Kluczowe wskaźniki efektywności – KPI

POBIERZ PORADNIK JAK WDROŻYĆ KPI W 8 KROKACH!

KPI (kluczowe wskaźniki efektywności) praktyczne przykłady

Dlaczego firmom są potrzebne kluczowe wskaźniki? Ile wskaźników KPI jest potrzebnych w firmie? Co to jest wieża wskaźnikowa? Jak zarządzać wskaźnikami?

„Dzisiaj był bardzo dobry dzień, ale jutro musimy zrobić więcej…” – to pułapka, w którą często sami wpadamy, kiedy nie podpieramy naszej pracy wynikami. Co to znaczy więcej? Ile dzisiaj zrobiliśmy? O ile więcej ma być jutro? To podstawowe pytania, które rodzą się w naszych głowach po takim stwierdzeniu, a nie zapytaliśmy jeszcze o sedno sprawy.

Czy to, co robimy, jest w ogóle istotne?

Każdy z nas dysponuje dokładnie taką samą ilością czasu każdego dnia, a to w jaki sposób go wykorzystamy zależy tyko i wyłącznie od nas samych. Warto jednak wiedzieć, że czasem jedno wykonane zadanie przybliży nas do celu bardziej niż wykonanie 10 innych.

No właśnie… do celu. Peter Drucker powiedział kiedyś, że jeśli nie mamy określonego celu – każda droga nas do niego doprowadzi. Pracujemy wtedy dla samej pracy, a nie dla jej owoców. Czy znasz zatem cele waszej organizacji? Jej misję, wizję, strategię? Czy wiesz, jaką drogą do nich dotrzeć? Czy poruszasz się z odpowiednim tempem? W jaki sposób możesz się o tym dowiedzieć? W jaki sposób przekazać tę wiedzę dalej w organizacji? W jaki sposób powiązać tę drogę z codziennymi obowiązkami?

KPI key performance indicators – Kluczowe wskaźniki efektywności

Przekucie podstawowych założeń strategicznych organizacji na wymierne cele jest procesem żmudnym oraz skomplikowanym. Odbywa się za zamkniętymi drzwiami, w gronie najwyższego kierownictwa. Ludzi tych najczęściej da się zmieścić w jednym pomieszczeniu. Determinacja oraz zaangażowanie pozwalają im każdego dnia realizować działania w kierunku osiągnięcia założonego celu.

To bardzo istotne, aby cała organizacja zmierzała w jednym kierunku. Co więc z pozostałymi członkami organizacji? Co z dziesiątkami, setkami, a czasem tysiącami pracowników, którzy każdego dnia przychodzą do pracy, aby sumiennie wykonywać swoje obowiązki?

Zbudowanie jasnego oraz jednoznacznego sposobu komunikacji celów oraz stopnia ich realizacji to wielkie wyzwanie. Co nam z zaangażowania najwyższego kierownictwa, które opracowało najbardziej spektakularny plan, jeśli cała załoga słyszy tylko „Dzisiaj był bardzo dobry dzień, ale jutro musimy zrobić więcej…”.

Szkolenie Online
Zarządzanie Procesami i Wskaźniki KPI

Jak zacząć wdrażanie zarządzania procesami w swojej organizacji?
Jak definiować procesy w poszczególnych obszarach firmy?
Jak uzupełnić diagram SIPOC?
 Jakie wskaźniki dobrać do poszczególnych procesów?

Zobacz KURS

Z pomocą przychodzą nam wskaźniki KPI – (Key performance indicators) – kluczowe wskaźniki efektywności.

Wiele firm do jednego worka zwanego KPI wrzuca nie tylko wskaźniki efektywności (PI), ale również rezultatu (RI). Czym różnią się te 2 pojęcia? Odpowiedź jest bardzo prosta:

RI – Result Indicators – Wskaźniki Rezultatu

Result indicators (RI) to podsumowanie szeregu działań, których wynikiem jest osiągnięcie konkretnego rezultatu. Dają klarowny obraz informujący, czy nasza firma zmierza w obranym przez siebie kierunku.

Przykładem wskaźników rezultatu są wszystkie wartości finansowe. Wynik finansowy zawsze jest wynikiem pewnych działań. Sprzedaż, logistyka, produkcja, jakość – to jedynie część działów, których działania wpływają na końcowy rezultat finansowy. RI nie obrazują wysiłku poniesionego przez poszczególne jednostki w firmie, aby ten rezultat osiągnąć.

