Poka Yoke

PokaYoke  jest metodą zapobiegania defektom pochodzącym z błędów i pomyłek, które popełnia człowiek poprzez brak koncentracji lub nieuwagę. Jedno z narzędzi Lean Manufacturing, które w Polsce jest szczególnie wykorzystywane. Należy pamiętać, że według filozofii Lean kontrola jest marnotrawstwem. Klient płaci za działanie wykonane dobrze za pierwszym razem, więc zamiast kontrolować lepiej zapobiegać.

A jak zapobiegać przestojom? Sprawdź szkolenie TPM, czyli praktyczne warsztaty, których celem jest wypracowanie oraz realizacja strategii zarządzania maszynami i urządzeniami w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności, przy zaangażowaniu pracowników.
W zakresie działań natomiast, warto postawić na informatyczne rozwiązania, przykładowo aplikację TPM, która ułatwia prowadzenie działań prewencyjnych.

Metody kontrolne lub ostrzegawcze Poka Yoke:

1. Metody kontaktu

Ta metoda polega na wykrywaniu określonych nieprawidłowości (zmian kształtu, koloru, wagi, temperatury itp.). Detekcja jest realizowana przez czujnik lub inny mechaniczny element urządzenia Poka-Yoke, który wyłączy maszynę lub nie pozwoli przekazać dalej obrabianej części dopóki nie zaistnieją właściwe warunki.

Metody kontaktowe wykorzystywane są gdy mamy do czynienia z częściami o nieszablonowych kształtach gdzie zastosowanie drobnych innowacji technologicznych (dopasowane uchwyty) zapobiega powstaniu błędów.

2. Metody ustalonej wartości

Ta metoda polega na wykrywaniu błędów przez sprawdzenie ilości ruchów i/lub elementów w operacjach gdzie jest wymagane aby wykonać odpowiednia ilość ruchów lub użycia określonej ilości elementów.

3. Metody koniecznego kroku

Ta metoda polega na wykrywaniu nieprawidłowości w przypadku gdy dany ruch ma być wykonany w określonym czasie lub określonej kolejności względem kolejnych operacji. Jeżeli sekwencja zostanie zaburzona lub czynności nie zostaną wykonane w odpowiednim czasie, czujnik zegarowy przerywa działanie maszyny

Poziomy kontroli:

1. Kontrola bierna – najniższy poziom kontroli ograniczający się jedynie do poinformowania o problemie lub zagrożeniu. Np.: tablice informacyjne.

2. Kontrola asertywna – wprowadza pewne zasady, postępowania jednak ich egzekwowanie pozostawia wolnej woli pracowników. Np.: Andon – sygnalizacja świetlna stanu maszyny (jeżeli maszyna pracuje, operator nie powinien robić rzeczy przeznaczonych do wykonania przy wyłączonej maszynie).

3. Kontrola agresywna – Tworzy bariery wymuszające określone zachowanie. Np.: blokady maszyn kontrolnych (zapobiegają dopuszczeniu do dalszego etapu produkcji wyrobów nie spełniających wymagań).

4. Kontrola absolutna – całkowite wyeliminowanie możliwości wystąpienia problemu poprzez stworzenie odpowiednich warunków.

Szkolenie Online
Intro to Lean

Na czym polega Lean i jak go wdrażać?
Podstawowe narzędzia Lean
Identyfikacja marnotrawstwa
Korzyści stosowania Lean

Zobacz szkolenie
Szkolenie Online Wprowadzenie do Lean Management

Popełniasz TE błędy w projektach doskonalących? 

Wypełnij formularz, pobierz checklistę (pamiętaj o potwierdzeniu adresu mailowego!) i sprawdź, czy popełniasz jeden z najczęściej popełnianych błędów w projektach doskonalących.

  • W formacie Excel.

  • Stworzona przez praktyków.

  • Przeprowadzi Ci przez proces, który udoskonali działania w Twoim przedsiębiorstwie.

Autor artykułu: Patryk Cichorczyk, Kierownik projektów

Patryk Cichorczyk - autor
Profil LinkedIn

Pasjonat doskonalenia funkcjonowania firm oraz czytania książek. Do każdego działania podchodzi metodycznie. Przeprowadził z sukcesem wiele projektów, a niektóre z nich prowadziły do zwiększenia produktywności nawet o 60%. Każde doświadczenie stara się traktować jako lekcję. Następnie przetwarza zdobytą wiedzę, tworząc kursy online, co daje możliwość podzielenia się swoim doświadczenie z nieograniczoną ilością osób. Obecnie wdraża kompleksowy System Zarządzania oparty na zasadach i narzędzia Lean. Jego głównym celem jest nauczyć polskich przedsiębiorców podejścia naukowego do zarządzania, które maksymalizuje efekty funkcjonowania ich firm.