DOM TOYOTY

Graficzny obraz systemu produkcyjnego Toyoty (TPS)

Dom Toyoty to graficzna wizja sposobu działania giganta motoryzacji z Japoni. Przez lata powstało wiele „Domów”, poniżej przedstawiamy wam naszą wizję Domu Toyoty.

Just in Time w Domu Toyoty

Szkolenie Online
Intro to Lean

Na czym polega Lean i jak go wdrażać?
Podstawowe narzędzia Lean
Identyfikacja marnotrawstwa
Korzyści stosowania Lean

Zobacz szkolenie
zarządzanie lean

Dom Toyoty – Opis głównych elementów

W konstrukcji Domu Toyoty możemy wyróżnić 4 elementy, które stosowane razem tworzą spójną i dobrze funkcjonującą całość.

Fundamenty:

Absolutnym fundamentem Domu Toyoty jest koncentracja na dostarczaniu wartości oraz poszukiwaniu i eliminacji strat. Takie podejście buduje kulturę ciągłego doskonalenia i rozwoju, dzięki któremu Toyota staje się lepsza z dnia na dzień.

Kolejne Fundamenty to 5S, Zarządzanie wizualne oraz standaryzacja. W naszym Centrum wiedzy poznasz je, drogi czytelniku, jako narzędzia służące osiąganiu założeń Lean Manufacturing. Narzędzia te kryją w sobie cząstkę kultury i mentalności Japończyków, dotyczą bowiem samodyscypliny, czyli jednej z najważniejszych cech rozwoju osobistego. Doskonalenie miejsca pracy poprzez 5S (sprawdź aplikację do audytów 5s) i zarządzanie wizualne to organizacja bezpiecznych, schludnych i wydajnych stanowisk. Standaryzacja z kolei ma pomóc nauczyć się samodyscypliny w utrzymywaniu wprowadzonego porządku.

Filary:

Just in Time (JiT) – to system stawiający klienta na piedestale. Działając według koncepcji JiT dostarczamy wyroby dokładnie w takiej ilości jakiej wymaga klient, w dokładnie określonym przez niego czasie.

Jidoka – czyli wbudowana jakość. Odpowiada za to aby to co dostarczamy dzięki JiT, miało dokładnie taką jakość jakiej wymaga od nas klient.

O narzędziach stosowanych przez każdy z tych filarów przeczytacie więcej w dedykowanych sekcjach Centrum wiedzy.

Zadaszenie:

Czyli to co widać na zewnątrz – System Produkcyjny Toyoty, który nieustannie dąży do tego by dostarczać najlepszą jakość, przy najniższych kosztach, w najkrótszym czasie i w najbezpieczniejszy sposób z szacunkiem dla człowieka.

Wnętrze:

Serce Domu Toyoty to ludzie, ich umiejętności, wiedza, pasja i zaangażowanie. Toyota stawia na ciągłe doskonalenie i rozwijanie swojego personelu aby Ci mieli świadomość wartości dostarczanej przez ich pracę.

Zostań Lean Liderem Green Belt i zyskaj
oszczędności dla firmy

  • Projekt z możliwością uzyskania min. 50 000 zł oszczędności.

  • Praca na realnych przykładach z Twojej firmy i obszaru, w którym pracujesz na co dzień.

Chce zostać Lean Liderem

Wypełnij formularz i pobierz całe kompendium Leanowca

Kompendium leanowca