FreshMail.pl

DIAGRAM PARETO

Diagram Pareto_Vilfredo_Pareto

Vilfredo Federico Damaso Pareto – Ekonomista i socjlog o francusko włoskich korzeniach. Urodził się w Paryżu w roku 1848. Studiował na Istituto Politecnico w Turynie, gdzie zdobył tytuł inżyniera z najlepszym wynikiem na roku. Po studiach pracował jako inżynier we włoskich kolejach państwowych i prywatnych przedsiębiorstwach. W 1893 roku zdobył tytuł profesora ekonomii politycznej na Szwajcarskim Uniwersytecie w Lozannie. Jego najważniejszą publikacją dotyczącą ekonomii jest opublikowany w 1906 roku w Mediolanie „Manuale di economia politica” – ”Podręcznik ekonomii politycznej”

Zasada 20/80

Pareto jest autorem zasady 20/80, zwanej również zasadą Pareto. Opiera się ona na twierdzeniu, iż 20% przyczyn powoduje 80% skutków.

Przykłady zasady Pareto:

Działanie zasady możesz zaobserwować w życiu codziennym

  20% ubrań nosisz przez 80% czasu

  20% seriali na Netflix’ie stanowi 80% oglądalności

  Z 20% znajomych utrzymujesz 80% kontaktu

Równie dobrze można odnieść zasadę Parto do dowolnego wyspecjalizowanego obszaru. Doskonałym przykładem jest tu firma produkcyjna:

  20% produktów generuje 80% przychodu

  20% surowców zajmuje 80% powierzchni magazynowej

  20% reklamacji generuje 80% kosztów

  20% operacji zajmuje 80% czasu

  20% czasu trwania spotkania przynosi 80% efektów

 

Geneza zasady Pareto

Ciekawostką jest, że zasada ta została sformułowana dopiero około 30 lat po śmierci Pareto. W roku 1951 Joseph Juran, amerykański autorytet w dziedzinie zarządzania opisał zasadę „vital few, and trivial many” w swojej publikacji pt. „Quality Control Handbook”. Dotyczyła ona tendencji do wykorzystywania poprawnie jedynie niewielkiej części zasobów przez przedsiębiorstwa. Z kolei Pareto zajmował się kwestią dysproporcji bogactwa w społeczeństwie i właśnie podczas tych badań również zauważył występowanie zasady 20/80. Niestety nie opisał jej dokładnie. Zrobił to dopiero J. Juran uniwersalizując ją i nadając nazwę Zasady Pareto.

Zasada Pareto w Analizie ABC

Zasada Pareto jest głównym kryterium stosowanym w Analizie Pareto, czyli narzędziu służącym do określania kluczowych przyczyn wystąpienia danego problemu, zjawiska. Z tejże analizy wyewoluowała, skoncentrowana na gospodarkę materiałową przedsiębiorstw, tzw. Analiza ABC, która grupuje produkty w zależności od wartości jaką przynoszą lub wielkości zapotrzebowania.

Algorytm przeprowadzania Analizy Pareto

Poniższy przykład przedstawia Wykres Pareto w Excelu

1. Przygotowanie danych

Należy zebrać dane na temat przyczyn występowania danego zjawiska/problemu. Można to zrobić wykorzystując dane archiwalne, np.: wyciągając dane z systemu ERP lub innych baz danych. Najczęściej będziesz korzystał z takiego rozwiązania analizując dane jakościowe, wydajnościowe lub sprzedażowe, o ile spływają z produkcji na bieżąco.

Wśród danych dotyczących sprzedaży Analiza Pareto pomoże namierzyć Ci, które z twoich produktów przynoszą największy przychód lub którzy z twoich klientów kupują największą część twojej produkcji.

Analizując wydajność możesz zilustrować najmniej lub najbardziej obciążone stanowiska, procesy lub najbardziej czasochłonne operacje.

W obszarze jakości diagram pareto świetnie ilustruje, które produkty mają największą liczbę braków, lub jakie przyczyny najczęściej powodują ich powstawanie.

Analiza Pareto bardzo dobrze sprawdza się przy określaniu kluczowości marnotrawstw. Tutaj dane wejściowe najczęściej będą pochodzić z pomiarów i obserwacji. Może to być np.: chronometraż stanowiska, który pozwoli nam zidentyfikować kluczowe straty czasu w procesie.

Zebrane dane należy przedstawić w formie tabeli.

Diagram Pareto_Tabela1

2. Sortowanie danych

Kolejny krok to uporządkowanie danych w kolejności malejącej. Jeżeli korzystasz z Excela to wystarczy użyć polecenia sortuj. Ten krok jest niezbędny do wyznaczenia skumulowanych udziałów, które przekształcimy na wykresie w tzw. Krzywą Lorenza.

Diagram Pareto_Tabela2

3. Wyznaczenie udziałów procentowych poszczególnych przyczyn.

Następnym ruchem jest dodanie do tabeli danych kolumny z udziałem procentowym wystąpień każdej z przyczyn w całkowitej liczbie wystąpień.

4. Wyznaczenie skumulowanych udziałów

Mając powyznaczane indywidualne udziały procentowe możesz dodać kolumnę ze skumulowanymi udziałami

5. Określenie 20 % kluczowych przyczyn

Przyczyny dające sumaryczny udział 80% są kluczowym obszarem zainteresowań.

Diagram Pareto_Tabela3

6. Wizualizacja wyników

Gdy masz już przygotowaną tabelę, to najwyższa pora umieścić wyniki na wykresie. Wykres ilustrujący wyniki analizy jest nazywany Diagramem Pareto. Jest też często wzbogacany przez wspomnianą wcześniej krzywą skumulowanych udziałów – tzw. krzywą Lorenza.

Diagram_Pareto

7. Zebranie wniosków

Po zakończeniu analizy znane są kluczowe przyczyny, którymi należy się zająć. W tym celu można wykorzystać tzw. Arkusz A3 żeby rozbić daną przyczynę na czynniki pierwsze i dotrzeć do źródła jej występowania.

Zalety Analizy Pareto

Prosta w użyciu

Szerokie zastosowanie

Duża efektywność

Jasne i czytelne wyniki

Szkolenie Online
Intro to Lean

Na czym polega Lean i jak go wdrażać?
Podstawowe narzędzia Lean
Identyfikacja marnotrawstwa
Korzyści stosowania Lean

Zobacz szkolenie
Szkolenie Online Wprowadzenie do Lean Management
2019-05-10T11:00:49+00:00
9

Diagram Pareto

napisano przez: Marcin Wawer Do przeczytania w 9 min
0

Spokojnie, jestem tutaj, żebyś nie przegapił czegoś ważnego.

Poradniki, raporty, nagrania webinarów, rozmowy z ekspertami, pliki, premiery, rabaty - prosto na Twoją skrzynkę. Bez lania wody. Same konkrety. Wchodzisz w to?

FreshMail.pl