MINITAB – WYKORZYSTANIE PROGRAMU W ZAKRESIE SPC I MSA

Celem szkolenia jest zapoznanie się z obsługą programu Minitab w kontekście zarządzania jakością i rozwiązywania problemów przy pomocy danych i narzędzi Six Sigma. Szkolenie jest przeznaczone dla profesjonalistów, którzy zamierzają wprowadzać radykalne ulepszenia w swoich procesach i produktach. Kurs koncentruje się na integracji oprogramowania Minitab, narzędzi Six Sigma i krytycznego myślenia. 

Zakres szkolenia:

  Wprowadzenie do MiniTab
  Przekształcanie danych
  Podstawy statystyki — przypomnienie
  Karty kontrolne dla danych ciągłych
  Badanie zdolności procesu
  Transformacja Box-Cox
  Badanie składników zmienności
  Regresja linowa
  Analiza wariancji (ANOVA)
  Analiza systemów pomiarowych (MSA)
  Analiza danych atrybutowych (karty kontrolne, test Chi-square, MSA dla danych atrybutowych)
  Planowane eksperymenty (DOE)
  Analiza trendów

TERMIN do ustalenia
CZAS TRWANIA 2 dni
MIEJSCE do ustalenia
Szkolenie_Lean_Action_Plan

Korzyści:

  Poznanie obsługi programu Minitab w zakresie rozwiązywania problemów przy użyciu danych
  Zwiększenie kompetencji i poszerzenie wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów i poprawy procesów
  Lepsze wykorzystanie zasobów, redukcja kosztów i poprawa jakości
  Poprawa krytycznego myślenia

Model szkolenia:

  Tylko sprawdzone narzędzia
  Użycie sekwencji “dlaczego – co – jak” podczas całego kursu i każdego indywidualnego tematu
  Częste korzystanie z przykładów i “studiów przypadku”
  Duża ilość ćwiczeń zespołowych (~30% czasu zajęć)
  Duża ilość powtórzeń i integracja narzędzi
Przeprowadzenie niezbędnych analiz za pomocą programu Minitab
Minimalne wykorzystanie prezentacji PowerPoint
Integracja oprogramowania w ramach każdego tematu, a nie uczenie go oddzielnie
Sesje dyskusyjne z trenerem

Wymagania:

Praktyczna wiedza w zakresie MSA i SPC.

Informacje dodatkowe:

  Certyfikat ukończenia szkolenia
  W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe
  DOSTĘP DO KURSU ON LINE – INTRO TO LEAN (www.kursylean.pl)

PYTAJ I ZBIERAJ ODPOWIEDZI

Kraków

ul. Wrocławska 87

30-011 Kraków

Wrocław

pl. Solny 14 lok. 3

50-062 Wrocław

Obsługa klienta:
Piotr Golonka
pgolonka@leanactionplan.pl
+48 508 969 080

NAPISZ DO NAS

    Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez witrynę zgodnie z zasadami naszej polityki prywatności. Bezpieczeństwo Twoich danych to dla nas podstawa.