Narzędzia Lean Manufacturing

Koncepcja stosowana przez największe zakłady produkcyjne na świecie. Zapoczątkowana została przez Toyota Motor Company. Zawiera zbiór narzędzi i metod polegających na eliminowaniu wszystkich czynności, które nie przynoszą wartości dodanej (tzw. MUDA) i usprawnieniu czynności, które dodają wartość do produktu.

Lean to nie tylko narzędzia, Lean to również, a może przede wszystkim zdrowy rozsądek!

Korzyści z narzędzi Lean Manufacturing

Wzrost jakości produktów

Zwiększenie elastyczności produkcji

  skrócenie czasu produkcji

  zwiększenie wydajności

  skrócenie czasu przezbrojenia

Zmniejszenie kosztów wytwarzania

  zmniejszenie zapasów międzyoperacyjnych

  zwiększenie dostępnej przestrzeni

  zmniejszenie ilości braków

Wzrost zysku