Kanban w Lean Manufacturing

Kanban – układ nerwowy sterowania produkcją w koncepcji Lean Manufacturing

Jest wizualnym systemem organizacji dostaw części, półwyrobów, materiałów  do produkcji w momencie wystąpienia faktycznego zapotrzebowania na te elementy. Jest sygnałem oznaczającym konieczność złożenia zamówienia, w celu uzupełnienia braków. Produkowanie dokładnie tego na co jest zapotrzebowanie, w ilości jaką chce klient. Steruje produkcją w taki sam sposób, jak mózg i układ nerwowy ciałem ludzkim. Jest on także systemem komunikacyjnym, który pozwoli utrzymać spójność i harmonię wszystkich działań. Kanban jest to zlecenie (karta), które towarzyszy materiałowi. Każda karta służy do identyfikacji części lub podzespołu, wskazuje skąd one pochodzą i dokąd należy je kierować. Wykorzystany w taki sposób kanban służy jako system informacyjny, który integruje cały zakład.

Kan - widoczny, Ban - Kartka papieru. To połączenie japońskich słów, które oznacza wizualizację przepływu informacji, aby zapewnić ciągłość produkcji unikając zbędnych czynności. Metoda kanban jest wizualnym systemem organizacji dostaw części, półwyrobów, materiałów do produkcji w momencie wystąpienia faktycznego zapotrzebowania na te elementy. Jest sygnałem oznaczającym konieczność złożenia zamówienia, w celu uzupełnienia braków. Umożliwia produkowanie dokładnie tego na co jest zapotrzebowanie, w ilości jaką chce klient. Wspiera on zarządzanie oraz steruje produkcją w taki sam sposób, jak mózg i układ nerwowy ciałem ludzkim. Jest on także systemem komunikacyjnym, który pozwoli utrzymać spójność i harmonię wszystkich działań w przestrzeni produkcyjnej. Kanban jest to zlecenie (karta), które towarzyszy materiałowi. Każda karta kanban służy do identyfikacji części lub podzespołu, wskazuje skąd one pochodzą i dokąd należy je kierować. Wykorzystany w taki sposób kanban służy jako system informacyjny, który integruje cały zakład. To metoda powszechnie stosowana zarówno w przedsiębiorstwach, które posiadają duże, rozwinięte systemy do zarządzania produkcją, jak i w mniejszych przedsiębiorstwach, które dopiero rozwijają pierwsze narzędzia do analizy danych produkcyjnych.

System Push

Polega na „wypychaniu” całej partii wyrobów z jednego stanowiska na kolejne. System pchania wymaga planowania produkcji dla każdego z procesów i oznacza produkcję na magazyn.

Wady systemu push:

 • Konieczność złożonego planowania produkcji
 • Powstawianie dużych zapasów przez produkcję na magazyn
 • Brak dokładnych informacji o potrzebach klientów (wewnętrzynych i zewnętrznych)
 • Nadprodukcja i zapasy międzyoperacyjne
 • Słaba Elastyczność

Klienci zewnętrzni

– to odbiorcy produktu finalnego. To oni określają wymagania na podstawie, których należy organizować produkcję.

Klienci wewnętrzni

– to najczęściej następne w kolejności stanowiska, ale mogą to być również inne działy wewnątrz firmy.

W sercu systemu Kanban znajduje się klient i jego potrzeby i to te potrzeby stanowią sygnał do rozpoczęcia produkcji konkretnych wyrobów. Taki stan osiągamy poprzez wdrażanie systemu ssącego.

System Ssący (Pull)

Podstawą Kanban jest system ssący. Pracownicy w procesie klienta zabierają z procesu dostawcy tyle części ile potrzebują i tylko wtedy kiedy je potrzebują. Początek systemu wyciągania to zamówienie od klienta. Opiera się on na supermarketach (ta sama koncepcja co w sklepach). Kupując coś w supermarkecie sami zabieramy je z półek, po przekroczeniu pewnego limitu magazynierzy uzupełniają produkt na pułkach. Wprowadzenie tego systemu zwiększa elastyczność działań na hali.

Metoda kanban - Rodzaje Kanbanów

Zasada działania karty Kanban z uczestnictwem supermarketu

Aby kanban funkcjonowało muszą być przestrzegane poniższe zasady:

 • Proces klienta zamawia część w precyzyjnej ilości wyspecyfikowanej na kanban
 • Proces dostawcy produkuje części w precyzyjnej ilości i sekwencji
 • Do dostępnego procesu nigdy nie przemieszcza się części wadliwych
 • Należy wprowadzić poziomowanie produkcji
 • Kanban jest dołączany do wszystkich części
 • Liczba kart kanban jest stopniowo redukowana w celu obniżenia zapasów i ujawnienia problemów
Rodzaje Kanban - narzędzia Lean

Rodzaje kart kanban:

 

 • Transportowa

  – jest wykorzystywana do przekazywania informacji na temat transportu dużych części lub surowców na linię produkcyjną

 • Produkcyjna

  – prowadzi ona do przekazania instrukcji operacyjnych w poszczególnych procesach

 

 

Korzyści z systemu Kanban:

 

Automatyzacja procesu produkcyjnego oraz przebiegu informacji
Eliminacja nadprodukcji
Usprawnienie wszystkich działań na bazie których funkcjonuje zakład
Zwiększa kontrolę wizualną
Promuje udoskonalenia