4 kluczowe obszary planowania produkcji

Cykl artykułów o planowaniu – cz.3 Dostępność

Wstęp do tego cyklu artykułów znajdziesz pod linkiem:

Wstęp [link]

a omówienie kolejnych obszarów w następujących linkach:

 1. Technologia [link]
 2. Sprzedaż [link]
 3. Materiały [link]

Cały poradnik dostępny jest również w wersji PDF – na komputer lub telefon.

Obszar dostępności nazywany jest często Funduszem Czasowym Pracy, dotyczy dwóch kluczowych zasobów (elementów):

1. Maszyn,

2. Ludzie.

Planowanie produkcji - obszar dostępności maszyn

Pobierz cały poradnik w formie PDF

  Dostępność czasowa maszyn i urządzeń

  Z drugiego obszaru wynikową jest zdefiniowanie, na jakich maszynach muszą być wykonywane procesy. W celu określenia dostępności w pierwszej kolejności należy określić liczbę maszyn danego rodzaju i standardową liczbę zmian pracy.

  Przykład. Posiadając w swoim zasobach jeden laser i 2 giętarki w pracy na 2 zmiany. Dziennie mamy dostępność na laser 8h, a giętarek 32 h (2 maszyny x 2 zmiany x 8h). Często nazywany jest to deklarowany czas pracy lub czas zamówiony.

  Niestety, jak wiadomo z doświadczenia, powyższa zdefiniowana dostępność jest ograniczona przez kilka czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

  • Planowane (przerwy, przezbrojenia i przeglądy)

  • Nieplanowane (awarie, przestoje i inne)

  O ile przerwy planowane można skutecznie uwzględnić w procesie planowania, to wszystkie ograniczenia nieplanowane trzeba założyć, przyjmując odpowiedni wskaźnik efektywności. Przykładem może być wskaźniki OEE (Overall Equipment Effectiveness, Całkowita Efektywność Wyposażenia) https://leanactionplan.pl/tpm/

  Przykład: Jedna maszyna, jedna zmiana

  Czas zamówiony: 8 h

  Planowane przestoje: przerwa 0,5 h, przezbrojenie 1 h; przegląd 1 h

  Czas operacyjny: 5,5 h

  Zakładana efektywność: 90%

  Planowany czas dostępny: 90%*5,5 h = 4,95 h

  Dostępność czasowa ludzi i ich umiejętności

  Dysponowanie maszynami i urządzeniami nie jest wystarczające do spełnienia ich dostępności w przypadku braku odpowiedniej załogi, która posiada wymagane do tego umiejętności. W tym celu przydatne są dwa narzędzia:

  • Kalendarz – plan pracy

  • Matryca umiejętności (kompetencji).

  Kalendarz – plan pracy 

  Podstawowe narzędzie każdego kierownika produkcji lub zmiany. Proste zestawienie, kto w jaki dzień przychodzi do pracy i na którą zmianę.

  Planowanie produkcji - Kalendarz - plan pracy

  Matryca umiejętności (kompetencji) 

  Zestawienie pracowników odnoszące poziom ich umiejętności do wykonywanych procesów lub obsługiwanych maszyn. W procesie planowania ma znaczenie zapewnienie dostępności maszyn w celu wykonywania procesów.

  Przykład: Firma zatrudnia 20 osób, pracuje na 1 zmianę. Stały operator lasera musiał wziąć urlop, w konsekwencji inny pracownik z działu tłoczenia posiadający umiejętności obsługi musi zająć jego miejsce. Dostępność lasera zostaje zachowana, jednak dostępność procesów tłoczenia zostaje zmniejszona.

  Połączeniem 3 pierwszych obszarów (sprzedaż, technologia, dostępność) jest analiza zdolności produkcyjnych (capacity). Jest to zestawienie zapotrzebowania na produkcję w stosunku do dostępnych zasobów. Wynikiem jest obciążenie poszczególnych maszyn lub gniazd. Często też jest to kluczowa informacja w ramach inwestycji zakupowych w maszyny lub do określenia planu zatrudnienia. Analiza capacity jest jedną z podstawowych analiz do skutecznego planowania.

  Planowanie produkcji - Zestawienie zapotrzebowania w stosunku do zasobów
  Planowanie produkcji - Zestawienie zapotrzebowania w stosunku do zasobów - tabela

  Więcej treści:

  Przejdź do kolejnego artykułu z tego cyklu:

  1. Materiały [link]

  Omówienie kolejnych obszarów planowania produkcji znajdziesz w następujących linkach:

  1. Technologia [link]
  2. Sprzedaż [link]