Makigami

Makigami – Mapowanie Procesów administracyjnych, usługowych, obsługi klienta, planowania i pozostałych procesów biurowych.

Mapując procesy w powyższych sektorach ważne jest podejście systemowe

Systemowe myślenie (System thinking) to orientacja na stwarzanie takich systemów działania, które zapewniają bezbłędną i efektywną pracę. Dr Deming zauważył, iż tylko niewielki procent błędów można bezpośrednio przypisać człowiekowi, cała reszta to konsekwencja źle zaprojektowanego systemu, w którym człowiek pracuje. Myślenie systemowe to zatem podejście do projektowania systemów w sposób prewencyjny, czyli eliminujący możliwość popełnienia błędu.
Analiza Strumienia Wartości głównie dla procesów gdzie nie pojawia się fizycznie produkt.
Zasadniczo składa się z 4 obszarów:

1. Czynności / procesy – osoby wykonujące

2. Użyte dokumenty / Zbiory danych / Kanały komunikacji

3. Analiza czasowa

4. Identyfikacja problemów

Zostań Lean Liderem Green Belt i zyskaj
oszczędności dla firmy

  • Projekt z możliwością uzyskania min. 50 000 zł oszczędności.

  • Praca na realnych przykładach z Twojej firmy i obszaru, w którym pracujesz na co dzień.

Chce zostać Lean Liderem