Transformacja Lean

Podczas fazy optymalizacja stosowany jest proces transformacji obejmujący kluczowe strumienie wartości firmy.

 • Strumień Kapitału Ludzkiego, którego rozwój jest kluczem do stworzenia firmy, której kultura (nawyki oraz działania) dążą do jej ciągłej poprawy.

 • Strumień Wartości Produktu, czyli procesy, które prowadzą do dostarczenia wartości dla klienta.

My skupiamy się na obu tych strumienia, co przekłada się na maksymalizację ich potencjału.

DNA Firmy

Celem Transformacji Systemu jest wdrożenie struktury Lean opartej na narzędziach, które prowadzą do ciągłej optymalizacji funkcjonowania firmy we wszystkich jej obszarach. To z kolei przekłada się na wzrost konkurencyjności i stabilnego wzrostu.

W trakcie prowadzenia naszych działań uczymy pracy w sposób metodyczny, przy dążeniu do swoich celów.

Kluczem do osiągnięcia tego rezultatu jest zaangażowanie oraz utrzymywanie pewnych działań.

Główne obszary Transformacji

Transformacja, Kultura działania, Dom toyoty, Lean Manufacturing

Określenie kierunku

Poprzez ustalenie wspólnego kierunku oraz sposobu monitorowania jego osiągania, wszyscy w firmie zaczynają myśleć i działać w ten sam sposób. Wiedzą, gdzie dążą oraz jakie efekty otrzymują. Świadomość, gdzie się chce podążać oraz w którym miejscu się jest to kluczowy aspekt.

Rozwiązywanie problemów

Każda firma napotyka się na trudności, jednak nie każda potrafi efektywnie rozwiązywać problemy. Pierwszym krokiem jest zmiana sposobu myślenia na ich temat. Większość organizacji od nich ucieka lub je ukrywa. My zmieniamy percepcję ich postrzegania. Traktujemy je jak skarby, które należy wykrywać i szukać ich przyczyny źródłowej, aby nigdy się nie powtarzały. To przekłada się na stabilizację funkcjonowania całego systemu.

Optymalizacja procesów

Każda firma jest zbiorem procesów, które są ze sobą połączone. To od ich efektywności zależy zyskowność firmy. Ten, kto będzie umiał je właściwie prowadzić, będzie zwiększał przewagę konkurencyjną na swoim rynku. Poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi, metod i zasad, dążymy do optymalizacji wszystkich procesów w firmie, co przekłada się na efektywność całej firmy.

Budowanie kultury

Podstawą do realizacji pewnych działań są ludzie, którzy wiedzą co robić. Poprzez wdrażanie Liderów oraz uczenie ich odpowiedniego sposobu postrzegania firmy oraz działania, jesteśmy w stanie rozpocząć cykl, który sam się napędza. Poprzez dobry przykład, dajemy im możliwość oswojenia się z czynnościami, które powinni wykonywać. Dzięki odpowiedniemu systemowi weryfikacji ich funkcjonowania, utrzymujemy zaangażowanie na każdym poziomie.

Zobacz kurs – Transformacja Lean – System Zarządzania

Narzędzia wspierające proces Transformacji

Zarządzanie procesami

Cel – Modelowanie i monitorowanie systemu

Umożliwia efektywne modelowanie biznesu oraz określenia istotność każdego z nich oraz efektywną drogę optymalizacji. Definiowanie i uruchomienie wskaźników umożliwia monitorowanie postępu oraz podejmowania decyzji opierając się na realnych danych.

Zarządzanie procesami i wskaźniki KPI - kurs online
 • Poznanie i zrozumienie całego procesu prowadzące do wzrostu zadowolenia klienta

 • Przystosowanie procesu do utrzymania efektywności i wydajności

 • Wyklarowanie ról i obowiązków pracowników

 • Nauka szczegółowej analizy firmy oraz procesów w niej występujących

 • Poprawienie sposobu optymalizacji procesów

 • Efektywne monitorowanie kondycji firmy oraz jej procesów

 • Cykliczne uzyskiwanie standardowych wskaźników

Zobacz kurs – Zarządzanie procesami i Wskaźniki KPI

Zarządzanie strategiczne

Cel – Organizowanie kierunku oraz działań realizujących cele

Określenie strategii prowadzącej do sukcesu firmy, biorąc pod uwagę czynniki zarówno makro, jak i mikrootoczenia. Ujednolicanie drogi każdego pracownika poprzez kaskadowanie oraz monitorowanie realizacji działań.

