FreshMail.pl

JUST IN TIME

Just in Time (JiT) to jedne z filarów domu Toyoty. Oznacza zaspokojenie potrzeb klienta w czasie dokładnie takim jakiego klient oczekuje.

Just in Time w Domu Toyoty

Istota Just in Time

U podstawy JiT stoi założenie będące zarazem podstawą całej Filozofii Lean Manufacturing. Produkujemy tylko to co jest potrzebne, w dokładnie takiej ilości jaka jest potrzebna (wymaga przez klienta).

Just in Time to sprawnie funkcjonujący system organizacji produkcji, harmonizujący pracę wszystkich swoich elementów w celu zapewnienia ciągłego przepływu.

JiT a Produkcja masowa

Przeciwieństwem JiT jest produkcja masowa. Zakłada ona produkcję wąskiego asortymentu najczęściej podobnych wyrobów w dużych partiach, które następnie są magazynowane do momentu pojawiania się na nie zapotrzebowania. Produkcja masowa to wysokie koszty składowania wyrobów i mała elastyczność ze względu na stosowanie dedykowanych linii produkcyjnych pod konkretny typ wyrobu.

Aby produkować zgodnie z JiT należy stworzyć zgrany system, wolny od wszelkiego rodzaju przestojów. Wymaga to zatem kompleksowych działań eliminujących marnotrawstwa. Przepływ jednej sztuki i system pull pozwalają wyeliminować zbędne zapasy i nadprodukcję. Hejiunka pozwala rozłożyć równomiernie obciążenie na stanowiskach i wypoziomować produkcję zwiększając elastyczność. Redukcja czasu przezbrojenia SMED zwiększa wydajność stanowisk i również poprawia elastyczność pozwalając przezbrajać się częściej. Podstawowym zadaniem systemu Just in Time jest produkcja w czasie Taktu.

Czas Taktu

Chcąc dostarczać wartość dokładnie na czas należy wiedzieć jaką wielkość produkcji tak naprawdę potrzebujemy wytwarzać aby zrealizować zobowiązania terminowo i nie dopuścić do nadprodukcji. W tym Celu należy określić Takt klienta. Wyznacza on tempo z jakim powinna „iść” produkcja.

Czas Taktu

Wyznaczenie Taktu pozwala poprawnie opracować harmonogram poziomowania produkcji oraz właściwie zbalansować pracę na stanowiskach roboczych aby zapewnić ciągły przepływ.

System Pull

Niezbędnym krokiem w zapewnieniu produkcji dokładnie na czas jest wdrożenie systemu pull. Spuścizną po produkcji masowej jest system push, który oznacza „wypychanie” partii wyrobu na kolejne stanowiska aż do przekazania wyrobów gotowych na magazyn. Wadami takiego systemu są duże zapasy zarówno wyrobów gotowych jak i WIPu (Work in progres), konieczność złożonego planowania produkcji i korekty obciążeń oraz niska elastyczność.

System ssania polega na potraktowaniu stanowisk roboczych jako klientów wewnętrznych. Takim sposobem stanowisko drugie w procesie produkcji będzie klientem dla pierwszego. W systemie pull to klienci wewnętrzni czyli stanowiska następne sterują procesem produkcji zgłaszając zapotrzebowanie na półwyroby. Wdrażając system pull należy wybrać stanowisko stymulujące, które będzie inicjowało produkcję. Na stanowisku stymulującym odbywa się również proces poziomowania produkcji czyli ustalenie sekwencji produkcji wyrobów i wielkości serii produkcyjnych, tzw. heijunka. Sterowanie produkcją odbywa się poprzez system kart Kanban, które w zależności od typu przeznaczone są do inicjowania produkcji (kanban produkcyjny) lub sygnalizacji gotowości wyrobu do transportu na następne stanowisko (kanban transportowy). Więcej o systemie pull, push i kartach Kanban.

SMED

Niezbędnym krokiem do uzyskania terminowości dostaw jest wdrożenie SMED. U podstawy funkcjonowania tego narzędzia stoi założenie, że przezbrojenia nie muszą być czynnościami czasochłonnymi i pracochłonnymi. SMED pozwala wyeliminować z procesu przezbrajania czynności niepotrzebne, wydzielić te które mogą zostać wykonane jeszcze w trakcie pracy maszyny oraz usprawnić czynności wykonywane na wyłączonym urządzeniu aby były łatwiejsze i szybsze w wykonaniu. Wdrożony SMED to większa wydajność, lepsza jakość i mniej przestojów.

     ZOBACZ WIĘCEJ:

2018-02-19T09:16:34+00:00

Spokojnie, jestem tutaj, żebyś nie przegapił czegoś ważnego.

Informacja o gotowych do użycia plikach Excel, szablonach wykresów i prezentacji, raportach w formie pdf, zupełnie za darmo, prosto na Twoją skrzynkę.

Chcę otrzymywać wiadomości (w każdej chwili możesz zrezygnować).

FreshMail.pl
 

Potrzebujesz więcej informacji?

Wartościowe artykuły i gotowe do użycia pliki bezpośrednio na skrzynkę e-mailową?    

FreshMail.pl