Poka Yoke

PokaYoke  jest metodą zapobiegania defektom pochodzącym z błędów i pomyłek, które popełnia człowiek poprzez brak koncentracji lub nieuwagę. Jedno z narzędzi Lean Manufacturing, które w Polsce jest szczególnie wykorzystywane. Należy pamiętać, że według filozofii Lean kontrola jest marnotrawstwem. Klient płaci za działanie wykonane dobrze za pierwszym razem, więc zamiast kontrolować lepiej zapobiegać.

Metody kontrolne lub ostrzegawcze Poka Yoke:

1. Metody kontaktu

Ta metoda polega na wykrywaniu określonych nieprawidłowości (zmian kształtu, koloru, wagi, temperatury itp.). Detekcja jest realizowana przez czujnik lub inny mechaniczny element urządzenia Poka-Yoke, który wyłączy maszynę lub nie pozwoli przekazać dalej obrabianej części dopóki nie zaistnieją właściwe warunki.

Metody kontaktowe wykorzystywane są gdy mamy do czynienia z częściami o nieszablonowych kształtach gdzie zastosowanie drobnych innowacji technologicznych (dopasowane uchwyty) zapobiega powstaniu błędów.

2. Metody ustalonej wartości

Ta metoda polega na wykrywaniu błędów przez sprawdzenie ilości ruchów i/lub elementów w operacjach gdzie jest wymagane aby wykonać odpowiednia ilość ruchów lub użycia określonej ilości elementów.

3. Metody koniecznego kroku

Ta metoda polega na wykrywaniu nieprawidłowości w przypadku gdy dany ruch ma być wykonany w określonym czasie lub określonej kolejności względem kolejnych operacji. Jeżeli sekwencja zostanie zaburzona lub czynności nie zostaną wykonane w odpowiednim czasie, czujnik zegarowy przerywa działanie maszyny

Poziomy kontroli:

1. Kontrola bierna – najniższy poziom kontroli ograniczający się jedynie do poinformowania o problemie lub zagrożeniu. Np.: tablice informacyjne.

2. Kontrola asertywna – wprowadza pewne zasady, postępowania jednak ich egzekwowanie pozostawia wolnej woli pracowników. Np.: Andon – sygnalizacja świetlna stanu maszyny (jeżeli maszyna pracuje, operator nie powinien robić rzeczy przeznaczonych do wykonania przy wyłączonej maszynie).

3. Kontrola agresywna – Tworzy bariery wymuszające określone zachowanie. Np.: blokady maszyn kontrolnych (zapobiegają dopuszczeniu do dalszego etapu produkcji wyrobów nie spełniających wymagań).

4. Kontrola absolutna – całkowite wyeliminowanie możliwości wystąpienia problemu poprzez stworzenie odpowiednich warunków.

Szkolenie Online
Intro to Lean

Na czym polega Lean i jak go wdrażać?
Podstawowe narzędzia Lean
Identyfikacja marnotrawstwa
Korzyści stosowania Lean

Zobacz szkolenie
Szkolenie Online Wprowadzenie do Lean Management

Autor artykułu: Patryk Cichorczyk, Kierownik projektów

Patryk Cichorczyk - autor
Profil LinkedIn

Pasjonat doskonalenia funkcjonowania firm oraz czytania książek. Do każdego działania podchodzi metodycznie. Przeprowadził z sukcesem wiele projektów, a niektóre z nich prowadziły do zwiększenia produktywności nawet o 60%. Każde doświadczenie stara się traktować jako lekcję. Następnie przetwarza zdobytą wiedzę, tworząc kursy online, co daje możliwość podzielenia się swoim doświadczenie z nieograniczoną ilością osób. Obecnie wdraża kompleksowy System Zarządzania oparty na zasadach i narzędzia Lean. Jego głównym celem jest nauczyć polskich przedsiębiorców podejścia naukowego do zarządzania, które maksymalizuje efekty funkcjonowania ich firm.