 • Poznanie i zrozumienie całego procesu prowadzące do wzrostu zadowolenia klienta

 • Przystosowanie procesu do utrzymania efektywności i wydajności

 • Wyklarowanie ról i obowiązków pracowników

 • Nauka szczegółowej analizy firmy oraz procesów w niej występujących

 • Poprawienie sposobu optymalizacji procesów

 • Efektywne monitorowanie kondycji firmy oraz jej procesów

 • Cykliczne uzyskiwanie standardowych wskaźników

Zobacz kurs – Zarządzanie Strategiczne

VSM – mapowanie strumienia wartości

Cel – Optymalizacja przepływu

Narzędzie nakierowane na optymalizację strumienia wartości oraz redukcję wszystkich marnotrawstw w nim występujących. Służy do optymalizacji przepływu wszystkich procesów w Twojej firmie i skrócenia czasu ich realizacji.

Szkolenia Lean dla firm
 • Redukcja czasu realizacji – Lead Time

 • Zmniejszenie zapasów międzyoperacyjnych

 • Zbalansowanie operacji

 • Zwiększanie efektywności strumieni

 • Poprawienie Cash-Flow

 • Zwiększenie rentowności strumieni wartości

Zobacz kurs – VSM – Mapowanie procesów produkcyjnych

SMED

Cel – Skrócenie czasów przezbrojenia

Szybkie przezbrojenie maszyn jest kluczowym elementem przy zmniejszaniu zapasów we wszystkich obszarach firmy. Prowadzi do uwolnienia zamrożonego kapitału. Poprzez zwiększenie elastyczności procesów, możliwe staje się przekazywanie klientowi konkretnej wartości w czasie, w którym jej potrzebuje.

 • Zwiększenie elastyczności linii

 • Zmniejszenie zapasów międzyoperacyjnych – wielkość partii

 • Przyspieszenie realizacji zlecenia

 • Zwiększanie wydajności produkcji

 • Zwiększenie wykorzystania maszyn

Zobacz kurs – SMED – Skrócenie czasu przezbrojenia

5S & VM

Cel – Organizacja miejsca pracy

Podstawowym elementem zmiany kultury są działania 5S oraz zarządzanie wizualne. Dzięki 5S pracownicy doprowadzają do zorganizowanego środowiska pracy, eliminując tym samym podstawowe problemy w występujących tam procesach. Poprzez systematykę, tworzą u siebie nawyk utrzymania zmian, co wpływa także na inne aspekty i działania. Dzięki zarządzaniu wizualnemu, można w prosty sposób przekazać informacje na temat procesów, maszyn, jak i całej organizacji.

 • Właściwa organizacja miejsca pracy – wzrost ergonomii

 • Stały porządek i systematyka

 • Wzrost kultury organizacji

 • Poprawa komunikacji

 • Zwiększenie satysfakcji pracowników

 • Wprowadzenie warunków pozwalających na samokontrolę

Zobacz kurs – Master 5S

TPM – totalne utrzymanie ruchu

Cel – Maksymalizacja wykorzystania maszyn

Narzędzie mające na celu maksymalizacje wykorzystania maszyn poprzez zaangażowanie pracowników oraz monitorowanie wskaźników. Pozwala na wyeliminowanie „gaszenia pożarów”, proponując w zamian stosowanie prewencji. Jej elementem są także wskaźniki pozwalające śledzić efektywność działu Utrzymania Ruchu oraz zasadności kupna nowych maszyn.

 • Skrócenie czasu przestojów planowanych i nieplanowanych

 • Skrócenie czasu cyklu produkcyjnego

 • Obniżenie kosztów produkcji

 • Wzrost produktywności

 • Poprawa jakości produkcji

Zobacz kurs – TPM – totalne Utrzymanie Ruchu

Standaryzacja

Cel – Stabilizacja procesów

Jednym z podstawowych elementów stabilnego funkcjonowania firmy jest prowadzenie procesów ze stałą efektywnością. Jest to możliwe dzięki określeniu i odpowiednim opisaniu czynności wchodzących w skład poszczególnych procesów, a także nauka określonego działania. Dzięki standardom możemy w łatwy sposób ustalać zapotrzebowanie na wszystkie zasoby w firmie i kontrolować ich efektywność.

 • Utrzymanie efektywności procesu i zmian

 • Możliwość określenia produktywności procesu

 • Określanie ilości zasobów potrzebny do realizacji popytu

 • Przewidywalność pracy

 • Wzrost morale pracowników

 • Zapisanie wiedzy i stworzeni know-how

 • Ułatwienie szkoleń pracowników

Zobacz kurs – Standaryzacja i program TWI
Kurs online layout

Layout – ułożenie maszyn i stanowisk 

Cel – Minimalizacja transportu wewnętrznego

Wpływa długoterminowo na efektywność przeprowadzanych procesów. Aby ograniczyć transport międzyoperacyjny, należy metodycznie podejść do danej kwestii. Poprzez odpowiednią analizę oraz efektywne tworzenie koncepcji Layout’u jesteśmy w stanie ograniczyć marnotrawstwo do minimum.

