ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PRZY POMOCY DANYCH DLA INŻYNIERÓW

Szkolenie dostarcza cały zestaw umiejętności potrzebnych do planowania i wykonywania wieloetapowych sekwencji działań, reagowania na dynamicznie zmieniający się system, testowania hipotez i, jeśli to konieczne, adaptacyjnego tworzenia nowych hipotez, przy wykorzystaniu danych, tak aby doprowadzić do rozwiązania problemu. Kurs koncentruje się na integracji krytycznego myślenia i kreatywności z umiejętnościami technicznymi.

Inżynierowie przyszłości muszą mieć umiejętności, które obejmują kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, innowacyjne myślenie, przywództwo i współpracę, ponieważ będą oni musieli sobie radzić ze zmianami, jakie przyniesie przemysł 4.0.

Zakres szkolenia:

  Wprowadzenie do krytycznego myślenia i metody naukowej (PDSA)
  Ustrukturyzowane rozwiązywanie problemów przy pomocy podstawowych narzędzi (Ishikawa, 5Why, Pareto, Issue Tree, Affinity Diagram)
  Definicje operacyjne
  Wprowadzenie do zmienności
  Podstawowe statystyki i graficzna prezentacja danych
  Mapowanie procesu
  Karty kontrolna I-MR
  Analiza systemów pomiarowych (dane ciągłe i atrybutowe)
  Badanie składników zmienności (Drzewa próbkowania i próbkowanie racjonalne)
  Istotność statystyczna źródeł zmienności
  Metody generowania rozwiązań
  Wstęp do FMEA
  Statystyczna kontrola procesu (SPC)
  Efektywne prezentowanie informacji

TERMIN do ustalenia
CZAS TRWANIA 4 dni
MIEJSCE do ustalenia
Szkolenie_Lean_Action_Plan

Korzyści:

  Szybkie i dokładne rozwiązywanie najważniejszych problemów biznesowych przy użyciu danych
  Połączenie wiedzy procesowej z myśleniem statystycznym
  Lepsze wykorzystanie zasobów, redukcja kosztów i poprawa jakości
  Uwolnienie czasu do wykonywania innych rzeczy
  Poprawa krytycznego myślenia
  Rozwój kompetencji i zwiększenie atrakcyjności rynku pracy

Model szkolenia:

  Tylko sprawdzone narzędzia
  Użycie sekwencji “dlaczego – co – jak” podczas całego kursu i każdego indywidualnego tematu
  Częste korzystanie z przykładów i “studiów przypadku”
  Duża ilość ćwiczeń zespołowych (~30% czasu zajęć)
  Duża ilość powtórzeń i integracja narzędzi
Przeprowadzenie niezbędnych analiz za pomocą programu Minitab
Minimalne wykorzystanie prezentacji PowerPoint
Integracja oprogramowania w ramach każdego tematu, a nie uczenie go oddzielnie
Sesje dyskusyjne z trenerem

Wymagania:

Zidentyfikowany problem nad którym uczestnik będzie pracował podczas szkolenia.

Informacje dodatkowe:

  Certyfikat ukończenia szkolenia
  W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe
  DOSTĘP DO KURSU ON LINE – INTRO TO LEAN (www.kursylean.pl)

PYTAJ I ZBIERAJ ODPOWIEDZI

Kraków

ul. Wrocławska 87

30-011 Kraków

Wrocław

pl. Solny 14 lok. 3

50-062 Wrocław

Obsługa klienta:
Piotr Golonka
pgolonka@leanactionplan.pl
+48 508 969 080

NAPISZ DO NAS

    Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez witrynę zgodnie z zasadami naszej polityki prywatności. Bezpieczeństwo Twoich danych to dla nas podstawa.