PI – Performance Indicators – Wskaźniki Efektywności

Performance indicators (PI) to wskaźniki niefinansowe, które można odnieść do działania poszczególnych jednostek / zespołów w firmie.

Przykładem wskaźników efektywności są wszystkie działania, na które pośrednio lub bezpośrednio mają wpływ poszczególne zespoły funkcyjne.

Zarówno z RI jak i PI możemy wyznaczyć takie, które w nieporównywalnie większym stopniu odzwierciedlają ich istotność – i dopiero te będziemy nazywać kluczowymi.

Dlaczego firmom są potrzebne KPI?

Aby zarządzać przedsiębiorstwem złożonym z wielu indywidualności należy posługiwać się wspólnym językiem. Najczęściej wybór pada na język danych, faktów oraz liczb, ponieważ może być on interpretowany jednoznacznie przez wiele zaangażowanych stron.

Wskaźniki jako efekt pomiarów pozwalają nam:

 Dostrzec postępy żmudnej, codziennej pracy,
 Skoncentrować się na tym co naprawdę istotne
 Być obiektywnym
 Podnieść wartość podejmowanych decyzji
 Uzyskać informację zwrotną o podjętych działaniach
 Zaangażować odpowiednie osoby w konkretne działania
KPI Możemy wykorzystać e we wszystkich działach firmy takich jak: marketing, sprzedaż, obsługa klienta, produkcja, logistyka, HR oraz innych

Główne korzyści ze stosowania KPI:

 Dostosowanie codziennych czynności do realizowanych przez organizację celów
 Poprawa efektywności działania
 Upełnomocnienie ludzi do zmian – wytworzenie zakresu odpowiedzialności
 Realny wpływ na kondycję firmy

  KPI powinny być:

1. Aktualne – mierzone z odpowiednią częstotliwością.
2. Nadzorowane przez zarząd – bezpośrednio na ich podstawie decyzje podejmuje kierownictwo wyższego szczebla.
3. Proste – wszyscy w organizacji wiedzą, w jaki sposób są uzyskiwane oraz co na nie wpływa.
4. Oparte na komórkach zespołowych – są nośnikiem informacji o efektywności pracy poszczególnych zespołów w firmie.
5. Istotne – mają bezpośrednie przełożenie na realizację strategii firmy.
6. Klarowne – są zaprojektowane w taki sposób, aby zespoły miały możliwie jak najmniejszy wpływ na sterowanie nimi.

Chcesz się dowiedzieć, jak zarządzać procesami i kontrolować wskaźniki KPI?
Przygotowaliśmy szkolenie zamknięte, które odbywa się w Twojej firmie i tylko dla Twoich pracowników.

Dzięki temu każdy z uczestników nie tylko uczy się przez praktyczne warsztaty, ale ma okazję dopytać specjalistę i rozwiać wszystkie wątpliwości.

Sprawdź szkolenie ,,Zarządzanie procesami” klikając w przycisk poniżej.

Zobacz szkolenie

Ile wskaźników KPI jest nam potrzebnych w firmie?

„Jak najwięcej key performance indicators”?!

Wręcz przeciwnie.

Ilość wskaźników w firmie możemy porównać do deski rozdzielczej naszego samochodu. Znajdują się tam tylko i wyłącznie informacje kluczowe z punktu widzenia kierowcy. Po zapaleniu się pomarańczowej lub czerwonej kontrolki sprawa przekazywana jest do serwisu, gdzie dokonywana jest szczegółowa diagnostyka oraz usunięcie przyczyny źródłowej usterki lub awarii.

Tak samo w firmach produkcyjnych – konkretne oraz niezbędne informacje dla kadry zarządzającej muszą być podane w sposób czytelny oraz przejrzysty tak, aby po pierwszym spojrzeniu można było stwierdzić, jaki jest ich stan i podjąć kluczowe decyzje.

David Parmenter w swojej książce KPI – Kluczowe wskaźniki efektywności Tworzenie, wdrażanie i stosowanie. zaleca zasadę 10/80/10. Jest to górna granica, która pozwala na sprawne zarządzanie w oparciu o wyniki.

0
Kluczowy wskaźnik rezultatu (KRI)
0
Wskaźnik rezultatu (RI) / efektywności (PI)
0
Kluczowy wskaźnik efektywności (KPI)

Wieża wskaźnikowa – jak skutecznie zarządzać wskaźnikami?

