Jakie umiejętności
powinien posiadać Leanowiec

Przyjrzymy się bliżej zagadnieniu dotyczącemu umiejętności, które na początku swojej kariery powinna posiadać osoba związana zawodowo  z Lean Management. Ponadto, postaramy się podpowiedzieć, jak i gdzie zdobyć niektóre kompetencje.

Kompetencje twarde:

    Znajomość narzędzi szczupłego zarządzania

To cechy mierzalne i zazwyczaj niezbędne do podjęcia danej pracy. Do koniecznych na stanowisku Leanowca zaliczyć można z pewnością znajomość narzędzi szczupłego zarządzania. Dobrze, aby wiedza podparta była certyfikatem.

   Pakiet Microsoft Office

Drugą istotną umiejętnością jest opanowanie podstawowych programów pakietu Microsoft Office, przynajmniej na poziomie średnio-zaawansowanym: Excela oraz Power Pointa. Pośród funkcji arkusza kalkulacyjnego przydatne mogą okazać się te, związane z bazami danych, tabelami przestawnymi czy znajomością języka Visual Basic for Applications. Program do tworzenia prezentacji posłuży Ci na pewno niejednokrotnie do wizualizacji danych. Związane z tym kwalifikacje, zdobyte w czasie studiów, warto doskonalić chociażby poprzez kursy umieszczane w serwisie Youtube.

   Program AutoCad

Kolejnym programem, z którym zapewne miałeś do czynienia w trakcie studiów, a podstawowa wiedza związana z jego funkcjami może okazać się przydatna, jest AutoCad. Również w tym przypadku opłaca się korzystać z bezpłatnych lekcji dostępnych w Internecie.

   Systemy ERP

Dodatkowym atutem może stać się znajomość systemów do zarządzania firmą klasy ERP, do najpopularniejszych wśród małych i średnich przedsiębiorstw należy Optima. Spółka Comarch organizuje szkolenia zarówno stacjonarne, jak i e-learningowe.

   Zarządzanie projektami

Ostatnim zagadnieniem poruszanym w ramach kompetencji twardych jest zarządzanie projektami. To temat, którego najlepiej uczyć się w praktyce, pod opieką doświadczonych osób. Nie zaszkodzi jednak znajomość podstawowych pojęć i problemów. Na certyfikowane szkolenia związane z konkretnymi podejściami przyjdzie jeszcze czas, póki co warto zagłębić się w literaturę, czy uczestniczyć w warsztatach na uczelni. W dłuższym okresie czasu opłacalne mogą okazać się studia podyplomowe związane z zarządzaniem projektami, co pozwoli uzyskać umiejętności między innymi: przygotowania, oceny efektywności, realizacji i monitorowania przebiegu projektów.

Szkolenie Online
Zarządzanie Projektami w praktyce

Jakie są metodyki zarządzania projektami?
Jak zarządzać ścieżką krytyczną projektu?
Jak zaplanować komunikację w projekcie?
 Jakimi narzędziami monitorować postępy projektu?

Zobacz szkolenie

Kompetencje miękkie:

  Umiejętności interpersonalne

Obecnie pracodawcy coraz większą uwagę przywiązują do cech psychofizycznych i predyspozycji społecznych. Przydatne w pracy Leanowca, związanej nieodzownie z kontaktem z ludźmi, ważna jest umiejętność działania w zespole oraz komunikatywność.

  Umiejętności osobiste

Ze względu na charakter pracy, ciągłe doskonalenie czy zmienność, istotne jest twórcze myślenie.  Z podobnych powodów dobrze, aby pracownik związany z Lean Manufacturing potrafił zarządzać sobą w czasie.

Wśród kompetencji poszukiwanych przez pracodawców w 2017 wymienia się ponad to umiejętność koncentracji, co pozwoli na wykonanie zadania bez zbędnego rozproszenia uwagi. Kolejną ważną cechą jest zwinność – zdolność dostosowania się do wymagań zmieniającego się rynku. Ważne, aby przy tym wszystkim pozostać pełnym pokory, chęci współpracy i motywacji do zdobywania nowej wiedzy.

Kompetencje miękkie wbrew pozorom można kształcić. Istnieją liczne publikacje naukowe, które w tym pomogą. Jednak i w tym przypadku bardzo istotna jest praktyka. Znakomitą możliwość ku temu dają organizacje studenckie oraz wolontariat. Aktywności te pozwalają na trening umiejętności pracy w grupie, komunikatywność czy odpowiednie zorganizowanie planu pracy.

Pamiętajcie, że posiadanie wszystkich wymienionych wyżej cech nie zagwarantuje Wam od razu zatrudnienia. I z drugiej strony, niedysponowanie daną umiejętnością nie oznacza, że powinniście zrezygnować z poszukiwania pracy na „stanowiskach leanowych”. Przedstawione kompetencje są listą stworzoną na podstawie wielu różnych ofert pracy i niewątpliwie okażą się pomocne i przydatne w karierze zawodowej.

Szkolenie Online – potwierdź swoje umiejętności certyfikatem
Intro to Lean

Na czym polega Lean i jak go wdrażać?
Podstawowe narzędzia Lean
Identyfikacja marnotrawstwa
Korzyści stosowania Lean

Zobacz szkolenie
Szkolenie Online Wprowadzenie do Lean Management

Related Post

2019-07-09T10:33:19+01:00

Umiejętności Leanowca

napisano przez: Piotr Golonka | Lean Action Plan Do przeczytania w 7 min
0