ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PRZY POMOCY DANYCH DLA INŻYNIERÓW

Szkolenie dostarcza cały zestaw umiejętności potrzebnych do planowania i wykonywania wieloetapowych sekwencji działań, reagowania na dynamicznie zmieniający się system, testowania hipotez i, jeśli to konieczne, adaptacyjnego tworzenia nowych hipotez, przy wykorzystaniu danych, tak aby doprowadzić do rozwiązania problemu. Kurs koncentruje się na integracji krytycznego myślenia i kreatywności z umiejętnościami technicznymi.

Inżynierowie przyszłości muszą mieć umiejętności, które obejmują kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, innowacyjne myślenie, przywództwo i współpracę, ponieważ będą oni musieli sobie radzić ze zmianami, jakie przyniesie przemysł 4.0.

TERMINdo ustalenia
CZAS TRWANIA4 dni
MIEJSCEcała Polska
CENA5 – 6,5 tys. PLN za dzień szkoleniowy
FORMAzamknięte lub on-line

Problemy, jakie możemy rozwiązać 

  • Brak zaangażowania pracowników

  • Niezrozumienie problemów produkcyjnych

  • Opór przed zmianą

  • Brak wiedzy — jak rozwiązywać problemy przy pomocy danych

  • Nieefektywne zarządzanie czasem pracy

  • Utrzymanie jakości produktów

Plan szkolenia:

1. WPROWADZENIE  – PODSTAWY TEORETYCZNE

  Wprowadzenie do krytycznego myślenia i metody naukowej (PDSA)
  Ustrukturyzowane rozwiązywanie problemów przy pomocy podstawowych narzędzi (Ishikawa, 5Why, Pareto, Issue Tree, Affinity Diagram)
  Definicje operacyjne
  Wprowadzenie do zmienności
  Podstawowe statystyki i graficzna prezentacja danych

2. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

  Mapowanie procesu
  Karty kontrolna I-MR
  Analiza systemów pomiarowych (dane ciągłe i atrybutowe)
  Badanie składników zmienności (Drzewa próbkowania i próbkowanie racjonalne)
  Istotność statystyczna źródeł zmienności
  Metody generowania rozwiązań
  Wstęp do FMEA
  Statystyczna kontrola procesu (SPC)
  Efektywne prezentowanie informacji

Model szkolenia:

Nasze podejście to 80% praktyki, a 20% teorii. Teoria potrzebna jest by mówić „jednym językiem”, a skupienie na praktyce daje „poczucie” tematu.
Dodatkowo:
  Użycie sekwencji „dlaczego – co – jak” podczas całego kursu i każdego indywidualnego tematu
  Przeprowadzenie niezbędnych analiz za pomocą programu Minitab
  Integracja oprogramowania w ramach każdego tematu, a nie uczenie go oddzielnie
  Sesje dyskusyjne z trenerem

Efekty szkolenia:

Korzyści dla firmy:
Szybkie i dokładne rozwiązywanie najważniejszych problemów biznesowych przy użyciu danych
Połączenie wiedzy procesowej z myśleniem statystycznym
Lepsze wykorzystanie zasobów, redukcja kosztów i poprawa jakości
Uwolnienie czasu do wykonywania innych rzeczy
Poprawa krytycznego myślenia
Rozwój kompetencji i zwiększenie atrakcyjności rynku pracy

spc
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Ile kosztuje współpraca?

Koszty współpracy uzależnione są od wybranego zakresu współpracy i wielkości firmy. Na początku można widzieć to jako koszt, ale docelowo ma to być inwestycja, która przynosi odpowiedni zwrot.

Nasze stawki wynoszą od 3 do 5 tys. PLN za dzień doradztwa oraz 5 do 6,5 tys. PLN za szkolenia i warsztaty.
Dodatkowo, do tych stawek mogą być doliczone koszty logistyczne, takie jak transport (1,15 PLN za km) oraz nocleg (300 PLN w razie potrzeby).

Kliknij i dowiedz się więcej o cenie!

Schemat współracy

Badanie potrzeb

Podczas spotkania online doprecyzowujemy oczekiwania i wspólnie określamy optymalne rozwiązanie

Oferta współpracy

Propozycja Lean Action Plan i omówienie współpracy na podstawie zebranych informacji

Realizacja działań

Przeprowadzenie warsztatów zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i harmonogramem działań

Follow up

Zaproponujemy spotkanie po ustalonym czasie i sprawdzimy postęp realizacji planu

Dlaczego Lean Action Plan?

Na co dzień jesteśmy kierownikami projektów wdrożeniowych w firmach produkcyjnych.
W praktyce wykorzystujemy narzędzie o których uczymy. Potrafimy doprasować program szkolenia do specyfiki danej firmy.
Współpracujemy z dużymi i małymi firmami, dlatego możemy pokazywać rozwiązania, które sprawdzają się jako rozwiązania dla wielu problemów.

Stawiamy na odpowiedzialność za realizację szkolenia i jego efektów. Metody szkoleniowe mamy potwierdzone przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych i Certyfikację ISO 9001

Kliknij poniżej i zobacz jak to robimy ⇓

Metconcept - referencje Lean Action Plan
EPA logo referencje lean
Metconcept - referencje Lean Action Plan
EPA logo referencje lean
ZOBACZ WIĘCEJ

Zobacz wpis naszego eksperta.

CO TO JEST SPC

Inne szkolenia z obszaru jakości

Kierownik Jakości

Nasze kursy ON-LINE

   KONTAKT

  • Uzupełnij formularz, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rozwoju firmy, przeprowadzenia szkolenia, wspólnych warsztatów lub czy innej formy współpracy. Jeżeli możesz podaj jak najwięcej szczegółów.
  • Twoja wiadomość jest dla nas ważna, odpowiemy na nią maksymalnie kolejnego dnia roboczego. 
  • W zależności od pytania poprosimy Cię o niezobowiązującą rozmowę telefoniczną lub spotkanie online. Taka forma kontaktu pozwoli nam najlepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania.

NAPISZ DO NAS

KONTAKT BEZPOŚREDNI

Obsługa klienta
Anna Etgens
Specjalistka ds. zadowolenia klienta