System 5S

Najbardziej efektywna organizacja miejsca pracy

Metoda 5S kierowana jest do maksymalnego wykorzystania powierzchni oraz utrzymania porządku na hali produkcyjnej oraz magazynie. W dużej mierze polega to na ułożeniu narzędzi i komponentów w najbardziej odpowiedni sposób oraz stworzeniu w pracownikach nawyku, aby utrzymywali ten stan.

5S stanowi fundamentalne narzędzie Lean Manufacturing

Przygotowanie do 5S

1. Promocja 5S

Uświadomienie pracowników, co to jest i na czym polega 5S oraz jakie może przynieść korzyści i ułatwić im pracę. Powinni zacząć zastanawiać się nad ponowną, lepszą i łatwiejszą organizacja swojego miejsca pracy. Celem 5S jest to, aby utrzymanie porządku na stanowisku pracy stało się standardem. Można to osiągnąć, jeżeli sam pracownik przy naszej pomocy stworzy sobie ten standard. Naszą rolą będzie prowadzenie pracowników przez ten etap.

2. Wybór i obserwacja obszaru pod kątem 5S

W tym etapie analizuje się stan obecny na hali produkcyjne oraz tworzy dokumentację fotograficzną. Dzięki tym działaniom można określić co należy zmienić oraz do czego powinno się przywiązać największą uwagę. Posiadanie zdjęć umożliwi, zilustrowanie stanu przed i po kampanii 5S. Będzie to miało motywujący wpływ na pracowników i zwiększy ich zaangażowanie. Zdjęcia po wysprzątaniu hali są idealnym wzorem utrzymywania porządku. Należy wraz z pracownikami analizować problemy występujące na poszczególnych obszarach, a po uzyskaniu wyników tworzyć plan wdrożenia zmian.

Wdrożenie 5S

1S – Selekcja / Sortowanie

Usuwanie z obszaru pracy niepotrzebnych rzeczy

Polega to na określaniu i sortowaniu niepotrzebnych elementów na hali produkcyjnej. Na początku bardzo trudno odróżnić, rzeczy potrzebne do codziennej pracy od zbędnych. Sposobem na doprowadzenie weryfikacji wszystkich elementów jest tzw. kampania czerwonych kartek.

Rzeczy niepotrzebne idą prosto do kosza. Nie należy niczego wyrzucać pochopnie, ale jeżeli mamy pewność, że dany przedmiot jest niepotrzebny to nie należy naklejać na nim czerwonej kartki. Rzeczy „możliwe że potrzebne” kwalifikują się do kampanii czerwonych kartek. Rzeczy potrzebne należy poukładać w ściśle określonych miejscach, czyli przejść do 5S.

Kampania czerwonych kartek 5S

Naklejanie czerwonych kartek oznacza odpowiedź na pytania

1. Czy dana rzecz jest potrzebna?
2. Jeżeli tak to w jakiej ilości?
3. Jeżeli potrzebna to czy ma się znajdować w tym miejscu?
4. Jak często ją używamy?
5. Co może z nią zrobić jeżeli jest nie potrzebna?

Czerwona etykieta 5S

2S – Systematyka

Określenie optymalnych miejsc dla wszystkich rzeczy na hali produkcyjnej w odpowiedniej ilości, tam gdzie są potrzebne

Po zakończeniu pierwszego etapu na hali pozostały tylko potrzebne rzeczy. Systematyka prowadzi do przypisania „adresów” wszystkim potrzebnym narzędziom oraz zastosowaniu zarządzania wizualnego. Miejsca przypisywane są w najbardziej ergonomiczny sposób z uwzględnieniem częstotliwości stosowania.