Przy tak dużej ilości wskaźników należy mieć świadomość, w jaki sposób są one połączone oraz jakie działania u podstaw mają wpływ na końcowy rezultat naszych działań.

Przykładowo, biorąc pod uwagę kluczowy wskaźnik rezultatu (KRI) – Wartość umów podpisanych z klientami, możemy wyszczególnić szereg działań składających się na jego uzyskanie oraz ich szczegółowy opis z wyszczególnieniem kluczowych:

1. KRI – Wartość umów podpisanych z klientami
2. RI – Ilość zapytań klientów

Te wskaźniki rezultatu podsumowują działania wielu zespołów na wielu płaszczyznach. Nie informują nas o tym, których działań należy wykonywać więcej, a których mniej.

3. PI – Ilość terminowych kontaktów z klientami w celu informacji o interesujących ich publikacjach
4. KPI – Ilość terminowych publikacji na stronie www skierowanych do osób decyzyjnych

Wskaźniki efektywności powinny być bezpośrednio powiązane z poszczególnymi grupami zadaniowymi w organizacji oraz odzwierciedlać efekty ich pracy. Odpowiedzialność jest przypisana do konkretnych osób, które mają realną informację o działaniach u podstaw, które składają się na realizację ogólnej strategii firmy.

Przykłady KPI Key Performance Indicators

Chcąc zaprojektować i wdrożyć system wskaźników KPI w organizacji musimy powiązać je z kluczowymi wskaźnikami rezultatu naszej organizacji. Nie ma uniwersalnych wskaźników KPI, które można skopiować i bezrefleksyjnie stosować w różnych organizacjach. Zawsze należy wyjść od realizowanej strategii. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów, w jaki sposób zaprojektować KPI w różnych obszarach odzwierciedlając realne cele firmy.

Obszar

KRI

RI

PI

KPI

Sprzedaż

Przychody nettoMiesięczny
poziom przychodów
Liczba spotkań sprzedażowych handlowców

Średnia wartość koszyka

Liczba klientów w trakcie procesu ofertowania

Liczba oczekujących na przekazanie po terminie

HR

Poziom satysfakcji pracownikówPoziom rotacji kluczowych pracownikówLiczba inicjatyw pracowniczych zrealizowanych w terminie

Poziom absencji chorobowej

Liczba zgłaszanych inicjatyw pracowniczych

Liczba wypadków

Liczba pracowników z brakiem szkolenia wprowadzającego powyżej 2 tygodni od rozpoczęcia pracy

Logistyka

Liczba kompletnych oraz terminowych dostaw do kluczowych klientówLiczba kompletnych oraz terminowych dostaw do wszystkich klientówLiczba opóźnionych transportów

Liczba brakujących elementów opóźniających wysyłkę 

Skargi klientów rozpatrzone powyżej 24 godz.

Opóźnione / niekompletne dostawy do kluczowych klientów

Lean

Lead time kluczowej rodziny produktówŚredni Lead time

Liczba warsztatów VSM

Liczba szkoleń pracowników

Liczba akcji zrealizowanych w celu osiągnięcia stanu przyszłego

Postęp projektu

Utrzymanie

Ruchu

Liczba i czas awarii kluczowych maszynLiczba i czas awarii wszystkich maszynLiczba godzin pracowników przeznaczona na prewencyjne utrzymanie ruchu

Liczba warsztatów TPM na maszynach 

Liczba awarii dłuższych niż … min

Liczba przeglądów maszyn zrealizowanych po terminie

Liczba brakujących części zamiennych na magazynie

Produkcja

Terminowa realizacja planu produkcjiŚredni czas opóźnienia zleceń

Poziom wykorzystania parku maszynowego

Wyniki audytów 5S

Liczba przestojów maszyn

Liczba bieżących opóźnień planu produkcji

Jakość

Liczba reklamacji kluczowych klientówLiczba wszystkich reklamacjiLiczba braków zatrzymanych na produkcji 

Czas odpowiedzi na reklamację klienta

Liczba rozwiązanych przyczyn źródłowych problemów

Liczba opóźnionych raportów A3 

Obsługa klienta

NPS kluczowych klientówŚrednia wartość NPS
dla wszystkich klientów
Średni czas obsługi klientówLiczba inicjatyw wdrożona w dziale obsługi klienta

Liczba oczekujących na przekazanie po terminie

POBIERZ PORADNIK JAK WDROŻYĆ KPI W 8 KROKACH!

