Makigami

Makigami – Mapowanie Procesów administracyjnych, usługowych, obsługi klienta, planowania i pozostałych procesów biurowych.

Mapując procesy w powyższych sektorach ważne jest podejście systemowe

Systemowe myślenie (System thinking) to orientacja na stwarzanie takich systemów działania, które zapewniają bezbłędną i efektywną pracę. Dr Deming zauważył, iż tylko niewielki procent błędów można bezpośrednio przypisać człowiekowi, cała reszta to konsekwencja źle zaprojektowanego systemu, w którym człowiek pracuje. Myślenie systemowe to zatem podejście do projektowania systemów w sposób prewencyjny, czyli eliminujący możliwość popełnienia błędu.
Analiza Strumienia Wartości głównie dla procesów gdzie nie pojawia się fizycznie produkt.
Zasadniczo składa się z 4 obszarów:

1. Czynności / procesy – osoby wykonujące

2. Użyte dokumenty / Zbiory danych / Kanały komunikacji

3. Analiza czasowa

4. Identyfikacja problemów

     ZOBACZ WIĘCEJ:

2018-12-21T15:31:22+00:00
9

Makigami

napisano przez: Krzysztof Pawłowski Do przeczytania w 2 min
0