3S – Sprzątanie

Ten etap nakierowany jest na wyczyszczeniu hali produkcyjnej uwzględniając wszystkie narzędzia oraz maszyny

Stanowi ugruntowanie uporządkowania hali produkcyjnej dla poprzednich dwóch kroków. To element, który polega na usuwaniu brudu, kurzu i innych odpadów z miejsca pracy. Dosłownie stanowi utrzymanie porządku. Celem jest zapewnienie czystości w zakładzie, gdzie wszyscy będą chętnie pracować. Natomiast narzędzia i maszyny będą w najlepszym stanie, aby były gotowe do użycia w każdej chwili. Podczas sprzątania dokonujemy przeglądu maszyn sprzętów i warunków pracy. Z tego powodu sprzątanie znaczy także przegląd. Dzięki temu poprawia się bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz zmniejsza się prawdopodobieństwo wypadku. Można wykryć wszelkie nieprawidłowości z funkcjonowaniem maszyn oraz instalacji.

4S – Standaryzacja

Jest to ustalenie modelowych standardów i procedur w celu utrzymania pierwszych 3S

Prowadzi to do utrzymania najlepszego stanu, który otrzymaliśmy we wcześniejszych krokach. Po wcześniejszych etapach stanowisko diametralnie się różni od stanu przed rozpoczęciem kampanii 5S. Jest ono czyste uporządkowane i wszystkie narzędzia są na swoim miejscu. W tym właśnie czasie zwraca się praca oddana we wcześniejszych krokach. Można, zatem standaryzować wszystkie procedury oraz miejsca przypisywane poszczególnym przedmiotom i określać je na stronie formatu A4 lub poprzez zarządzanie wizualne.

5S – Samodyscyplina i Samodoskonalenie

Największym wyzwaniem przed firmą jest ostatni krok w kampanii 5S. Polega on na stworzeniu nawyku dbania oraz ciągłego optymalizowania swojego miejsca pracy. Aby to osiągnąć  ważnym czynnikiem jest ciągłe propagowanie u pracowników systemu 5S. Można to osiągnąć poprzez szkolenia przedstawiające zalety czystego i uporządkowanego miejsca pracy. Audyty które powinny być odbywane co jakiś czas, analizują czy stanowiska są utrzymywane w odpowiednim stanie. Dobrym sposobem na promowanie 5S u pracowników jest premiowanie za spełnianie standardów i pracowanie nad ich ulepszeniem. Do tych celów można także wykorzystać tablice informacyjne przedstawiające działania usprawniające i ich rezultatach.

Korzyści z systemu 5S:

   Wzrost ergonomii stanowiska
   Podniesienie standardów bezpieczeństwa
   Eliminacja zbędnych ruchów (np. szukanie)
   Zwiększenie jakości pracy
   Stabilizacja tempa pracy przez ograniczenie zakłóceń

Dowiedz się, jak odpowiednio zorganizować miejsce pracy

Sprawdź atrakcyjną ofertę certyfikowanego szkolenia online z zakresu 5S – Organizacja miejsca pracy 

Szkolenie Online
Master 5S – Organizacja miejsca pracy

Jak rozpocząć wdrażanie 5S?
Jakie są działania 5S w poszczególnych krokach?
Pliki i formularze 5S do pobrania
Praktyczne przykłady zastosowania 5S

Zobacz szkolenie
Szkolenie 5S

 Agenda 

 Materiały do pobrania 

  • Karta uzyskania poparcia zarządu
  • Karta zespołu
  • Formularz audytu 5S
  • Arkusz wyboru obszaru pilotażowego
  • Rejestr czerwonych kartek
  • Ocena kultury organizacyjnej

 Korzyści 

  • Wzrost ergonomii stanowiska
  • Podniesienie standardów bezpieczeństwa
  • Zwiększenie jakości pracy
  • Eliminacja zbędnych ruchów

 

     ZOBACZ WIĘCEJ:

2018-11-08T12:49:07+00:00

Spokojnie, jestem tutaj, żebyś nie przegapił czegoś ważnego.

Informacja o gotowych do użycia plikach Excel, szablonach wykresów i prezentacji, raportach w formie pdf, zupełnie za darmo, prosto na Twoją skrzynkę.

Chcę otrzymywać wiadomości (w każdej chwili możesz zrezygnować).

FreshMail.pl
 

Potrzebujesz więcej informacji?

Wartościowe artykuły i gotowe do użycia pliki bezpośrednio na skrzynkę e-mailową?    

FreshMail.pl