FreshMail.pl

Szerokość dróg transportowych
na hali produkcyjnej  i magazynowej

Jaka powinna być szerokość dróg transportowych na halach produkcyjnych i magazynowych?

Zalecane minimalne wymagania dróg transportowych i dróg dla pieszych w zakładach pracy z opublikowane są w normach i przepisach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także w przepisach związanych z ochroną przeciwpożarową.

Obowiązek wyznaczenia i oznakowania dróg transportowych oraz dla pieszych (przejść) wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Minimalne wymiary dróg i przejść określają Polskie Normy.

PN-M-78010:1968 Transport wewnętrzny – Drogi i otwory drzwiowe Wytyczne projektowania.

 

Minimalne szerokości dróg mogą być różnie w zależności od rodzaju ruchu:

Przeznaczenie drogi Minimalna szerokość drogi w cm na odcinkach prostych
Dla bezsilnikowych środków transportowych Dla silnikowych środków transportowych
Ruch 1-kierunkowy Tylko dla ruchu pieszego z ładunkiem

b = a + 30

(jednak nie mniej niż 120)

Tylko dla środków transportowych

b = a + 60

(jednak nie mniej niż 120)

b = a + 60

(jednak nie mniej niż 120)

Dla środków transportowych i ruchu pieszego b = a + 90 b = a + 100
Ruch 2-kierunkowy Tylko dla ruchu pieszego z ładunkiem b = 2a + 60
Tylko dla środków transportowych b = 2a + 90 b = 2a + 90
Dla środków transportowych i ruchu pieszego b = 2a + 180 b = 2a + 200
Objaśnienia:

a – szerokość człowieka z ładunkiem lub szerokość środka transportowego,

b – szerokość drogi transportowej w cm.[emaillocker id=6377][/emaillocker][emaillocker id=6377][/emaillocker][emaillocker id=6371][/emaillocker][emaillocker][/emaillocker][emaillocker id=6371][/emaillocker]

metodologia lean management

     ZOBACZ WIĘCEJ:

2018-02-20T17:30:46+00:00

Spokojnie, jestem tutaj, żebyś nie przegapił czegoś ważnego.

Informacja o gotowych do użycia plikach Excel, szablonach wykresów i prezentacji, raportach w formie pdf, zupełnie za darmo, prosto na Twoją skrzynkę.

Chcę otrzymywać wiadomości (w każdej chwili możesz zrezygnować).

FreshMail.pl
 

Potrzebujesz więcej informacji?

Wartościowe artykuły i gotowe do użycia pliki bezpośrednio na skrzynkę e-mailową?    

FreshMail.pl