 • Minimalizacja transportu między procesami

 • Informacje na temat możliwości produkcyjnych na danej powierzchni

 • Zwiększenie efektywności wykorzystania powierzchni oraz zasobów

Zobacz kurs – Layout

Logistyka Lean

Cel – Optymalizacja logistyki zewnętrznej i wewnętrznej

Procesy logistyczne występują w każdym dziale firmy, obejmują całą organizację, od początku strumienia wartości do jego końca. Głównym celem Logistyki Lean jest połączenie obszarów (planowania, przepływu i logistyki wewnętrznej) w taki sposób, aby maksymalnie poprawić przepływ, wykorzystując minimalne zasoby z zastosowaniem zasady ssania, eliminując planowanie.

 • Minimalizacja procesu planowania

 • Spadek kosztów magazynowania

 • Wyrównać przepływ towaru

 • Zmniejszenie liczby opóźnień

 • Zmniejszenie Lead Time

Zobacz kurs – Logistyka Lean

Six sigma

Cel – Redukcja odchyleń procesowych

Jest to kluczowe narzędzie stosowane do redukcji i kontroli zmienności procesów. Strategia ta korzysta ze strukturalnego podejścia do wyznaczenia oceny i kontroli kluczowych charakterystyk produktu bądź procesu. Ostatecznym celem Six Sigma jest osiągnięcie powtarzalności i przewidywalności. Dzięki tym działaniom możliwe staje się wykrywanie potencjalnych braków jakościowych, jeszcze przed ich wystąpieniem.

 • Poprawa zdolności procesowej

 • Analiza ryzyka oraz określenie planu jego redukcji

 • Wzrost żywności produktów

 • Zapobieganie brakom, naprawom, poprawom

 • Redukcja kosztów jakości

Zobacz kurs – Six Sigma – zarządzanie odchyleniami

Koło jakości

Cel – Rozwiązywanie problemów

Każde przedsiębiorstwo ma problemy, jednak nie każde potrafi je efektywnie rozwiązywać. Aby działania prowadzące do ich wyeliminowania przynosiły największe korzyści, należy metodycznie podchodzić do ich rozwiązywania. Poprzez efektywne ich zbieranie i określanie kluczowych problemów w danym momencie, a następnie rozwiązywanie ich przyczyny źródłowej, jest kluczowe, aby się one nie powtarzały.

 • Efektywne rozwiązywanie problemu

 • Stabilizacja kluczowych wskaźników firmy

 • Poprawa efektywności i jakości procesów

 • Zapobieganie wystąpieniu błędów w procesach

 • Wzrost zadowolenia klienta wewnętrznego oraz zewnętrznego

Zobacz kurs – Koło jakości

Kaizen

Cel – Ciągłe doskonalenie

Podstawowym elementem optymalizacji według metodologii Lean Management jest Kaizen, składające się z cyklicznych działań, prowadzących do ciągłej optymalizacji wszystkich procesów w firmie. Aby zapewnić ich skuteczny przebieg, należy odpowiednio koordynować realizowane działania. Wyznaczając i koncentrując się na wąskich gardłach, możliwe jest maksymalizowanie efektów podejmowanych czynności.

 • Ciągła optymalizacja wszystkich procesów

 • Maksymalizacja efektów z wdrożeń

 • Określanie wąskich gardeł – głównych punktów optymalizacji

 • Podnoszenie motywacji pracowników do działań o charakterze usprawniającym

 • Poprawienie kultury organizacji

Zobacz kurs – Kaizen – ciągłe doskonalenie

Dowiedz się więcej o współpracy!

Przejdź do artykułu
Przejdź do artykułu
Przejdź do artykułu
współpraca z firmą konsultingową
Przejdź do artykułu
firmy lean w polsce
Przejdź do artykułu

   KONTAKT

 • Uzupełnij formularz, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rozwoju firmy, przeprowadzenia szkolenia, wspólnych warsztatów lub czy innej formy współpracy. Jeżeli możesz podaj jak najwięcej szczegółów.
 • Twoja wiadomość jest dla nas ważna, odpowiemy na nią maksymalnie kolejnego dnia roboczego. 
 • W zależności od pytania poprosimy Cię o niezobowiązującą rozmowę telefoniczną lub spotkanie online. Taka forma kontaktu pozwoli nam najlepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania.

NAPISZ DO NAS

KONTAKT BEZPOŚREDNI

Obsługa klienta
Anna Etgens
Specjalistka ds. zadowolenia klienta