenie pracowników
  KROK 6. Promocja programu i dostosowanie go do struktury organizacyjnej
  KROK 7. Wdrożenie systemu zbierania i przetwarzania sugestii
  KROK 8. Organizacja pilotażowych warsztatów
  KROK 9. Prezentacja wyników programu
  KROK 10. Okresowa weryfikacja funkcjonowania i działania korygujące

  Na co dzień przyspieszam rozwój firm. Zajmuję się doradztwem oraz szkoleniami w tematyce Lean, a także wdrażaniu aplikacja ProblemBox. Dodatkowo
  prowadzę platformę on-line: KursyLean.pl

  Polecana literatura

  Artykuł. Skuteczny system sugestii.

  Zobacz