Budowanie pewności siebie w biznesie

Budowanie pewności siebie w biznesie Zakres szkolenia: Budowanie pewności siebie Praca na osobistych doświadczeniach Budowanie poczucia pewności Rozwijanie kompetencji Mocne i słabe strony Asertywność „Głęboka asertywność” Zachowania nieasertywme Budowanie asertywnej postawy  Obrona przed manipulacjami Merytoryczna rozmowa Techniki obrony przed manipulacjami Wywieranie wpływu Techniki wywierania wpływu Perswazja Argumentacja Budowanie autorytetu Nauka [...]

By | 2022-04-27T10:45:38+01:00 30 kwietnia, 2021|Szkolenia|0 Comments

Autoprezentacja biznesowa

Autoprezentacja biznesowa Zakres szkolenia: Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne Cechy prezentacji biznesowych Przygotowanie do wystąpień publicznych Trening Autoprezentacja Pokonanie stresu Aparycja Mowa ciała Sygnały werbalne i niewerbalne Głos Prowadzenie spotkań biznesowych Tworzenie planów spotkań Dobre praktyki Panowanie nad chaosem Negocjacje w stylu win-win Techniki negocjacyjne Profesjonalna obsługa klienta [...]

By | 2022-04-27T10:47:46+01:00 15 kwietnia, 2021|Szkolenia|0 Comments

Rozwiązywanie konfliktów

Rozwiązywanie konfliktów Zakres szkolenia: Podstawy teoretyczne konfliktów Techniki zarządzania konfliktem Świadome rozwiązywanie konfliktów Jak świadomie rozwiązywać konflikty 9 kroków do stosowania podczas świadomego rozwiązywania konfliktu Pozytywne aspekty konfliktów Jak wykorzystywać konflikt we współpracy Zapobieganie sytuacjom konfliktowym Trening merytorycznej dyskusji Warsztaty praktyczne Podsumowanie [...]

By | 2022-04-27T10:48:50+01:00 2 kwietnia, 2021|Szkolenia|0 Comments

Podejmowanie decyzji

Podejmowanie decyzji Zakres szkolenia: Różne podejścia do podejmowania decyzji Błędy w podejmowaniu decyzji Błędy logiczne Zdolność podejmowania decyzji Obszary inteligencji Proces podejmowania decyzji Etapy procesu podejmowania decyzji Analiza danych Kreatywność procesu podejmowania decyzji Formułowanie wniosków logicznych Techniki i narzędzi do analizy i rozwiązywania problemów Zarządzanie zmianą w organizacji Efektywna komunikacja [...]

By | 2022-04-27T10:49:48+01:00 30 marca, 2021|Szkolenia|0 Comments

Zarządzanie sobą

Zarządzanie sobą Zakres szkolenia: Zarządzanie czasem Bilans zarządzania czasem Złodzieje czasu i ich eliminacja Organizacja pracy Planowanie pracy Zarządzanie zadaniami Priorytetyzacja Zarządzanie stresem Fakty o stresie i wypaleniu Strategie radzenia sobie ze stresem Inteligencja emocjonalna Samoświadomość Odpowiedzialność Empatia Komunikacja interpersonalna Komunikaty werbalne i niewerbalne Autoprezentacja Kreatywne myślenie Rozwijanie kreatywności Kreatywny [...]

By | 2022-04-27T11:32:36+01:00 15 marca, 2021|Szkolenia|0 Comments

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Zakres szkolenia: Obsadzanie ról – wymagania i kompetencje Podział obowiązków Delegowanie zadań Rozwijanie zespołu Zarządzanie nawykami pracowników Zarządzanie motywacyjne Rola lidera Przywództwo Motywowanie Realizacja celów zespołu Zarządzanie czasem Delegowanie zadań Efektywność zespołowa Mierzenie efektywności zespołu Podnoszenie efektywności Komunikacja Podejmowanie decyzji Rozwiązywanie problemów Problem Solving Konflikty w zespole Warsztat praktyczny [...]

By | 2022-04-27T11:13:20+01:00 1 marca, 2021|Szkolenia|0 Comments

Skuteczny Lider

Skuteczny Lider Zakres szkolenia: Skuteczna komunikacja i asertywność Style komunikacji Asertywność Budowanie zespołu Budowanie nowego zespołu Wejście do istniejącego zespołu 5 dysfunkcji pracy zespołowej Rola lidera Przywództwo Inspirowanie do zmiany Delegowanie zadań Czym jest delegowanie zadań? Delegowanie w zależności od dojrzałości pracowników 6 kroków skutecznego delegowania zadań Przekazywanie informacji zwrotnej [...]

By | 2022-04-27T11:12:00+01:00 27 lutego, 2021|Szkolenia|0 Comments

Budowanie efektywnych zespołów

Budowanie efektywnych zespołów Zakres szkolenia:   Zadania i cele zespołu Powiązanie celów strategicznych i operacyjnych w kontekście zespołów Role i zadania Budowanie zespołu Definiowanie kompetencji Rekrutacja pracowników Wdrożenie pracowników Silne przywództwo Rola Lidera Komunikacja i współpraca zespołowa Budowa skutecznej komunikacji Zarządzanie pracą Rozwiązywanie problemów Rozwój zespołu Kierunki rozwoju Ścieżki kariery i [...]

By | 2022-04-27T11:13:41+01:00 15 lutego, 2021|Szkolenia|0 Comments

Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników

Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników Zakres szkolenia:   Wprowadzenie   Pojęcie zaangażowania   Pojęcie odpowiedzialności   Korelacja satysfakcji z pracy i zaangażowania    Wartość szkoleń dla organizacji Metoda Pozytywna - Definicja i historia Schemat sposobu myślenia Sposób myślenia a interpretacja sytuacji Metoda Prowokatywna - Definicja i historia Zastosowanie metod prowokatywnych w [...]

By | 2022-04-27T11:33:59+01:00 1 lutego, 2021|Szkolenia|0 Comments

Metoda SMART

Metoda SMART – 5 zasad skutecznego wyznaczania celów Metoda SMART. Jak osiągać wyznaczone cele? Jak sprawić aby cały zespół rozumiał i angażował się w realizację celów? Pracuj mądrzej, a nie więcej. Co to właściwie znaczy? Metoda SMART Skonkretyzowany (Specific) Tylko skonkretyzowanie celu pomoże nam go osiągnąć. Dobrze [...]

By | 2022-02-20T22:17:48+01:00 29 października, 2020|Artykuły|0 Comments