Zarządzanie wizualne

Metoda pozwalająca poprawić przepływ informacji i stabilność procesów oraz przyśpieszyć podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, za pomocą oddziaływania bodźcami wzrokowymi.

Istotą zarządzania wizualnego jest wykorzystanie pełnego potencjału mózgu ludzkiego. Pracujemy najefektywniej gdy zaangażowane są obie nasze półkule – lewa odpowiadająca za myślenie analityczne i prawa odpowiedzialna za myślenie kreatywne. Bodźce wizualne pobudzają prawą półkulę do pracy, dlatego właśnie dużo bardziej zwracamy uwagę i łatwiej przyswajamy informacje przekazywane za pomocą, czy też z udziałem wizualizacji.

Oznaczenia wizualne pozwalają:

 • Szybko znaleźć potrzebne narzędzia i komponenty
 • Monitorować stany maszyn
 • Monitorować ilości materiałów
 • Zwiększyć bezpieczeństwo pracy
 • Ułatwić przyswajanie informacji

Zastosowanie Zarządzania Wizualnego

Zarządzanie wizualne w obecnych czasach można spotkać wszędzie: znaki na ulicy, światła ruchu, tabliczki adresowe, kontrola ruchu powietrza, tablice wyników meczów itp.

Jeżeli w życiu wykorzystujemy tak dużo wizualizacji, dlaczego nie zrobić tego na hali produkcyjnej lub biurze. W firmach zarządzanie wizualne można wykorzystywać w pięciu aspektach

Zarządzanie wizualne 5M

1. Manpower – pozwala na poznanie,  motywowanie i  rozwój pracowników:

Jednym z narzędzi, którymi można wizualizować 1M jest matryca kompetencji, obrazująca umiejętności pracowników i poziom biegłości w wykonywaniu danej operacji.

2. Machine – pozwala na monitorowanie pracy maszyn i urządzeń

Przykładem jest wizualizacja stanu maszyny, a służy do tego Andon, czyli lampka sygnalizująca aktualny status maszyny. Np.: praca, oczekiwanie, awaria.

Często stosowane są również przeźroczyste obudowy pozwalające obserwować pracę maszyny. Wskaźniki z kolorowymi przedziałami oraz specjalne szybki w zbiornikach pozwalające monitorować poziom materiałów.

3. Materials – pozwala na śledzenie stanu i przepływu materiału

Np. wyroby dobre oznaczane na zielono, a braki oznaczane kolorem czerwonym.

Spadek poziomu materiału sygnalizowany zmianą koloru.

4. Methods – pozwala na przekazywanie niezbędnych informacji i standardów związanych z miejscem pracy

Lekcje jednopunktowe to proste narzędzie zarządzania wizualnego, kontrastujące, łatwo mylone czynności, komponenty i przedmioty. Sprowadza się do wyszczególnienia największych różnic między mylonymi czynnościami i elementami w sposób jasny i zwięzły. Podstawowym elementem lekcji jednopunktowej jest zdjęcie problematycznego obiektu, które wzbogaca się krótkim opisem i/lub graficznymi wskazówkami.

5. Measurements – pozwala na przekazywanie niezbędnych informacji związanych z osiągniętymi wynikami

Tablica do zarzadzania wizualnego

Przykłady zastosowania metody zarządzania wizualnego:

 • Tablice kompetencyjne
 • Tablice planistyczne
 • Tablice harmonogramowania (m.in. produkcji, prac przy projekcie)
 • Tablice informacyjne (np. dotyczące działań Kaizen, Systemu Sugestii)
 • Ekrany, monitory telewizyjne (zwłaszcza na halach produkcyjnych)
 • Wykresy, tabele, wskaźniki pokazujące realizację celów, braki, statusy, trendy
 • Instrukcje, layouty, jednopunktowe lekcje
 • Standardy

Zasady budowania tablic:

 • Ręczne nanoszenie danych
 • Dostępne i widoczne miejsce
 • Miejsce do spotkań i omówienia tematów
 • Czytelna, zrozumiała i aktywna