Wykres KPI top10
kpi wykres top10 wartość

Jak często aktualizować wskaźniki?

Niektóre z nich powinny być monitorowane na bieżąco, inne z częstotliwością co godzinę, jeszcze inne co zmianę lub raz dziennie. Nie ma uniwersalnej recepty na częstotliwość aktualizacji KPI. Jako managerowie musimy pojąć takie decyzje bezpośrednio dla środowiska, w którym się znajdujemy.

Za każdym razem, kiedy widzimy swój wynik mamy szansę podjąć działania korygujące lub standaryzujące i wpłynąć na sytuację, więc aktualizujmy je zatem tak często, jak tylko chcemy mieć możliwość poprawy.

Kto powinien aktualizować wskaźniki KPI?

W dobie przemysłu 4.0 systemy informatyczne dają nam możliwość agregowania, analizy oraz wizualizacji danych jak nigdy wcześniej. Rozwiązania on-line pozwalają na bieżąco śledzić parametry procesów niemal z każdego miejsca na ziemi. Czy zatem nie ma miejsca dla człowieka w tym procesie? Wręcz przeciwnie!

Budując świadomą kulturę ciągłego doskonalenia i zatrudniając pracowników, zatrudniamy nie tylko przysłowiowe „ręce do pracy”, ale i głowy do kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Aby skutecznie rozwiązywać te problemy, należy podnieść świadomość ludzi o realnym wpływie na zmianę swojego otoczenia. Upełnomocnienie do aktualizacji wskaźników pozwala im na ich głębokie zrozumienie oraz podjęcie realnych działań związanych z ich poprawą lub stabilizacją.

Pamiętajmy jednak, że prawdziwa odpowiedzialność jest wtedy, kiedy możemy o niej powiedzieć „Ja chcę”, a nie „Ja muszę”.

A ile wskaźników KPI jest w Waszych firmach?

Bibliografia:
Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) – Tworzenie, wdrażanie i stosowanie”, David Parmenter

Chcesz sprawniej zarządzać procesami w swojej firmie produkcyjnej?
Sprawdź aplikację do zarządzania produkcją, która została stworzona z uwzględnieniem specyfiki tej branży.

To rozwiązanie, które pozwala:

  • Kompleksowo zarządzać zleceniami produkcyjnymi – ale jesteście za mała firmą na system ERP
  • Koordynować wyniki procesów – uczestniczących w realizacji zleceń
  • Zarządzać produktami pod kątem technologii i kosztów produkcji
  • Monitorować produktywności procesów i ich obciążenie
Sprawdź aplikację

Autor artykułu: Piotr Golonka, Kierownik projektów

Piotr Golonka - Lean Action Plan
Profil LinkedIn

Na co dzień pracuje jako Manager Strumienia Wartości integrując wszystkie działy w firmie w celu optymalizacji całego strumienia wartości. Zajmuje się podnoszeniem efektywności procesów, usprawnianiem systemów zarządzania oraz realizacją projektów wdrożeniowych z wykorzystaniem narzędzi takich jak: VSM (Value Stream Mapping), SMED (Single Minute Exchange of Die), 5S, Standaryzacja, Shopfloor Management, KANBAN, TPM (Total Productive Maintenance), Kaizen. Pracował w środowisku dużych korporacji oraz w mniejszych i średnich firmach rodzinnych. Potrafi budować silne zespoły razem z którymi z powodzeniem realizuje ustalony plan.

Live Action Plan odc. 7 – Zarządzanie Procesami oraz wskaźniki KPI

Pamiętaj –  Pracujmy mądrzej, a nie więcej.

   KONTAKT

  • Uzupełnij formularz, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rozwoju firmy, przeprowadzenia szkolenia, wspólnych warsztatów lub czy innej formy współpracy. Jeżeli możesz podaj jak najwięcej szczegółów.
  • Twoja wiadomość jest dla nas ważna, odpowiemy na nią maksymalnie kolejnego dnia roboczego. 
  • W zależności od pytania poprosimy Cię o niezobowiązującą rozmowę telefoniczną lub spotkanie online. Taka forma kontaktu pozwoli nam najlepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania.

NAPISZ DO NAS

KONTAKT BEZPOŚREDNI

Obsługa klienta
Anna Etgens
Specjalistka ds. zadowolenia klienta