Potencjał Six Sigma (Yellow Belt)

POTENCJAŁ SIX SIGMA Celem warsztatów jest przedstawienie potencjału motodyki Six Sigma poprzez przeprowadzenie praktycznego projektu od początku do końca w małej skali. Pozwala to uczestnikom zrozumieć metodologię Six Sigma oraz przeznaczenie najważniejszych narzędzi. Zakres szkolenia:   Wprowadzenie do Six Sigma   Model DMAIC i PDSA   Uzasadnienie biznesowe   Analiza [...]

By |2022-06-08T20:13:22+01:008 czerwca, 2022|Szkolenia|0 komentarzy

Six Sigma Black Belt

SIX SIGMA BLACK BELT Szkolenie Black Belt nie jest już kursem statystycznym! Jest to kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów w organizacjach z użyciem praktycznych, sprawdzonych i nowoczesnych narzędzi. Black Belt to osoba, która stosuje zróżnicowane techniki doskonalenia procesów w celu osiągnięcia celów biznesowych. Prowadzi projekty doskonalące oraz zapewnia rozwój kompetencji w organizacji poprzez [...]

By |2022-06-08T20:17:06+01:008 czerwca, 2022|Szkolenia|0 komentarzy

Six Sigma Green Belt

SIX SIGMA GREEN BELT Green Belt to osoba, która stosuje zróżnicowane techniki doskonalenia procesów w celu osiągnięcia celów biznesowych. Prowadzi własne lub jest członkiem projektów doskonalących. Identyfikuje problemy i przyczyny źródłowe, analizuje dane  i generuje rozwiązania mające na celu obniżenie kosztów i poprawę jakości. Zna metodologię Six Sigma oraz jej techniki i [...]

By |2022-06-08T18:03:25+01:008 czerwca, 2022|Szkolenia|0 komentarzy

Potencjał Six Sigma (Yellow Belt)

POTENCJAŁ SIX SIGMA Celem warsztatów jest przedstawienie potencjału motodyki Six Sigma poprzez przeprowadzenie praktycznego projektu od początku do końca w małej skali. Pozwala to uczestnikom zrozumieć metodologię Six Sigma oraz przeznaczenie najważniejszych narzędzi. Zakres szkolenia:   Wprowadzenie do Six Sigma   Model DMAIC i PDSA   Uzasadnienie biznesowe   Analiza [...]

By |2022-06-08T17:48:59+01:008 czerwca, 2022|Szkolenia|0 komentarzy

DOE – Planowane Eksperymenty

DOE - PLANOWANE EKSPERYMENTY Tradycyjne, szeroko stosowane podejście do eksperymentowania wymaga zmiany jednego czynnika w czasie, przez co proces eksperymentowania jest nieefektywny, niepraktyczny, prowadzi do sub-optymalizacji systemu i nie jest w stanie opisać skomplikowanych relacji między parametrami procesu (interakcji). Alternatywą do tradycyjnego podejścia są planowane eksperymenty (ang. Design of Experiments, DOE), które w [...]

By |2022-06-08T17:25:24+01:008 czerwca, 2022|Szkolenia|0 komentarzy

SPC – Statystyczna Kontrola Procesu

SPC - STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU Szkolenie SPC pozwala na stosowanie technik statystycznych (kart kontrolnych) do kontrolowania procesu i zarządzania zmiennością. Narzędzia i procedury SPC pomagają w monitorowaniu zachowania procesów, wykrywaniu problemów i znajdowaniu rozwiązań problemów produkcyjnych. Monitorując i kontrolując proces, możemy mieć pewność, że działa on  zgodnie z oczekiwaniami. SPC to skuteczna [...]

By |2022-06-08T14:47:31+01:008 czerwca, 2022|Szkolenia|0 komentarzy

MSA – Analiza Systemów Pomiarowych

MSA - ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH Żeby zbierać dobrej jakości dane, musisz mieć pewność, że twoje systemy pomiarowe się do tego nadają i że możesz im ufać. Jeśli system pomiarowy się nadaje, wtedy zapewni wysokiej jakości dane niezbędne do zrozumienia problemu i podejmowania odpowiednich akcji. Jeśli nie, zostaniesz wprowadzony w błąd przez zakłócenia [...]

By |2022-06-08T14:36:46+01:008 czerwca, 2022|Szkolenia|0 komentarzy

Rozwiązywanie problemów przy pomocy danych dla inżynierów

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PRZY POMOCY DANYCH DLA INŻYNIERÓW Szkolenie dostarcza cały zestaw umiejętności potrzebnych do planowania i wykonywania wieloetapowych sekwencji działań, reagowania na dynamicznie zmieniający się system, testowania hipotez i, jeśli to konieczne, adaptacyjnego tworzenia nowych hipotez, przy wykorzystaniu danych, tak aby doprowadzić do rozwiązania problemu. Kurs koncentruje się na integracji krytycznego myślenia i [...]

By |2022-06-08T20:24:53+01:008 czerwca, 2022|Szkolenia|0 komentarzy

Minitab – wykorzystanie programu w zakresie SPC i MSA

MINITAB - WYKORZYSTANIE PROGRAMU W ZAKRESIE SPC I MSA Celem szkolenia jest zapoznanie się z obsługą programu Minitab w kontekście zarządzania jakością i rozwiązywania problemów przy pomocy danych i narzędzi Six Sigma. Szkolenie jest przeznaczone dla profesjonalistów, którzy zamierzają wprowadzać radykalne ulepszenia w swoich procesach i produktach. Kurs koncentruje się na integracji oprogramowania [...]

By |2022-06-08T20:26:37+01:008 czerwca, 2022|Szkolenia|0 komentarzy

Wprowadzenie do niezawodności

WPROWADZENIE DO NIEZAWODNOŚCI Wprowadzenie do analizy niezawodności zapewnia uczestnikom praktyczną wiedzę na temat powszechnie stosowanych narzędzi i metod niezawodnościowych oraz stanowi podstawę do wykorzystania tych narzędzi w pracy. Przegląd narzędzi pozwala uczestnikowi określić, czy dalsze studia w danym obszarze będą korzystne dla jego firmy. Kurs obejmuje wiele ćwiczeń mających na celu zapewnienie [...]

By |2022-06-08T20:27:36+01:008 czerwca, 2022|Szkolenia|0 komentarzy
Przejdź do góry