Materiały i tematy pracy dyplomowej –  magisterskiej i inżynierskiej

Jeżeli tematyka Lean Management nie jest Ci obca albo właśnie chcesz, aby stała Ci się bliższa, pisanie pracy inżynierskiej bądź magisterskiej to świetna okazja by zapoznać się z elementami tej koncepcji.

W tym artykule podamy przykładowe zagadnienia dotyczące szczupłej produkcji, które być może staną się inspiracją do tematu Twojej pracy dyplomowej.

Na początek przedstawiamy wybrane zagadnienia z proponowanym przez nas sposobem ich realizacji. A poniżej listę tematów, które możecie dowolnie modyfikować i dostosować do swoich potrzeb.

tematy pracy dyplomowej

Wykorzystanie metody SMED

 • nagranie procesu przezbrojenia
 • analiza i klasyfikacja czynności
 • wskazanie czynności zbędnych
 • przybliżenie korzyści wynikających z przekształcenia czynności wewnętrznych na zewnętrzne
 • przedstawienie standaryzacji procesu przezbrajania
 • oszacowanie pozostałych korzyści wynikających z wprowadzonych zmian
 • Dowiedz się więcej o SMED  w naszym szkoleniu

Zastosowanie metody 5S

 • przedstawienie sytuacji przed rozpoczęciem działań
 • zaprezentowanie kolejnych etapów metody 5S
 • przykłady narzędzi pozwalających osiągnąć określone efekty
 • korzyści i trudności związane z poszczególnymi czynnościami
 • porównanie uzyskanych wyników ze stanem przed działaniami
 • Sprawdź aplikację do audytów 5s

Mapowanie strumienia wartości

 • charakterystyka procesów objętych mapowaniem
 • obserwacja istniejącego stanu
 • opracowanie i analiza mapy stanu obecnego
 • zidentyfikowanie problemów
 • stworzenie wizji stanu przyszłego
 • budowa planu doskonalenia
 • zaprezentowanie uzyskanych korzyści

Nasze propozycje tematów prac inżynierskich i magisterskich:

  Zastosowanie narzędzi Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie przemysłowym
  Wykorzystanie narzędzi Lean Management w zarządzaniu produkcją
  Poprawa produktywności (innych wskaźników) wg koncepcji Lean Management
 Możliwości wykorzystania narzędzi szczupłej produkcji w wspomaganiu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie X
  Wpływ wdrożenia koncepcji Lean Manufacturing na efektywność produkcji
  Usprawnienie systemu produkcyjnego poprzez wprowadzenie narzędzi Lean Management
  Doskonalenie procesów produkcyjnych w firmie X
  Lean management – przykłady wykorzystania metod jakościowych w szczupłym zarządzaniu na przykładzie organizacji
  Usprawnianie procesu produkcyjnego przy wykorzystaniu metody SMED
  Wykorzystanie Kaizen do poprawy współpracy między pracownikami w przedsiębiorstwie
  Kaizen – wybrane zagadnienia na podstawie firmy produkcyjnej
  Zastosowanie mapowania strumienia wartości w doskonalenie procesu produkcji wyrobów X
 Analiza działania systemu Kanban
  System Kanban jako instrument wspierania procesu produkcyjnego
 Zastosowanie metody 5S w wybranym
 Doskonalenie sfery produkcji przy wykorzystaniu Mapowania Strumienia Wartości

Odbierz poradnik — jak korzystać z zalet e-learningu?

Aby to zrobić, wypełnij formularz poniżej.

Polecamy również strony internetowe, na których możecie znaleźć mnóstwo informacji związanych z Lean Management, co bez wątpienia wzbogaci Wasze prace dyplomowe:

 Lean Action Plan – w dziale Centrum Wiedzy czekają na Was artykuły, opisy narzędzi, a nawet gry symulacyjne;
 Kursy Lean – możecie poszerzyć wiedzę przeglądając prezentacje dotyczące poszczególnych narzędzi Lean, a następnie wykonując zadania;
 Lean Enterprise Institute Polska – odnajdziecie tam m.in. wiele ciekawych artykułów i materiałów z konferencji dotyczących Lean;
 KAIZEN Institute Polska  – możliwość pobrania wybranych artykułów publikowanych w czasopismach branżowych (np. KAIZEN, Zarządzanie Jakością, Top Logistyk);
 Golden Line – na forum tego serwisu specjalizującego się w kontaktach biznesowych znajdziecie wiele praktycznych wskazówek dotyczących wdrażania narzędzi Lean Manufacutring;
 Polski Przemysł – w zakładce “Lean Management w produkcji” umieszczone zostały artykuły dotyczące wykorzystania koncepcji Lean oraz zapisy z konferencji związanych z tą tematyką;

Przypominamy, że w ostatnim artykule pojawiła się Biblioteka Leanowca, gdzie znajdują się obowiązkowe pozycje z literatury i przydatne artykuły naukowe. To wszystko bez wątpienia uzupełni Twoją wiedzę i zmniejszy poziom trudności związany z pisaniem pracy.

W naszym kursie znajdziesz jeszcze więcej materiałów i źródeł przydatnych w pracy dyplomowej o tematyce Lean Management.

Szkolenie Online
Intro to Lean

Na czym polega Lean i jak go wdrażać?
Podstawowe narzędzia Lean
Identyfikacja marnotrawstwa
Korzyści stosowania Lean

Zobacz szkolenie
Szkolenie Online Wprowadzenie do Lean Management