Jakie umiejętności
powinien posiadać Leanowiec

Przyjrzymy się bliżej zagadnieniu dotyczącemu umiejętności, które na początku swojej kariery powinna posiadać osoba związana zawodowo  z Lean Management. Ponadto, postaramy się podpowiedzieć, jak i gdzie zdobyć niektóre kompetencje.

Kompetencje twarde:

    Znajomość narzędzi szczupłego zarządzania

To cechy mierzalne i zazwyczaj niezbędne do podjęcia danej pracy. Do koniecznych na stanowisku Leanowca zaliczyć można z pewnością znajomość narzędzi szczupłego zarządzania. Dobrze, aby wiedza podparta była certyfikatem.

   Pakiet Microsoft Office

Drugą istotną umiejętnością jest opanowanie podstawowych programów pakietu Microsoft Office, przynajmniej na poziomie średnio-zaawansowanym: Excela oraz Power Pointa. Pośród funkcji arkusza kalkulacyjnego przydatne mogą okazać się te, związane z bazami danych, tabelami przestawnymi czy znajomością języka Visual Basic for Applications. Program do tworzenia prezentacji posłuży Ci na pewno niejednokrotnie do wizualizacji danych. Związane z tym kwalifikacje, zdobyte w czasie studiów, warto doskonalić chociażby poprzez kursy umieszczane w serwisie Youtube.

   Program AutoCad

Kolejnym programem, z którym zapewne miałeś do czynienia w trakcie studiów, a podstawowa wiedza związana z jego funkcjami może okazać się przydatna, jest AutoCad. Również w tym przypadku opłaca się korzystać z bezpłatnych lekcji dostępnych w Internecie.

   Systemy ERP

Dodatkowym atutem może stać się znajomość systemów do zarządzania firmą klasy ERP, do najpopularniejszych wśród małych i średnich przedsiębiorstw należy Optima. Spółka Comarch organizuje szkolenia zarówno stacjonarne, jak i e-learningowe.

   Zarządzanie projektami

Ostatnim zagadnieniem poruszanym w ramach kompetencji twardych jest zarządzanie projektami. To temat, którego najlepiej uczyć się w praktyce, pod opieką doświadczonych osób. Nie zaszkodzi jednak znajomość podstawowych pojęć i problemów. Na certyfikowane szkolenia związane z konkretnymi podejściami przyjdzie jeszcze czas, póki co warto zagłębić się w literaturę, czy uczestniczyć w warsztatach na uczelni. W dłuższym okresie czasu opłacalne mogą okazać się studia podyplomowe związane z zarządzaniem projektami, co pozwoli uzyskać umiejętności między innymi: przygotowania, oceny efektywności, realizacji i monitorowania przebiegu projektów.

Szkolenie Online – potwierdź swoje umiejętności certyfikatem
Intro to Lean

Na czym polega Lean i jak go wdrażać?
Podstawowe narzędzia Lean
Identyfikacja marnotrawstwa
Korzyści stosowania Lean

Zobacz szkolenie
Szkolenie Online Wprowadzenie do Lean Management

Kompetencje miękkie:

  Umiejętności interpersonalne

Obecnie pracodawcy coraz większą uwagę przywiązują do cech psychofizycznych i predyspozycji społecznych. Przydatne w pracy Leanowca, związanej nieodzownie z kontaktem z ludźmi, ważna jest umiejętność działania w zespole oraz komunikatywność.

  Umiejętności osobiste

Ze względu na charakter pracy, ciągłe doskonalenie czy zmienność, istotne jest twórcze myślenie.  Z podobnych powodów dobrze, aby pracownik związany z Lean Manufacturing potrafił zarządzać sobą w czasie.

Wśród kompetencji poszukiwanych przez pracodawców w 2017 wymienia się ponad to umiejętność koncentracji, co pozwoli na wykonanie zadania bez zbędnego rozproszenia uwagi. Kolejną ważną cechą jest zwinność – zdolność dostosowania się do wymagań zmieniającego się rynku. Ważne, aby przy tym wszystkim pozostać pełnym pokory, chęci współpracy i motywacji do zdobywania nowej wiedzy.

Kompetencje miękkie wbrew pozorom można kształcić. Istnieją liczne publikacje naukowe, które w tym pomogą. Jednak i w tym przypadku bardzo istotna jest praktyka. Znakomitą możliwość ku temu dają organizacje studenckie oraz wolontariat. Aktywności te pozwalają na trening umiejętności pracy w grupie, komunikatywność czy odpowiednie zorganizowanie planu pracy.

Pamiętajcie, że posiadanie wszystkich wymienionych wyżej cech nie zagwarantuje Wam od razu zatrudnienia. I z drugiej strony, niedysponowanie daną umiejętnością nie oznacza, że powinniście zrezygnować z poszukiwania pracy na „stanowiskach leanowych”. Przedstawione kompetencje są listą stworzoną na podstawie wielu różnych ofert pracy i niewątpliwie okażą się pomocne i przydatne w karierze zawodowej.

Uzyskaj personalizowaną ścieżkę rozwoju kompetencji!

Widzisz — czasem trzeba zakwestionować status quo, przejąć odpowiedzialność, zaangażować się, ukierunkować na cel.

Indywidualna Analiza Możliwości Rozwojowych to badanie prowadzone przez naszych ekspertów, gdzie nie tylko rekomendujemy dalsze kroki rozwoju, ale także wskazujemy konkretne miejsca do tego.

WYPEŁNIAM BADANIE
  • Chcesz podnieść swoje kwalifikacje?

  • Chcesz znaleźć rozwiązane na Twoje problemy zawodowe?

  • Zastanawiasz się od czego zacząć?

  • Chcesz spojrzenia “z boku” na Twój rozwój?

JESTEM CIEKAW OCENY EKSPERTA