4 kluczowe obszary planowania produkcji

Cykl artykułów o planowaniu – cz.2 Technologia

Wstęp do tego cyklu artykułów znajdziesz pod linkiem:

Wstęp [link]

a omówienie kolejnych obszarów w następujących linkach:

  1. Technologia [link]
  2. Dostępność [link]
  3. Materiały [link]

Możesz także pobrać cały poradnik w formie PDF – na komputer lub telefon.

Drugi obszar dotyczy sposobu realizacji zamówień, czyli metody wykonania produktów. Podstawowym elementem jest marszruta technologiczna, która prezentuje uporządkowany przebieg procesów w celu wytworzenie wyrobów

Odbierz poradnik procesu planowania. Zapisz się, aby otrzymać całość.

Aby to zrobić, wypełnij formularz poniżej.

Podstawowe elementy marszruty technologicznej

1. Baza operacji technologicznych

2. Czasy operacyjne

3. Karta technologiczna

Planowanie produkcyjn - Marszruta produkcyjna

Baza operacji technologicznych

Zbiór procesów które, są konieczne do wykonania wyrobu. Baza operacji może być przypisana do jednego produktu lub kilku o tej samej technologii. Możliwe jest stworzenie kilka baz dla jednego skomplikowanego produktu.

Podstawowe składowe bazy operacji:

• nazwa operacji

• numer operacji

• numer gniazda lub nazwa maszyny, na której można wykonać operację.

Czasy operacyjne

Prezentacja czasów pozwala określić pracochłonność do wytworzenia danego produktu, która stanowi podstawowy element planu produkcji. Dodatkowo umożliwiają określenie wydajności poszczególnych procesów.:

• Czas cyklu

• Czasy przezbrojenia

• Czas przygotowawczo-zakończeniowy (tpz).

Czas cyklu

Czas potrzebny na wykonanie danej operacji. Często stanowi czas, który upływa pomiędzy wyjściem kolejnego produktu.

Czas przezbrojenia

Czas od wyprodukowania ostatniej sztuki produktu A do czasu wyprodukowania pierwszej dobrej sztuki produktu B.

Dodatkowym elementem do wdrożenia, przydatnym do planowania, jest matryca (macierz) przezbrojeń. Jest to zmienność czasu w zależności z jakiego rodzaju detalu wykonuje się przezbrojenie na inny.

Macierz przezbrojeń - planowanie produkcji

Czas przygotowawczo-zakończeniowy (tpz)

Czas potrzebny na wykonanie czynności wymaganych do przygotowania i zakończenia danej operacji.

Karta technologiczna

Szczegółowy opis operacji, wraz z parametrami technicznymi, a także czasami. Karta technologiczna powinna zawierać:

• nazwa części

• numer operacji

• materiał

• czasy operacji

• parametry ustawienia.

Więcej treści:

Przejdź do kolejnego artykułu z tego cylku

      1. Dostępność [link]

Omówienie kolejnych obszarów planowania produkcji znajdziesz w następujących linkach:

  1. Sprzedaż [link]
  2. Materiały [link]